Excel: วิธีการแก้ปัญหาการหยุดทำงานและการไม่ตอบสนองใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2758592 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดหรือใช้ Microsoft Excel, Excel ล้มเหลว ค้าง หรือหยุดทำงาน นอกจากนั้น คุณยังอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

Excel ไม่ตอบสนอง

Excel ได้หยุดทำงาน
เกิดปัญหาที่เป็นสาเหตุให้โปรแกรมทำงานได้ไม่ถูกต้อง Windows จะปิดโปรแกรมและแจ้งให้คุณทราบว่ามีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่สาเหตุ

ปัญหาเกี่ยวกับ Excel หยุดทำงานหรือค้างอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ต่อไปนี้คือรายการของวิธีแก้ปัญหาที่สามารถทำได้

การแก้ไข

ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ ถ้าคุณลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ไปที่วิธีถัดไป

วิธีที่ 1: ตรวจสอบ/ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด

คุณอาจต้องตั้งค่า Windows Update เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติได้ บ่อยครั้งที่การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ โปรแกรมปรับปรุงที่ได้รับการแนะนำ และโปรแกรมปรับปรุงตัวเลือกจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปลี่ยนแฟ้มที่ล้าสมัยและแก้ไขความไม่ปลอดภัย หากต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดของ Office ให้คลิกที่ลิงก์เฉพาะสำหรับ Windows รุ่นของคุณ และทำตามขั้นตอนในบทความนั้น


โปรแกรมปรับปรุงระบบปฏิบัติการ

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows ใน Windows Vista

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows ใน Windows XP

โปรแกรมปรับปรุงของ Office

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงของ Office ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
953878มีโปรแกรมปรับปรุงแบบสะสมที่สามารถใช้งานได้จากทีม Microsoft Office เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับรายงาน
หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดของ Windows และ Office ให้ไปที่วิธีการที่ 2

วิธีที่ 2: เริ่ม Excel ในเซฟโหมด

เซฟโหมดจะช่วยให้คุณใช้งาน Excel ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องพบกับโปรแกรมเริ่มต้นบางอย่าง คุณสามารถเปิด Excel ในเซฟโหมดได้โดยการกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเริ่มโปรแกรม หรือโดยการใช้ตัวเลือก "/safe" (กล่าวคือ excel.exe /safe) เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมจากบรรทัดคำสั่ง เมื่อคุณเรียกใช้ Excel ในเซฟโหมด Excel ฟังก์ชันการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ จะถูกข้ามเช่น ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเริ่มต้นแบบอื่น แถบเครื่องมือที่มีการเปลี่ยนแปลง โฟลเดอร์ xlstart และ Add-in ของ Excel (อย่างไรก็ตาม COM Add-in จะถูกแยกออก)

ถ้าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณเรียกใช้ Excel ในเซฟโหมด ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
280504 วิธีแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Excel

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณเริ่ม Excel ในเซฟโหมด ให้ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้ซึ่งเกิดกับ Add-in

นักพัฒนาหลายคนสร้าง Add-in สำหรับ Excel ขึ้นมา Add-in เหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองชนิด:
  • Excel Add-in (Add-in นั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม .xla, .xlam หรือ .xll) Excel Add-in เหล่านี้จะถูกโหลดในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Excel
  • COM Add-in Add-in เหล่านี้มักจะต้องมีการติดตั้งและรวม Dll และรีจิสทรีคีย์

การปิดใช้งาน Add-in คือการทดสอบที่ดีเนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถจำกัดการเลือกได้ว่า Add-in ใดเป็นสาเหตุของความผิดพลาด

หมายเหตุ เซฟโหมดของ Excel ไม่ได้เป็นการปิดใช้งาน COM Add-in

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-in ใน Excel ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
280504 วิธีแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Excel

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณลบหรือปิดการใช้งานAdd-in ให้ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณทันสมัยหรือมีความขัดแย้งกับ Excel หรือไม่

ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณไม่ทันสมัย Excel อาจจะทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณทันสมัยหรือไม่

เพื่อรับมือกับไวรัสตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจึงให้การปรับปรุงเป็นระยะๆ ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดโดยไปที่เว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ สำหรับรายชื่อของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมีความขัดแย้งกันกับ Excel หรือไม่

ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณมีการทำงานร่วมกับ Excel คุณอาจพบปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน ในกรณีนี้ คุณสามารถปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของ Excel ภายในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยการสร้างข้อยกเว้นสำหรับแฟ้ม Excel

สิ่งสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการป้องกันไวรัสของคุณอาจทำให้พีซีของคุณเสี่ยงต่อการโจมตีของไวรัส การหลอกลวง หรือการโจมตีที่เป็นอันตรายได้ เราไม่แนะนำให้คุณพยายามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการป้องกันไวรัสของคุณ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง คุณอาจต้องติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเพื่อกำหนดวิธีการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่จะละเว้นการทำงานร่วมกับ Excel
ถ้าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณและการแยกออกจากการทำงานร่วมกันกับ Excel ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ให้ใช้วิธีการที่ 5


