Update Rollup 4 สำหรับสิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2757013
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการปัญหาที่แก้ไขในการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับสิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ แพฝั่งไคลเอ็นต์มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2757014 แพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับการปรับปรุงสะสม 4 สำหรับสิ่งจำเป็น Windows Small Business Server 2011 สำหรับ สำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 และสิ่งจำเป็น สำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมใช้งาน

ประเด็นหลักที่ได้รับการแก้ไข โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Launchpad บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X Lion ภูเขา 10.8 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถโหลดแฟ้มการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา 2

การติดตั้งตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์จะถูกบล็อคเมื่อคุณเปิด Gatekeeper และเปิดใช้งานการติดตั้งจาก AppStore หรือนักพัฒนาที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X Lion ภูเขา 10.8

ปัญหา 3

เมื่อ Apple Bonjour บริการกำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์

ปัญหาที่ 4

เมื่อตัวระบุความปลอดภัย (SID) ว่างเปล่าในแฟ้มการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในสิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ corrupts ไคลเอนต์สำเนาสำรองฐานข้อมูล และบริการการสำรองข้อมูลของไคลเอ็นต์ล้มเหลว

ปัญหาที่ 5

เมื่อคุณเรียกใช้ช่วยตั้งค่าการเข้าถึงเว็บเพื่อกำหนดค่าโดเมน Windows Live ระยะไกล ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจจะถูกบล็อกเมื่อคุณพยายามเรียกดูเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกล (RWA) จากระยะไกล ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์ของ Windows Live ID เข้าสู่ระบบในช่วยที่จะถอนการติดตั้งโดยไม่คาดคิด

การตัดสินค้าจากคลัง 6

สมมติว่า คุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ administered จากระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณตั้งค่าโซนเวลากับเวลามาตรฐานของแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา) ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโซนเวลา ในสถานการณ์นี้ โซนเวลาถูกถูกกำหนดเป็นแคลิฟอร์เนีย Baja บนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์

ปัญหาที่ 7

เมื่อโมดูลการแปลง XML จัดการกับแฟ้มที่ไม่ถูกต้องในสิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสถานะที่ไม่สามารถเริ่มบริการบางอย่าง

ปัญหา 8

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาข้อยกเว้นการบริการเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการการสำรองข้อมูลพยายามที่ดึงข้อมูลประวัติการสำรองข้อมูลจากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาข้อยกเว้นการบริการเซิร์ฟเวอร์สำรอง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ปัญหาที่ทราบ

ฉบับที่ 1

คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์ Mac ที่มี Update 4 สะสมสำหรับสิ่งจำเป็น Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สำหรับการติดตั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Mac การไบนารีภายนอก เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้งตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์ Mac ก่อนที่คุณติดตั้ง Update Rollup 4

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Update Rollup 3 สำหรับสิ่งจำเป็น Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สำหรับการติดตั้ง เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้สิ่งจำเป็นสำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลรีจิสทรี

การใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องเอาการปรับปรุงนี้ ใช้ใน โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม' นอกจากนี้ คุณต้องถอนแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดแยกต่างหาก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2757013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB2757013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2757013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com