คุณลักษณะของภาพหรือคุณภาพวิดีโออาจแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเมื่อติดตั้ง Office 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2768648 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 คุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณลักษณะของภาพแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เช่น คุณอาจเห็นภาพเคลื่อนไหวใน Excel เมื่อเลื่อนดูแผ่นงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ขณะที่บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คุณอาจไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวเดียวกันนั้น

นอกจากนี้ คุณอาจประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือหลายปัญหาต่อไปนี้ซึ่งส่งผลให้โปรแกรม Office มีประสิทธิภาพการทำงานลดลง:
 • โปรแกรม Office ปรากฏพร่ามัว
 • หน้าจอของคุณปรากฎขึ้นและหายไปหรือกระพริบ
 • โปรแกรม Office อาจแสดงเป็นสีขาวหรือดำทั้งหมด
 • ข้อความในเอกสารของคุณปรากฏไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรม Office ของคุณติดขัด
 • ประสิทธิภาพของโปรแกรม Office (นอกจากการเริ่มระบบและปิดระบบ) ลดลง
 • ใน Microsoft Lync อาจเกิดการหน่วงเวลาหรือวิดีโอช้าเมื่อคุณเรียกสายวิดีโอ

สาเหตุ

คุณอาจพบกับอาการข้างต้นนี้ หากคุณกำหนดค่าวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดคุณลักษณะ Office 2013 ที่ใช้ในการแสดงโปรแกรมประยุกต์และภาพเคลื่อนไหวในแอพพลิเคชัน

การแก้ไข

วิธีแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Windows ของคุณและอาการที่พบ

อาการ: ข้อความในเอกสาร Office แสดงผลไม่ถูกต้อง

หากคุณพบอาการ ข้อความในเอกสาร Office แสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ก่อน หรือข้ามไปยังส่วนถัดไป อาการอื่นๆ ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: ใช้การตั้งค่า "ClearType Text Tuner"
 1. ค้นหา ClearType

  Windows 8

  ที่หน้าจอเริ่มต้น ค้นหา ClearType แล้วเลือก การตั้งค่า

  Windows 7

  คลิก เริ่ม แล้วป้อน ClearType ในช่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม
 2. เลือก ปรับข้อความ ClearType
 3. ใน ClearType Text Tuner เปิดใช้ตัวเลือก เปิด ClearType แล้วคลิก ถัดไป
 4. ปรับจอของคุณโดยทำตามขั้นตอนและคำแนะนำใน ClearType Text Tuner แล้วคลิก เสร็จสิ้น
ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาอยู่หลังจากปรับการตั้งค่า ClearType แล้ว โปรดทำต่อในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2: ปิดใช้งานคุณลักษณะการกำหนดตำแหน่งพิกเซลย่อย
Word 2013 ใช้การแสดงผลข้อความพิกเซลย่อยตามค่าเริ่มต้น แม้ว่าจะมีระยะห่างเหมาะสม คุณอาจต้องการแสดงข้อความแบบ pixel-snapped เพื่อเพิ่มความคมชัด หากต้องการปิดใช้คุณลักษณะการกำหนดตำแหน่งพิกเซลย่อยใน Word 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก ขั้นสูง
 3. ภายใต้กลุ่ม แสดงผล ให้คลิกเพื่อล้างตัวเลือก ใช้การกำหนดตำแหน่งพิกเซลย่อยเพื่อแสดงผลแบบอักษรที่ถูกต้องบนหน้าจอ
 4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาอยู่หลังจากปิดการตั้งค่าการแสดงผลข้อความพิกเซลย่อย โปรดเปิดใช้งานการตั้งค่า ใช้การกำหนดตำแหน่งพิกเซลย่อยเพื่อแสดงผลแบบอักษรที่ถูกต้องบนหน้าจอ แล้วทำต่อในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3: สำหรับไคลเอนท์ Windows 7 ติดตั้ง Windows 8 Inter-operability Pack
ถ้าคุณใช้ Windows 8 โปรดข้ามส่วนนี้และไปที่ขั้นตอนในส่วน อาการอื่นๆ ทั้งหมด ในบทความนี้