วิธีที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Excel ไม่ได้ถูกใช้โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

บ่อยครั้งที่ Excel จะถูกเริ่มทำงานบุคคลที่สามหรือโดยกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ Excel ไม่ให้ทำงานได้ตามที่คาดไว้ หากคุณกำลังใช้งาน Excel แบบอัตโนมัติในลักษณะนี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
257757 ข้อควรพิจารณาสำหรับการทำงานอัตโนมัติฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Office

พยายามสร้างความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับ Excel เท่านั้น อย่าใช้การดำเนินการอัตโนมัติใดๆ หากคุณสามารถสร้างปัญหาโดยการดำเนินการอัตโนมัติเท่านั้น ให้ติดต่อบริษัทที่สนับสนุนแอปพลิเคชันการทำงานอัตโนมัติ

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณเอาการทำงานอัตโนมัติออก ให้ไปที่วิธีที่ 6

วิธีที่ 6: ตรวจสอบว่าแฟ้มของคุณถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่น

บางครั้งแฟ้ม Excel จะถูกสร้างโดยแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น ในกรณีนี้ แฟ้มอาจถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง และคุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Excel ในกรณีนี้ ให้ทดสอบคุณสมบัติในแฟ้มใหม่นอกแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถ้าคุรสมบัติทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทอื่นทราบถึงปัญหานี้

ถ้าปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณทดสอบนอกแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ให้ไปที่วิธีที่ 7

วิธีที่ 7: ทดสอบโดยใช้โปรไฟล์ใหม่ในตัวเครื่องหรือในเครือข่าย

ในบางครั้ง Windows อาจอ่านข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ให้ลองเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ใหม่ หรือคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows และจากนั้นทำตามขั้นตอนในบทความ:

Windows 7: แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย

Windows Vista: แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย

Windows XP: วิธีสร้างและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ใน Windows XP

ถ้าปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณสร้างโปรไฟล์ใหม่ ให้ไปที่วิธีที่ 8

วิธีที่ 8: ทำการเริ่มต้นระบบที่เลือกเพื่อระบุว่าโปรแกรม กระบวนการ หรือบริการขัดแย้งกับ Excel หรือไม่


เมื่อคุณเริ่ม Windows ตามปกติ แอปพลิเคชันและบริการหลายรายการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและทำงานในพื้นหลัง แอปพลิเคชันและบริการเหล่านี้อาจรบกวนซอฟต์แวร์อื่นๆ บนพีซีของคุณได้ การดำเนินการเริ่มต้นระบบที่เลือก (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "คลีนบูต") สามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ขัดแย้งกันได้ หากต้องการทำการเริ่มต้นระบบที่เลือก ให้คลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows จากนั้นทำตามขั้นตอนในบทความ:

Windows 7: เรียกใช้ การเริ่มต้นระบบ โดยใช้การกำหนดค่าระบบ

Windows Vista: เรียกใช้ การเริ่มต้นระบบ โดยใช้การกำหนดค่าระบบ

Windows XP: วิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานในสถานะ "คลีนบูต"

การเริ่มต้นระบบที่เลือกจะใช้เพื่อช่วยในการระบุกระบวนการ บริการ หรือแอปพลิเคชันที่ขัดแย้งกับ Excel

ถ้าปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณดำเนินการเริ่มต้นที่เลือก ให้ไปที่วิธีที่ 9

วิธีที่ 9: ซ่อมแซมหรือติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณใหม่

คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาของคุณที่เกิดกับ Excel โดยการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจากโปรแกรม Office ใดๆ ที่กำลังทำงานอยู่
  2. เปิดแผงควบคุม แล้วเปิดรายการ เพิ่มหรือลบโปรแกรม (ถ้าคุณใช้ Windows XP) หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ (ถ้าคุณใช้ Windows Vista หรือ Windows 7)
  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้คลิกขวาที่ Microsoft Office 2010 จากนั้นคลิก ซ่อมแซม

หมายเหตุ หากคุณใช้ Office Click-to-Run ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft Office ต่อไปนี้ แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อซ่อมแซม Office Click-to-Run:

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office Click-to-Run

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:  
290301วิธีถอนการติดตั้งหรือลบชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010
หากปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่คุณซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณแล้ว ให้ไปที่ส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"


การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หากวิธีการที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งปัญหาจากแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงหรือปัญหาแวดล้อม ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมที่อาจทำให้ Excel จะค้างหรือหยุดทำงาน

