คำอธิบายเกี่ยวกับ Update Rollup 4 รุ่นที่ 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2756485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำ Update Rollup 4 เวอร์ชั่น 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) ออกใช้ การปรับปรุงนี้ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2012 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข
  • วิธีการขอรับโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข


ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาหมดที่ลายเซ็นดิจิทัลในแฟ้มผลิต และการเซ็นชื่อ โดย Microsoft อายุก่อนกำหนด ดังที่ได้อธิบายไว้ในการรักษาความปลอดภัย Microsoft คำแนะนำ 2749655. ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

นอกจากปัญหาของ Exchange Server 2010 ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft2706690การปรับปรุงนี้ยังแก้ปัญหา 2010 อัตราแลกเปลี่ยนต่อไปนี้:
  • 2756987Outlook ส่งกลับผลลัพธ์เดียวเท่านั้นหลังจากที่คุณคลิก "การค้นหาส่งกลับผลลัพธ์เป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดการค้นหา หรือคลิกที่นี่เพื่อดูผลลัพธ์ทั้งหมด"

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

แฟ้มนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2756485-x 64 ในตอนนี้
วันที่นำออกใช้: 9 ตุลาคม 2012

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอการเครือข่ายการเชื่อมต่อนี้ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Windows Internet Explorer Internet Optionsแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
  2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
เราขอแนะนำว่า คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิดเท่านั้น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกเพื่อเลือกนั้น ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้นการกำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จึงถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เองใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
  • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
  • คุณได้จัดวางการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS


หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่มีการใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในใบสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP2 ติดตั้งไว้

หมายเหตุ นำการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ออกก่อนที่จะใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องเอาการปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ใช้ใน เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2756485

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2756485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbhotfixrollup kbmt KB2756485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2756485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com