ถ้าคุณใช้ Windows 7 โปรดติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เพื่อปรับปรุงส่วนประกอบเกี่ยวกับวิดีโอในบทความต่อไปนี้

2670838 การปรับปรุงระบบมีอยู่ใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)


ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ไขอาการข้อความในเอกสาร Office แสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดไปที่ขั้นตอนถัดไปในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อ

อาการอื่นๆ ทั้งหมด

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่อธิบายไว้ โปรดทำตามลำดับขั้นตอน เนื่องจากเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอในโปรแกรม Office 2013 ที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 1: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ


วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณคือ เรียกใช้ Windows Update เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากต้องการเรียกใช้ Windows Update ตามเวอร์ชัน Windows ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Windows 8
 1. ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้คลิก การตั้งค่า บน Charms Bar
 2. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี
 3. ในแอพ การตั้งค่าพีซี ให้คลิก Windows Update
 4. คลิก ค้นหาโปรแกรมปรับปรุงทันที
 5. หากมีโปรแกรมปรับปรุง ให้คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง


Windows 7
 1. คลิก เริ่ม
 2. พิมพ์ Windows Update ในช่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม
 3. ในผลการค้นหา คลิก ค้นหาโปรแกรมปรับปรุง
 4. หากมีโปรแกรมปรับปรุง ให้คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง

หมายเหตุ ผู้ผลิตการ์ดวิดีโอมักรีลีสโปรแกรมปรับปรุงบ่อยๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกับโปรแกรมใหม่ 
ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ปรับปรุงแล้วสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows Update และคุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดิโอล่าสุดเพื่อใช้กับการ์ดวิดีโอของคุณ ให้ไปที่ส่วนสนับสนุนหรือส่วนดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดวิดีโอ เพื่อขอข้อมูลวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดีโอล่าสุด

คำถามที่ 1: ฉันควรทำอย่างไรหากปัญหาวิดีโอของฉันใน Office 2013 ได้รับการแก้ไข หลังจากปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอแล้ว
A1: หากปัญหาวิดีโอของคุณใน Office ได้รับการแก้ไขหลังจากปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอแล้ว คุณไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ต่อ

คำถามที่ 2: ฉันควรทำอย่างไรหากปัญหาวิดีโอของฉันใน Office 2013 ไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอแล้ว หรือฉันควรทำอย่างไรหากไม่พบโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ปรับปรุงแล้วสำหรับคอมพิวเตอร์ของฉัน
A2: หากคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ปรับปรุงแล้ว และยังประสบปัญหาวิดีโอในโปรแกรม Office 2013 ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ใน Office
หากคุณยังประสบปัญหาวิดีโอในโปรแกรม Office ของคุณหลังจากปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณแล้ว หรือไม่พบโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ปรับปรุงแล้วสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองปิดใช้งานการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ใน Office 2013 เมื่อต้องการปิดใช้งานการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดใช้งานโปรแกรม Office 2013
 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิก ขั้นสูง
 4. ในรายการตัวเลือกที่มีอยู่ ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องโต้ตอบ ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์

  เช่น ภาพต่อไปนี้แสดงตัวเลือกนี้ใน Microsoft Excel

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815913


 5. คลิก ตกลง

คำถามที่ 1: ฉันควรทำอย่างไรหากการปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์แก้ไขปัญหาวิดีโอของฉันใน Office 2013

คำตอบที่ 1: หากปัญหาวิดีโอของคุณได้รับการแก้ไขหลังจากเลือกตัวเลือก ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เลือกตัวเลือก ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ ทิ้งไว้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815914

 2. หลังจากสามสิบวัน (หรือเมื่อต้องการ) คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ 

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815915
 3. ทำตามขั้นตอนในบทความนี้อีกครั้ง ตรวจสอบว่าคุณได้เริ่มต้นตั้งแต่ "ขั้นตอนที่ 1: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ"
คำถามที่ 2: ฉันควรทำอย่างไรหากการปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิดีโอของฉันใน Office 2013

