??????? 2012 ?? ??? office 2010 ????? ??????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2757117 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

??????? 2012 ?? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??? Microsoft Office 2010 ?? Office 2010 ????? ?? ??? ?????? ?????????? ???

?? ??????? ???? ??? ?? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ?????????? ???????? ????? ?? ????? ???? ???, ??????? ??? ?????????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ??????? ?? ???? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ?? ???? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ???? ?? ????? ???? ???

????????

??????? 2012 ????? ?????? ????? ??????? ???? ?? ??? ????

??????? ????? ?????? ???????? ?? ?? ??? Microsoft ?? ?????? ?? ??? ???????, ???????? ????? ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ???? ??????????? ?? ??? ???? ?? ??? ???????? ??? ????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ???????? ?? ???????? ???? ???, ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ????? ?? ??? ????????? ?????

??? ???????? ???????? ??????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ?? ???????? ?? ???? ??????? ????? ?????? ????? ?? ??? ????? ???? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

??????? 2012 ????? ?????? ??? ????? ??? ?? ?????

???? ?????? ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ?? Microsoft ???????? ???? ??? ?????? ?????? ???? ??????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???, ????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???????? ???? ???????? ?? ??? ??????

?? ????? ?????? ??? ??? ???? ??? Office 2010 ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ???????? ?? ????? ?????

Office 2010 ??????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????????? ????? ?? ???????? ??? ???? ????????????
?????-x-none.msp
2760394 ????? 2010 ????????? ????? (?????-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
????? 2010
X-Stislist-none.msp
2760390 ????? 2010 ????????? ????? (Stislist-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
????? 2010
Excel-x-none.msp; ??????-x-none.msp; Oart-x-none.msp; X-Oartconv-none.msp
2687607 ????? ?? Excel 2010 ????????? ????? (Excel-x-none.msp; ??????-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): ??????? 30, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp; ??????-x-none.msp
2687606 ????? ?? Excel 2010 ????????? ????? (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp): ??????? 30, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2687559 Excel 2010 ????????? ????? (Excel-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Excel 2010
Infopath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp
2687563 (Infopath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp) InfoPath 2010 ???????? ?????? ?? ?????: ??????? 30, 2012
InfoPath 2010
Ogl-x-none.msp
2687609 Office 2010 ????????? ????? (Ogl-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
??????-??????-ro.mxp
2760393 Office 2010 ????????? ????? (??????-??????-ro.mxp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
??????-ja-jp.msp
2760392 Office 2010 ????????? ????? (??????-ja-jp.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
Gfx-x-none.msp
2760388 Office 2010 ????????? ????? (Gfx-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
X-Exppdf-none.msp
2687616 Office 2010 ????????? ????? (exppdf-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
Mso-x-none.msp
2760386 Office 2010 ????????? ????? (Mso-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
Ime-ja-jp.msp
2687611 Office 2010 ????????? ????? (ime-ja-jp.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office 2010
Outlook-x-none.msp
2687608 Outlook 2010 ???????? ?????? (Outlook-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Outlook 2010
X-Outexum-none.msp
2687620 Outlook 2010 ????????? ????? (Outexum-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Outlook 2010
X-Powerpoint-none.msp, Pptview-x-none.msp
2760404 PowerPoint 2010 ????????? ????? (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
PowerPoint 2010
X-Powerpoint-none.msp
2687555 PowerPoint 2010 ????????? ????? (Powerpoint-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
PowerPoint 2010
?????????-x-none.msp
2687612 ????????? 2010 ????????? ????? (?????????-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
????????? 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2687613 SharePoint ?????????? 2010 ????????? ????? (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint ?????????? 2010
????-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2687556 Word 2010 ????????? ????? (????-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Word 2010

SharePoint ???? 2010 ?? ??? ?????? ?????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????????? ????? ?? ???????? ??? ???? ????????????
????????? ?????-?????
2687565 Project Server 2010 ????? ?????? ?????? (????????? ?????-?????) ?? ?????: ?????? 15, 2012
????? ????? ?? ??????? ???? ??, ?? ????? ????? ?????? Project Server, SharePoint ????? ?? ???, ?? SharePoint ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? "???-??? ????? ??????" ?????? ??? ???-??? ????? ???????? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????
Project Server 2010
SharePoint ?????-?????
2687564 SharePoint Server 2010 ????? ?????? ?????? (SharePoint ?????-?????) ?? ?????: ?????? 15, 2012
??? ?? ????? ?? ??????? ???? ??, ?? ????? ????? ?????? Project Server, SharePoint ????? ?? ???, ?? SharePoint ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? "???-??? ????? ??????" ?????? ??? ???-??? ????? ???????? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????
SharePoint Server 2010
SharePoint ???? ?????-?????
2687566 SharePoint ???? 2010 ????? ?????? ?????? (SharePoint ???? ?????-?????) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint ???? 2010

???-??? ????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????????? ????? ?? ???????? ??? ???? ????????????
X-Duetserver-none.msp
2760396 Duet ??????????? SharePoint ?? SAP ????????? ????? (Duetserver-x-none.msp) ?? ??? ?? ?????: ?????? 15, 2012
SharePoint ?? SAP ?? ??? ??????????? duet
X-Fsserver-none.msp
2760395 ???? ??? ????? 2010 SharePoint ????????? ????? (Fsserver-x-none.msp) ?? ??? ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint ?? ??? FAST Search Server 2010
X-Wacwfe-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp
2687562 Office Online ????????? ????? (x-Wacwfe-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
Office ??????
X-Pjsrvwfe-none.msp
2687615 ????????? ????? 2010 ???????? ?????? ?? ????? (Pjsrvwfe-x-??? ????): ??????? 30, 2012
Project Server 2010
Wss-x-none.msp
2687557 SharePoint ???? 2010 ????????? ????? (Wss-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint ???? 2010
X-coreserver-none.msp, Wosrv-x-none.msp
2687619 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (x-Coreserver-none.msp, Wosrv-x-none.msp) ?? ?????: ?????? 15, 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp
2687610 ????? ?? ??? SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp): ????? 15, 2012
SharePoint Server 2010
X-coreserver-none.msp
2687545 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (Coreserver-x-none.msp) ?? ?????: ?????? 15, 2012
SharePoint Server 2010
Ems-x-none.msp, Grs-x-none.msp, Grs_hosted-x-none.msp
2760391 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
Spsmui-xx-xx.msp
2760389 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (Spsmui-xx-xx.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
X-Wdsrv-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp
2687617 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
Coreservermui-xx-xx.msp
2687614 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (Coreservermui-xx-xx.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
X-Xlsrvwfe-none.msp
2687561 Excel ?????? ??? SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Xlsrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
X-Ppsmawfe-none.msp
2687544 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (Ppsmawfe-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010
X-Ifswfe-none.msp
2687618 SharePoint ????? 2010 ????????? ????? (Ifswfe-x-none.msp) ?? ?????: ??????? 30, 2012
SharePoint Server 2010

??????????

???-??? ???????? ?? ??? KB ?????? ??? ??????????????? ???????? ????

???

???? ID: 2757117 - ????? ???????: 17 ?????? 2014 - ??????: 5.0
???? ???? ???? ??:
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
??????: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2757117 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2757117

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com