Artikli ID: 2768648 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

Sümptomid

Kui kasutate Microsoft Office 2013 programme, võite märgata, et visuaalsed funktsioonid erinevad eri arvutites. Näiteks ühes arvutis võite näha Exceli animatsioone, kui kerite läbi töölehe. Mõnes teises arvutis ei pruugi te aga samu animatsioone näha.

Lisaks võib esineda mõni järgmistest sümptomitest, mis vähendab Office’i programmi funktsionaalsust.
 • Office’i programm on udune.
 • Teie ekraan virvendab või vilgub.
 • Office’i programmis on ekraan kas enamasti üleni valge või üleni must.
 • Teie dokumendi teksti ei kuvata korralikult.
 • Teie Office’i programm jookseb kokku.
 • Office’i programmi jõudlus (välja arvatud käivitusel ja sulgemisel) on vähenenud.
 • Microsoft Lyncis võib videokõne ajal video takerduda või aeglaseks jääda.

Põhjus

Need nähud võivad esineda, kui teie arvuti videokonfiguratsioon ei ühildu Office 2013 funktsioonikomplektiga, mis tegeleb rakenduse ja rakenduses olevate animatsioonide kuvamisega.

Lahendus

Lahendus sõltub teie Windowsi versioonist ja konkreetsest probleemist.

Sümptom. Tekst kuvatakse Office’i dokumentides halvasti

Kui probleemiks on halvasti kuvatav tekst Office’i dokumentides, proovige kõigepealt järgmisi lahendusi. Muul juhul jätkake järgmise jaotisega Kõik muud sümptomid.

1. etapp. Kasutage sätet ClearType’i tekstituuner
 1. ClearType’i otsing

  Windows 8

  Tehke avakuval otsing ClearType ja valige siis Sätted.

  Windows 7

  Klõpsake nuppu Start ja sisestage ClearType kasti Programmide ja failide otsing.
 2. Valige ClearType’i teksti kohandamine.
 3. Lubage ClearType’i tekstituuneris suvand Lülita ClearType sisse ja klõpsake siis Edasi.
 4. Häälestage oma kuvarit ClearType’i tekstituuneri juhiseid järgides ja klõpsake siis Valmis.
Kui probleem pole ClearType’i sätete reguleerimise järel kadunud, jätkake 2. etapiga.
2. etapp. Keelake alampikslipaigutuse funktsioon
Word 2013 kasutab vaikimisi alampiksli-põhist tekstirenderdust. Kuigi see tagab optimaalsed vahed, võite eelistada kohandatud pikslitega teksti, et kontrastsust veidi parandada. Word 2013 alampikslipaigutuse funktsiooni keelamiseks järgige neid etappe.
 1. Klõpsake vahekaardi Fail suvandit Suvandid.
 2. Klõpsake nuppu Täpsem.
 3. Tühjendage rühmas Kuva klõpsates suvand Kasuta alampikslipaigutust fontide silumiseks ekraanil.
 4. Klõpsake OK.

Kui probleem pole pärast teksti alampiksli-põhise renderduse sätte väljalülitamist kadunud, lubage säte Kasuta alampikslipaigutust fontide silumiseks ekraanil uuesti ja jätkake 3. etapiga.
3. etapp. Windows 7 kliendi puhul installige Windows 8 koostalitlusvõime pakett
Kui teil on Windows 8, jätke see osa vahele ja jätkake artikli jaotises Kõik muud sümptomid toodud juhistega.

Kui teil on Windows 7, installige järgmises artiklis toodud värskendus videoga seotud komponentide täiustamiseks.

2670838 Operatsioonisüsteemidele Windows 7 hoolduspaketiga SP1 ja Windows Server 2008 R2 hoolduspaketiga SP1 on saadaval platvormivärskendus
http://support.microsoft.com/kb/2670838/et


Kui eelmiste sammudega ei õnnestunud halvasti kuvatud teksti probleemi Office’i dokumentides lahendada, jätkake tõrkeotsingut artikli järgmises osas toodud etappe järgides.

Kõik muud sümptomid

Järgige neid samme esitamise järjekorras. See järjestus on hoolega läbi mõeldud ja tõestatult kõige edukam viis videoga seotud probleemide lahendamiseks Office 2013 programmides.

