ID článku: 2768648 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při použití programů systému Microsoft Office 2013 můžete všimnout, že některé vizuální funkce se v různých počítačích liší. Například v jednom počítači se v aplikaci Excel při posouvání v rámci tabulky zobrazují animace. V jiném počítači se však stejné animace nezobrazí.

Dále se může vyskytnout jeden či více z následujících příznaků, které snižují funkčnost programu systému Office:
 • Program systému Office je rozmazaný.
 • Obrazovka bliká.
 • Většina okna programu systému Office je celá bílá nebo černá.
 • Textu v dokumentu se nezobrazuje správně.
 • V programu systému Office dojde k chybě.
 • Dojde ke snížení výkonu programu systému Office (v jiných situacích než při spouštění a ukončování).
 • V aplikaci Microsoft Lync může docházet ke zpoždění či zpomalení videa při audiovizuálním volání.

Příčina

Tyto příznaky se mohou projevit, pokud máte v počítači nastavenu konfiguraci grafiky, která není kompatibilní se sadou funkcí systému Office 2013 zodpovědných za zobrazení aplikace a za animace v aplikaci.

Řešení

Rozlišení se liší v závislosti na verzi systému Windows a příznacích, ke kterým dochází.

Příznak: Nekvalitní zobrazení textu v dokumentech systému Office

Pokud příznak spočívá v nekvalitním zobrazení textu v dokumentech systému, vyzkoušejte nejprve následující řešení. V opačném případě přejděte k další části s názvem Všechny ostatní příznaky.

Krok 1: Použití nastavení Optimalizace zobrazení textu ClearType
 1. Hledat funkci ClearType

  Windows 8

  Na úvodní obrazovce vyhledejte text ClearType a vyberte možnost Nastavení.

  Windows 7

  Klikněte na tlačítko Start a do pole Prohledat programy a soubory zadejte text ClearType.
 2. Vyberte možnost Upravit text ClearType.
 3. V okně Optimalizace zobrazení textu ClearType povolte možnost Zapnout technologii ClearType a klikněte na tlačítko Další.
 4. Na základě kroků a pokynů v okně Optimalizace zobrazení textu ClearType optimalizujte monitor a klikněte na tlačítko Dokončit.
Pokud potíže po úpravě nastavení textu ClearType přetrvávají, pokračujte krokem 2.
Krok 2: Zákaz funkce umísťování subpixelů
Aplikace Word 2013 ve výchozím nastavení používá vykreslování textu pomocí subpixelů. To sice zajišťuje optimální mezery mezi slovy, v zájmu mírného zlepšení kontrastu však můžete dát přednost textu zarovnanému na pixely. Chcete-li funkci umísťování subpixelů v aplikaci Word 2013 zakázat, postupujte následujícím způsobem.
 1. Na kartě Soubor klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupině Zobrazení zrušte zaškrtnutí možnosti Použít umísťování subpixelů pro vyhlazení písem na obrazovce.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud potíže po vypnutí vykreslování textu pomocí subpixelů přetrvávají, možnost Použít umísťování subpixelů pro vyhlazení písem na obrazovce znovu povolte a pokračujte krokem 3.
Krok 3: Instalace sady Windows 8 Interoperability Pack v klientech se systémem Windows 7
Používáte-li systém Windows 8, můžete tuto část přeskočit a přejít ke krokům v části Všechny ostatní příznaky v tomto článku.

Používáte-li systém Windows 7, nainstalujte aktualizaci pro vylepšení komponent souvisejících s grafikou, která je k dispozici v následujícím článku.

2670838 Pro systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 je k dispozici aktualizace platformy
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (Tento text může být v angličtině)


Pokud se potíže s nekvalitním zobrazením textu v dokumentech systému Office po provedení výše popsaných kroků nevyřešily, pokračujte kroky popsanými v další části tohoto článku.

