Naujinimas, suteikiantis daugiau ?Windows 8?, ?Windows Server 2012?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? KMS pagrindini? kompiuteri? palaikymo galimybi?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2757817 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?is naujinimas i?ple?ia ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? rakt? valdymo paslaug? ir ?galina ?moni? licencijavim? ?Windows 8? bei ?Windows Server 2012?.

KMS suteikia toliau nurodyt? KMS klient? aktyvinimo palaikym?.
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows 8?
 • ?Windows Server 2012?
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Vista?
KMS naudoja pagrindin? KMS rakt? susiaktyvinti KMS pagrindiniame kompiuteryje ir naudojamoje aplinkoje sukurti vietin? aktyvinimo tarnyb?. ?is naujinimas i?ple?ia KMS palaikym? ir leid?ia aktyvinti operacines sistemas ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?.

Daugiau informacijos

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? x86 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? IA-64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows 7? x86 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows 7? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Server 2008 R2? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Server 2008 R2? IA-64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad neb?t? neteis?tai pakeistas.

Diegimo instrukcijos

Nor?dami naujinti KMS pagrindin? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?diekite ?? naujinim? (2757817 naujinimas).
 2. Paraginti kompiuter? paleiskite i? naujo.
 3. Nor?dami ?diegti ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? aktyvinimo KMS pagrindin? rakt?, vykdykite ?i? komand?:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS pagrindinis raktas>
  Pastaba. ?ioje komandoje KMS pagrindinis raktas yra ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? aktyvinimo KMS pagrindinio rakto vietos rezervavimo ?enklas.

  Svarbu. Kiekvienas KMS pagrindinis raktas yra susietas su ?Windows? leidim? grupe. Be to, KMS pagrindinis raktas, susietas su ?Windows? kliento operacin?mis sistemomis, negali b?ti ?diegtas ?Windows? serverio operacin?se sistemose ir atvirk??iai. Tai taikoma visoms operacin?ms sistemoms ?Windows?, i?skyrus ?Windows Server 2003?. Jei ?diegsite KMS pagrindin? rakt? operacin?je sistemoje ?Windows?, nesusietoje su tuo pagrindiniu raktu, gausite ?? klaidos prane?im?:
  0xc004f015: ?Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencija ne?diegta?.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  Pvz., ?? klaidos prane?im? gausite vienu i? toliau nurodyt? atvej?.
  • Bandote ?diegti ?Windows 7? KMS pagrindin? rakt? (CSVLK) KMS pagrindiniame kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?.
  • Bandote ?diegti ?Windows 8? KMS pagrindin? rakt? (CSVLK) KMS pagrindiniame kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2? arba ?Windows Server 2012?.
 4. Nor?dami aktyvinti nauj? KMS pagrindin? rakt? pagrindiniame kompiuteryje, vykdykite ?i? komand?:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
Pastaba. Nor?dami gauti informacijos, kurias operacines sistemas gali suaktyvinti ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? KMS pagrindinis kompiuteris, ?r. skyri? ?Rakt? valdymo paslaug? aktyvinimo planas?, esant? ?iame ?Microsoft TechNet? tinklalapyje:
Bendrojo aktyvinimo b?dai

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti vienos i? toliau nurodyt? operacini? sistem? leidimas su bendr?ja licencija.
 • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)


Pastaba. Jei kompiuteryje n?ra ?diegtas reikiamas pakeitim? paketas, bandydami taikyti ?? naujinim? gausite tok? klaidos prane?im?:
??is naujinimas n?ra taikomas j?s? sistemai?.

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2757817 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB2757817

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com