คำตอบที่ 2: ถ้าปัญหาวิดีโอของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากเลือกตัวเลือก ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ 

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2815916

 2. หลังจากสามสิบวัน (หรือเมื่อต้องการ) ทำตามขั้นตอนในบทความนี้อีกครั้ง ตรวจสอบว่าคุณได้เริ่มต้นตั้งแต่ "ขั้นตอนที่ 1: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

การดูแลระบบของตัวเลือก "ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์"

ตัวเลือก ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ ใน การแสดงผล ในส่วน ขั้นสูง ของกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเลือก ควบคุมโดยข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
ค่าต่างๆ : 1 = เปิดใช้งานตัวเลือก 0 = ปิดใช้งานตัวเลือก (ค่าเริ่มต้น)


เนื่องจากพาธรีจิสทรีคีย์ที่ใช้โดยค่า DisableHardwareAcceleration ค่าที่ระบุสำหรับการตั้งค่านี้จึงใช้กับโปรแกรม Office 2013 ทั้งหมด

ถ้าจำเป็น ค่ารีจิสทรีนี้จะถูกใช้โดยนโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่เหมาะสม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เพิ่มแฟ้มต่อไปนี้ ในตัวควบคุมโดเมนของคุณ: แฟ้ม Office15.admx และ Office15.adml ในตัวควบคุมโดเมนของคุณ และ
 2. ใน Local Group Policy Editor ให้เลือกโหนด เบ็ดเตล็ด ของทรี Microsoft Office 2013 การตั้งค่านี้แสดงในภาพต่อไปนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2770494
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ค่า DisableHardwareAcceleration โดยใช้นโยบายกลุ่ม ให้ใช้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แฟ้ม .admx และ .adml ในการดูแลระบบนโยบายกลุ่ม ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

การปิดใช้งานการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์สำหรับการ์ดวิดีโอบางตัวโดยอัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้น การเร่งฮาร์ดแวร์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโปรแกรม Office 2013 หากการ์ดวิดีโอบางตัวและโปรแกรมควบคุมการ์ดวิดีโอถูกตรวจพบเมื่อคุณเริ่มใช้งานโปรแกรม Office 2013 ถ้าการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรม แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น หากคุณตรวจสอบตัวเลือก ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ตัวเลือกจะไม่เปิดใช้งานเว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งานก่อนหน้านี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2815917


รายการชุดการ์ดวิดีโอ/โปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ใช้ปิดใช้งานการเร่งการทำงานของกราฟิกฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัตินี้ จะไม่ถูกบันทึกเนื่องจากรายการเป็นรหัส hard-coded ในโปรแกรม Office 2013 และจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อพบวิดีโอที่อาจทำให้เกิดปัญหาในโปรแกรม Office 2013 เพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟังก์ชันภาพเคลื่อนไหวเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่คุณเห็นบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ขอแนะนำให้คุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณโดยใช้คำแนะนำที่ให้ไว้ใน "ขั้นตอนที่ 1: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ" ถ้าคุณยังคงไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณอีกครั้ง Microsoft กำลังทำงานกับผู้ผลิตการ์ดวิดีโอรายใหญ่เกี่ยวกับปัญหานี้ และผู้ผลิตการ์ดวิดีโอจะรีลีสโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่พัฒนาขึ้นใหม่

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์สองเครื่องมีชุดการ์ดวิดีโอ/โปรแกรมควบคุมวิดีโอเหมือนกัน คุณก็อาจเห็นความแตกต่างของคุณลักษณะภาพเคลื่อนไหว Office 2013 ของคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง หากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานบน Windows 7 และอีกเครื่องหนึ่งทำงานบน Windows 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows 7 ภาพเคลื่อนไหวใน Office 2013 จะถูกปิดใช้งาน หากชุดการ์ดวิดีโอ/โปรแกรมควบคุมวิดีโอปรากฏในรายการที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ชุดวิดีโอที่เหมือนกันบน Windows 8 จะไม่เปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากความสามารถของวิดีโอที่ปรับปรุงใหม่ใน Windows 8


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2768648 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Keywords: 
KB2768648

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com