Všechny ostatní příznaky

Postupujte podle následujících kroků v uvedeném pořadí. Toto pořadí má svůj význam a osvědčilo se jako nejúspěšnější přístup k řešení potíží souvisejících s grafikou v programech systému Office 2013.

Krok 1: Aktualizace ovladače grafické karty


Nejlepší způsob aktualizace ovladače grafické karty spočívá ve spuštění služby Windows Update, která zjistí, zda je pro váš počítač k dispozici nový ovladač. Chcete-li spustit službu Windows Update, v závislosti na používané verzi systému Windows postupujte takto:

Windows 8
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na panelu ovládacích tlačítek na možnost Nastavení.
 2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení počítače.
 3. V aplikaci Nastavení počítače klikněte na položku Windows Update.
 4. Klikněte na možnost Zkontrolovat aktualizace.
 5. Je-li k dispozici aktualizace, klikněte na ovladač k instalaci a pak na tlačítko Nainstalovat.


Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Do pole Prohledat programy a soubory zadejte text Windows Update.
 3. Ve výsledcích hledání klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace.
 4. Je-li k dispozici aktualizace, klikněte na ovladač k instalaci a pak na tlačítko Nainstalovat.

Poznámka: Výrobci grafických karet často vydávají aktualizace ovladačů, které zvyšují výkon nebo odstraňují problémy s kompatibilitou s novými programy.
Pokud prostřednictvím služby Windows Update nenaleznete aktualizovaný ovladač grafické karty pro svůj počítač a vaše grafická karta vyžaduje nejnovější ovladač, přejděte na web výrobce grafické karty do části věnované podpoře a souborům ke stažení a vyhledejte informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladač.

Dotaz č. 1: Co mám dělat, když se po aktualizaci ovladače grafické karty mé potíže s grafikou v systému Office 2013 vyřeší?
Odpověď č. 1: Pokud aktualizace ovladače grafické karty vyřešila vaše potíže se systémem Office, nemusíte již provádět žádné další kroky.

Dotaz č. 2: Co mám dělat, pokud se potíže s grafikou v systému Office 2013 nevyřeší po aktualizaci ovladače grafické karty nebo pokud pro svůj počítač nemohu najít aktualizovaný ovladač grafické karty?
Odpověď č. 2: Nemůžete-li najít aktualizovaný ovladač grafické karty a v programech systému Office 2013 stále dochází k potížím s grafickou kartou, přejděte ke kroku 2.

Krok 2: Zákaz hardwarové akcelerace v systému Office
Pokud po aktualizaci ovladače grafické karty v programech systému Office stále dochází k potížím s grafikou nebo pokud pro svůj počítač nemůžete najít aktualizovaný ovladač grafické karty, zkuste v systému Office 2013 zakázat hardwarovou akceleraci. Při zákazu hardwarové akcelerace postupujte takto:
 1. Spusťte libovolný program systému Office 2013.
 2. Na kartě Soubor klikněte na příkaz Možnosti.
 3. V dialogovém okně Možnosti klikněte na tlačítko Upřesnit.
 4. V seznamu dostupných možností zaškrtněte políčko Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky.

  Na následujícím obrázku je zobrazena tato možnost v aplikaci Microsoft Excel.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2815867


 5. Klikněte na tlačítko OK.

Dotaz č. 1: Co mám dělat, pokud zákaz hardwarové akcelerace grafiky vyřeší mé potíže s grafikou v systému Office 2013?

Odpověď č. 1: Pokud se vaše potíže s grafikou po zaškrtnutí políčka Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky vyřešily, postupujte takto:
 1. Prozatím ponechte zaškrtnutou možnost Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2815868

 2. Za třicet dnů (nebo kdykoli později) zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2815869
 3. Znovu proveďte kroky uvedené v tomto článku. Nezapomeňte začít krokem 1: Aktualizace ovladače grafické karty.
Dotaz č. 2: Co mám dělat, pokud zákaz hardwarové akcelerace grafiky nevyřeší mé potíže s grafikou v systému Office 2013?