ตรวจสอบรายละเอียดและเนื้อหาของแฟ้ม Excel

แฟ้ม Excel สามารถอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นเวลานาน แฟ้มเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุ่นจากรุ่นเป็นอีกรุ่นหนึ่ง และมักจะเดินทางจากผู้ใช้หนึ่งไปยังผู้ใช้รายอื่น บ่อยครั้งที่ผู้ใช้สืบทอดแฟ้ม Excel แต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่รวมอยู่ในไฟล์ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สินค้าคงคลังของแฟ้ม Excel ของคุณ และลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปออกแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนที่อาจเป็นปัญหาในแฟ้ม excel ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Excel: วิธีแก้ไขปัญหาการหยุดทำงานและการไม่ตอบสนองในแฟ้ม Excel
รายการปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน 10 อันดับแรกในสมุดงาน Excel

ปัจจัยแวดล้อม

ปัจจัยแวดล้อมมีความสำคัญพอๆ กับเนื้อหาของแฟ้มและ Add-in เมื่อคุณทำแก้ไขปัญหาการหยุดทำงาน คุณสามารถช่วยเราในการระบุสาเหตุของปัญหาของคุณ โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
  • ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
  • ทดสอบแฟ้มในสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุด ตัวอย่างเช่น ทดสอบแฟ้มบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน หรือใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer
ส่วนต่อไปนี้อธิบายบางพื้นที่ที่ควรมีการตรวจสอบ

สิทธิ์
เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel คุณต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังบันทึกแฟ้ม:

• สิทธิ์ในการอ่าน
• สิทธิ์ในการเขียน
• สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
• สิทธิ์ในการลบ

หมายเหตุ หากคุณไม่มีสิทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้ กระบวนการบันทึกของ Excel จะไม่สามารถอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้ และ Excel อาจค้างหรือหยุดทำงาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ Excel ต้องการสิทธิ์เหล่านี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
814068 คำอธิบายของวิธีการที่ Excel บันทึกแฟ้ม

หมายเหตุ
ถ้า Excel หค้างหรือหยุดทำงานเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
271513 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel

ที่เก็บแฟ้ม
การย้ายแฟ้มภายในเครื่องจะช่วยตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆ กับแฟ้มหรือที่บันทึกแฟ้มไว้ ปัญหาต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel ผ่าน ทางเครือข่าย หรือ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ การบันทึกแฟ้มภายในเครื่องนั้นเป็นความคิดที่ดี ซึ่งควรจะทำในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

• โฟลเดอร์ "เอกสารของฉัน" มีการเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

• แฟ้มออฟไลน์

• การเปิดแฟ้มจาก Webfolder หรือ SharePoint

• เดสก์ท็อป/Citrix ระยะไกล

• อุปกรณ์เครือข่าย

• สภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:  
897615 นโยบายสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ Microsoft ที่ทำงานในซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ Microsoft

หน่วยความจำ
แฟ้ม Excel สามารถโตขึ้นได้ค่อนข้างมากเมื่อคุณเริ่มเพิ่มการจัดรูปแบบและรูปทรงจำนวนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบของคุณมี RAM เพียงพอในการเรียกใช้แอปพลิเคชัน สำหรับข้อกำหนดของระบบของชุดโปรแกรม Microsoft Office ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Office 2013

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Office 2010

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Excel 2007

Office 2010 ใชัรุ่น 64 บิตดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ Office เพื่อใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ความจุเพิ่มเติมนี้เป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ที่ต้องการกระดาษคำนวณ Excel สำหรับการเข้าถึงหน่วยความจำแบบระบุที่อยู่ได้จำนวนมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel และ Office รุ่น 64 บิต ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Office 2013 รุ่น 64 บิต

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Office 64-บิต

เครื่องพิมพ์และโปรแกรมควบคุมวิดีโอ
เมื่อ Excel เริ่มต้น จะมีการตรวจสอบโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์และโปรแกรมควบคุมวิดีโอเริ่มต้นที่จะแสดงสมุดงาน Excel Excel เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ดังนั้น Excel จะทำงานช้าลงอีกแม้เมื่อมีการบันทึกแฟ้ม Excel ในแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าแล้วก็ตาม การทดสอบแฟ้มโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่น ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer หรือไดรเวอร์วิดีโอ VGA จะช่วยตรวจสอบว่ามีปัญหากับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือไดรเวอร์วิดีโอใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือไม่

มีปัญหากับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ HP บางโปรแกรมที่เป็นที่รู้จัก คุณควรเอาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เหล่านี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการดูรายการโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์เหล่านี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2555016Excel 2010 อาจหยุดทำงานเมื่อใช้เครื่องพิมพ์ HP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณยังมีคงประสบปัญหาการทำงานหยุดทำงานหรือการทำงานล้มเหลวใน Excel หลังจากที่คุณลองใช้วิธีการแก้ปัญหาที่กล่าวถึงไว้ในที่นี้แล้ว คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2758592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Excel 2013
Keywords: 
KB2758592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com