1. etapp. Värskendage videodraiver


Parim viis videodraiveri värskendamiseks on käivitada Windows Update, et näha, kas teie arvutile on saadaval uuem draiver. Rakenduse Windows Update käivitamiseks järgige vastavalt oma Windowsi versioonile neid etappe.

Windows 8
 1. Klõpsake avakuval tuumnuppude ribal valikut Sätted.
 2. Klõpsake käsku Muuda arvuti sätteid.
 3. Rakenduses Arvuti sätted klõpsake valikut Windows Update.
 4. Klõpsake käsku Otsi värskendusi kohe.
 5. Kui värskendused on saadaval, klõpsake draiverit, mille soovite installida, ja seejärel käsku Installi.


Windows 7
 1. Klõpsake nuppu Start.
 2. Tippige kasti Programmide ja failide otsing tekst Windows Update.
 3. Klõpsake otsingutulemustes Otsi värskendusi.
 4. Kui värskendused on saadaval, klõpsake draiverit, mille soovite installida, ja seejärel käsku Installi.

Märkus. Videokaartide tootjad avaldavad tihti oma draiverite värskendusi jõudluse täiustamiseks või ühildusprobleemide parandamiseks uutes programmides. 
Kui Windows Update ei paku teie arvutile värskendatud videodraiverit ja teil peab on vaja videokaardi uusimat draiverit, minge videokaardi tootja veebisaidi toe või allalaadimise jaotisse, et saada juhiseid uusima draiveri allalaadimiseks ja installimiseks.

K1. Mida ma peaksin tegema, kui videokaardi draiveri värskendamine parandab Office 2013 videoprobleemid?
V1. Kui videoga seotud probleemid Office’is lahenesid videodraiveri värskendamisega, ei ole vaja rohkem midagi teha.

K2. Mida ma peaksin tegema, kui videokaardi draiveri värskendamine ei paranda Office 2013 videoga seotud probleeme? Või mida peaksin tegema, kui ma ei leia oma arvuti jaoks värskendatud videodraiverit?
V2. Kui te ei leia värskendatud videodraiverit ja Office 2013 programmides on endiselt videoga seotud probleeme, vaadake 2. etappi.

2. etapp. Keelake Office’is riistvaraline kiirendus
Kui pärast videodraiveri värskendamist on Office’i programmides jätkuvalt videoga seotud probleeme või te ei leia oma arvutile värskendatud videodraiverit, proovige keelata Office 2013 riistvaraline kiirendus. Selleks toimige nii.
 1. Käivitage ükskõik milline Office’i programm.
 2. Klõpsake vahekaardi Fail suvandit Suvandid.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Suvandid nuppu Täpsem.
 4. Valige saadaolevate suvandite loendis klõpsuga märkeruut Keela riistvaraline graafikakiirendus.

  Näiteks järgmisel joonisel on see suvand kujutatud Microsoft Exceli puhul.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2815957


 5. Klõpsake OK.

K1. Mida ma peaksin tegema, kui riistvaralise graafikakiirenduse keelamine lahendab videoprobleemid Office 2013-s?

V1. Kui videoga seotud probleemid lahenesid pärast suvandi Keela riistvaraline graafikakiirendus valimist, tehke järgmist.
 1. Jätke nüüd suvand Keela riistvaraline graafikakiirendus valituks.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2815958

 2. 30 päeva jooksul (või mis tahes ajal) tühjendage klõpsuga märkeruut Keela riistvaraline graafikakiirendus.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2815959
 3. Järgige uuesti selle artikli etappe. Alustage kindlasti 1. etapiga: videodraiveri värskendamine.
K2. Mida ma peaksin tegema, kui riistvaralise graafikakiirenduse keelamine ei lahenda Office 2013 videoprobleeme?

V2. Kui videoga seotud probleemid ei lahene pärast riistvaralise graafikakiirenduse keelamist, toimige nii.
 1. Tühjendage klõpsuga märkeruut Keela riistvaraline graafikakiirendus.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2815960

 2. 30 päeva jooksul (või millal tahes) järgige uuesti selle artikli juhiseid. Alustage kindlasti 1. etapiga: videodraiveri värskendamine.

