Ispravka dodaje podr?ku za Windows 8 i Windows Server 2012 KSM hostovima Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2757817 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ova ispravka pro?iruje Key Management Service (KMS) za Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 tako da omogu?i korporacijsko licenciranje operativnih sistema Windows 8 i Windows Server 2012.

KMS pru?a podr?ku za aktivacije slede?ih KMS klijenata:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Vista
KMS koristi klju? KMS hosta za samoaktivaciju na KMS hostu i za uspostavljanje lokalne usluge za aktivaciju u va?em okru?enju. Ova ispravka pro?iruje podr?ku za KMS tako da omogu?i aktivaciju za Windows 8 i Windows Server 2012.

Dodatne informacije

Informacije o ispravci

Nabavljanje ove ispravke

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Uputstva za instalaciju

Ako imate KMS hosta na kome je instaliran Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ili Windows Server 2008 R2, sledite ove korake da biste obavili nadogradnju:
 1. Instalirajte ovu ispravku (ispravka 2757817).
 2. Ponovo pokrenite ra?unar kada budete upitani da to uradite.
 3. Da biste instalirali novi klju? KMS hosta za Windows 8 aktivaciju ili za Windows Server 2012 aktivaciju, pokrenite slede?u komandu:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host key>
  Napomena U ovoj komandi, ?KMS host key? je ?uvar mesta za novi klju? KMS hosta za Windows 8 aktivaciju ili Windows Server 2012 aktivaciju.

  Va?no Svaki klju? KMS hosta povezan je sa grupom Windows izdanja. Pored toga, klju? KMS hosta koji je povezan sa klijentskim operativnim sistemima Windows nije mogu?e instalirati na serverske operativne sisteme Windows i obrnuto. Ovo je ta?no za sve operativne sisteme Windows osim za Windows Server 2003. Ako instalirate klju? KMS hosta na operativni sistem Windows koji nije povezan sa tim klju?em hosta, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
  0xc004f015: Usluga licenciranja softvera je prijavila da licenca nije instalirana.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  Na primer, ovu poruku o gre?ci mo?ete dobiti u slede?im situacijama:
  • Poku?avate da instalirate Windows 7 klju? KMS hosta (CSVLK) na Windows Server 2008 R2 KMS hostu.
  • Poku?avate da instalirate Windows 8 klju? KMS hosta (CSVLK) na Windows Server 2008 R2 KMS hostu ili Windows Server 2012 KMS hostu.
 4. Da biste aktivirali novi klju? KMS hosta na doma?inu, pokrenite slede?u komandu:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu ispravku, morate koristiti izdanje nekog od slede?ih operativnih sistema sa koli?inskim licenciranjem:
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2)
 • Windows 7 servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1)


Napomena Ako nemate instaliran odgovaraju?i servisni paket, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci ako poku?ate da primenite ovu ispravku:
Ispravka se ne odnosi na sistem koji koristite.

Informacije o registratoru

Da biste primenili ovu ispravku, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2757817 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB2757817

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com