Odpověď č. 2: Pokud zákaz hardwarové akcelerace grafiky nevyřešil vaše potíže s grafikou, postupujte takto:
 1. Zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2815870

 2. Za třicet dnů (nebo kdykoli později) znovu proveďte kroky popsané v tomto článku. Nezapomeňte začít krokem 1: Aktualizace ovladače grafické karty.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Správa možnosti Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky

Možnost Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky v části Zobrazení v okně Upřesnit dialogového okna Možnosti ve vašem počítači je řízena následujícími údaji registru:

Klíč: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Hodnoty: 1 = možnost je povolena, 0 = možnost není povolena (výchozí nastavení)


V důsledku cesty klíče registru použité u hodnoty DisableHardwareAcceleration se hodnota zadaná u tohoto nastavení vztahuje na všechny programy systému Office 2013.

Je-li to nutné, lze tuto hodnotu registru nasadit pomocí zásad skupiny. Chcete-li určit konfiguraci příslušného nastavení zásad skupiny, postupujte takto:
 1. Do řadiče domény přidejte následující soubory: Office15.admx a Office15.adml. Tyto soubory přidejte do řadiče domény
 2. a v Editoru místních zásad skupiny pak vyberte uzel Různé ve stromu Microsoft Office 2013. Toto nastavení je znázorněno na následujícím obrázku.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2770494
Poznámka: Nasadíte-li hodnotu DisableHardwareAcceleration pomocí zásad skupiny, použije se následující klíč registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Další informace o správě zásad skupiny pomocí souborů ADMX a ADML naleznete na následující stránce webu Microsoft TechNet:
How to manage Group Policy ADMX files (Správa souborů ADMX pro zásady skupiny)

Automatický zákaz hardwarové akcelerace u některých grafických karet

Ve výchozím nastavení dojde v programech systému Office 2013 k automatickému zákazu hardwarové akcelerace, pokud jsou při spuštění programu systému Office 2013 zjištěny určité kombinace grafické karty a ovladače grafické karty. V případě, že program automaticky zakáže hardwarovou akceleraci, nic nenaznačuje tomu, že k takové změně došlo. Pokud se například podíváte na možnost Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky v dialogovém okně Možnosti, nebude tato možnost zaškrtnuta, pokud jste ji ovšem předtím nezaškrtli.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2815871


Seznam kombinací grafických karet a jejich ovladačů, které tento automatický zákaz hardwarové akcelerace grafiky způsobují, není možné uvést, protože je pevně zakódován do programů systému Office 2013 a neustále se mění s tím, jak objevujeme stále nové a nové kombinace grafiky způsobující potíže v programech systému Office 2013. Pokud tedy v jednom počítači nevidíte stejné animace jako v jiném počítači, doporučujeme aktualizovat ovladač videa pomocí pokynů uvedených v části Krok 1: Aktualizace ovladače grafické karty. Pokud se očekávané animace v počítači stále nezobrazují, brzy opět proveďte aktualizaci ovladače videa. Společnost Microsoft na řešení tohoto problému spolupracuje s hlavními výrobci grafických karet a tito výrobci postupně vyvíjejí a vydávají nové ovladače grafických karet.

Poznámka: Rozdíl v animacích systému Office 2013 se může vyskytnout i v případě, že mají dva počítače stejnou kombinaci grafické karty a ovladače grafické karty, a to pokud jeden z těchto počítačů používá systém Windows 7 a druhý systém Windows 8. Pokud se kombinace grafické karty a ovladače grafické karty v počítači se systémem Windows 7 nachází na seznamu nekompatibilních kombinací, jsou animace v systému Office 2013 zakázány. V systému Windows 8 však animace při stejné kombinaci nebudou zakázány, protože systém Windows 8 nabízí vylepšené schopnosti grafiky.


Vlastnosti

ID článku: 2768648 - Poslední aktualizace: 13. února 2013 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Klíčová slova: 
KB2768648

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com