Lisateave

Hoiatus. Kui muudate registrit registriredaktori või mõne muu meetodi abil valesti, võivad ilmneda tõsised probleemid. Nende probleemide tõttu peate võib-olla operatsioonisüsteemi uuesti installima. Microsoft ei garanteeri, et neid probleeme saab lahendada. Registri muutmine käib omal vastutusel.

Suvandi Keela riistvaraline graafikakiirendus juhtimine

Suvandit Keela riistvaraline graafikakiirendus dialoogiboksi Suvandid osas Täpsem > Kuva juhitakse arvuti registris järgmisest kohast:

Võti: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Väärtused: 1 = suvand on lubatud, 0 = suvand pole lubatud (vaikesäte)


DisableHardwareAcceleration väärtuses kasutatava registrivõtme tee tõttu kehtib selle sätte väärtus kõigile Office 2013 programmidele.

Kui vaja, saab seda registriväärtust juurutada rühmapoliitikat kasutades. Sobiva rühmapoliitika sätte konfigureerimiseks tehke järgmist.
 1. Lisage domeenikontrollerisse järgmised failid: Office15.admx ja Office15.adml domeenikontrollerisse, seejärel
 2. Valige Kohaliku rühmapoliitika redaktoris puu Microsoft Office 2013 sõlm Mitmesugust. See säte on näidatud järgmisel joonisel.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2770494
Märkus. Kui juurutate rühmapoliitika abil väärtuse DisableHardwareAcceleration, kasutatakse järgmist registrivõtit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Lisateavet admx- ja adml-failide kasutamise kohta rühmapoliitika haldamises leiate järgmiselt Microsoft TechNeti veebisaidilt:
Rühmapoliitika ADMX-failide haldamine

Mõne videokaardi riistvaralise kiirenduse automaatne keelamine

Vaikimisi on riistvaraline kiirendus Office 2013 programmides automaatselt keelatud, kui Office 2013 programmi käivitamisel tuvastatakse teatud videokaardi ja videokaardi draiveri kombinatsioon. Kui programm riistvaralise kiirenduse automaatselt keelab, ei viita miski sellise muudatuse toimumisele. Näiteks kui vaatate dialoogiboksi Suvandid valikut Keela riistvaraline graafikakiirendus, ei ole see valik lubatud, kui te just pole seda varem ise lubanud.

Ahenda see piltLaienda see pilt
2815961


Riistvaralise graafikakiirenduse automaatset keelamist käivitavate videokaardi/videodraiveri kombinatsioonide loend pole dokumenteeritud, kuna see on Office 2013 programmidesse püsiprogrammeeritud ja muutub pidevalt, kui avastame uusi Office 2013 programmide jaoks problemaatilisi kombinatsioone. Niisiis, kui te ei näe ühes arvutis samu animatsioonifunktsioone, nagu mõnes teises, soovitame värskendada videodraiveri juhistega 1. etapis: videodraiveri värskendamine. Kui te oma arvutis ikka oodatud animatsiooni ei näe, värskendage oma videodraiverit varsti uuesti. Microsoft teeb selle probleemi lahendamiseks suuremate videokaarditootjatega koostööd ja tootjad annavad välja uusi videodraivereid, kui need valmis saavad.

Märkus. Kui kahes arvutis on sama videokaardi/videodraiveri kombinatsioon, võib Office 2013 animatsioonifunktsioonides ikka arvutivahelisi erinevusi olla, kui ühes arvutis on Windows 7 ja teises Windows 8. Windows 7 arvutis on Office 2013 animatsioonid keelatud, kui videokaardi/videodraiveri kombinatsioon on mitteühilduvuse loendis. Sama kombinatsiooniga Windows 8 arvutis aga animatsioone ei keelata, kuna Windows 8-s on täiustatud videofunktsioonid.


Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel „FAST PUBLISH” (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.

Atribuudid

Artikli ID: 2768648 - Viimati läbi vaadatud: 13. veebruar 2013 - Redaktsioon: 2.0
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Märksõnad: 
KB2768648

Andke tagasisidet