คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2013 (Word-x-none.msp): 27 กุมภาพันธ์ 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2760375 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Word 2013 คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดเอกสาร Word 2013 ที่ประกอบด้วยการอ้างอิงเชิงอรรถภายในตาราง
  • คุณคลิกทิศทางของข้อความและจากนั้น คลิกแนวตั้งตั้งค่าหน้ากระดาษ ส่วนบนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
  • คุณเลื่อนลงไปจุดสิ้นสุดของเอกสาร
  ในสถานการณ์สมมตินี้ บางหน้าหลังจากตารางอาจไม่สามารถแสดง
 • สมมติว่า คุณใช้ Word 2013 จะบันทึกแฟ้ม.docx เป็นแฟ้มรูปแบบ OpenDocument (ODF) อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดแฟ้ม ODF ย่อหน้าที่ไม่ใช่ชิดซ้ายภายในกล่องข้อความในแฟ้มจะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดเอกสาร Word ที่มีรูปร่างหรือรูปภาพบางอย่างใน Word 2013
  • คุณคลิกขวาหนึ่งของรูปร่างหรือรูปภาพในเอกสาร word อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คลิกแก้ไขจุดสำหรับรูปร่าง หรือคุณชี้ไปที่ข้อความที่ตัดแล้ว คลิกแก้ไขจุดตัดคำสำหรับรูปภาพ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ อื่น ๆ รูปร่างและรูปภาพในเอกสารขาดหายไป
 • สมมติว่า คุณใช้ Word 2013 จะเปิดเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยแมโคร แมโครที่แทรกรูปร่างลงในเอกสารเมื่อคุณกดปุ่ม ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณสัมผัสปุ่มเมื่อต้องการแทรกรูปร่างบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8 สัมผัส รูปร่างที่ถูกแสดงในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เมาส์ และใช้เมาส์คลิกปุ่ม รูปร่างถูกแทรกในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่ากับภาษาเอเชียตะวันออกเป็นตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ใน Word 2013 บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8 สัมผัส
  • คุณสามารถพิมพ์อักขระบางตัวในเอกสาร Word ใหม่
  • คุณสัมผัสหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ระหว่างอักขระเหล่านี้
  • คุณพิมพ์อักขระใหม่ หรือคุณสามารถลบอักขระอยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์
  ในสถานการณ์สมมตินี้ อักขระใหม่ถูกเพิ่ม หรือลบอักขระในตำแหน่งก่อนหน้าเคอร์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเฉพาะมองเห็น
 • สมมติว่า คุณได้เปิดเอกสารเปล่า Word ใน Word 2013 และจากนั้น เปิดเอกสาร Word อื่นในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของเอกสารจะไม่แสดงจนกว่าคุณปรับขนาดหน้าต่างเอกสารไว้
 • สมมติว่า คุณเริ่มต้น Word ตามสั่งจาก OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Word ติดตั้งอยู่ เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเอกสาร Word ใหม่ โดยใช้แม่แบบที่ประกอบด้วยแมโคร คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แมโครที่ไม่พบ หรือถูกปิดใช้งานเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโคร
 • คุณไม่สามารถวางเคอร์เซอร์ในเชิงอรรถแบบหลายคอลัมน์ในคอลัมน์ด้านซ้ายของเอกสาร Word เมื่อคุณลากผ่านเชิงอรรถ เคอร์เซอร์จะแสดงเป็นลูกศรขึ้น ดังนั้น คุณไม่สามารถแก้ไขเชิงอรรถ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรีหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Word2013-kb2760375-fullfile-x 86-glb.exe15.0.4481.100416,233,22419-ก.พ.-1318:56

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Word x none.mspไม่เกี่ยวข้อง15,097,85619-ก.พ.-1316:21

Word x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pdfreflow.exe15.0.4481.10009,334,87213 17-ก.พ.1:30
Winword.exe15.0.4481.10041,922,62413 17-ก.พ.14:04
Wordcnv.dll15.0.4481.10016,306,36813-ก.พ.-1313:07
Wordcnvpxy.cnv15.0.4454.100025,16813-ก.พ.-1313:07
Wordconv.exe15.0.4454.100022,09613 17-ก.พ.14:04
Wwlib.dll15.0.4481.100421,558,33613 17-ก.พ.14:04

x 64
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Word2013-kb2760375-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4481.100419,415,52013 20-ก.พ.4:56

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Word x none.mspไม่เกี่ยวข้อง18,288,64019-ก.พ.-1316:39

Word x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pdfreflow.exe15.0.4481.100013,589,57613 17-ก.พ.1:30
Winword.exe15.0.4481.10041,924,67213 17-ก.พ.14:12
Wrd12cnv.dll15.0.4481.10018,284,75213-ก.พ.-1313:08
Wrd12exe.exe15.0.4454.100026,19213 17-ก.พ.14:12
Wrd12pxy.cnv15.0.4454.100030,78413-ก.พ.-1313:08
Wwlib.dll15.0.4481.100427,587,64813 17-ก.พ.14:12
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2760375 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2760375 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2760375

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com