ปุ่มของ Adobe Acrobat หายไป หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากอัปเกรด Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 276001 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Word 2002 หรือ Microsoft Office Word 2003 และคุณได้รับการติดตั้ง Adobe Acrobat คุณอาจพบอาการต่อไปนี้เป็น:
  • กระบวนการสร้างแฟ้ม PDFและการตั้งค่าคอนฟิกอ็อพชัน PDFปุ่มอาจหายไปจากแถบเครื่องมือ
  • ถ้าการสร้างแฟ้ม PDFและการตั้งค่าคอนฟิกอ็อพชัน PDFปุ่มที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ คุณอาจรับไม่มีการตอบสนองเมื่อคุณคลิกแฟ้ม หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    ไม่พบแมโคร หรือแมโครจะถูกปิดใช้งานเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณแมโคร
หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ ด้วย PDF Maker add-in ที่และ Adobe Acrobat PDF ที่ Writer (รุ่น 3x), ซึ่งอาจมีการติดตั้งกับ Adobe PageMaker 6.5 ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งใหม่เพิ่มเข้า เมื่อคุณติดตั้งใหม่เพิ่มเข้าหลังจากติดตั้งรุ่นของ Word อาจสามารถแก้ไขปัญหา

หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ปรับแล้วรุ่นรุ่นของ Adobe Acrobat PDF Maker add-in ที่และตัวเขียน PDF Acrobat ของ Adobe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อระบบ Inc. ของ Adobe

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/gp/vendors
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 276001 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbmacro kbtshoot kbprb kbmt KB276001 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:276001

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com