วิธีกำหนดรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนบนไคลเอนต์ของระบบชื่อโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 275553 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้กระบวนการในการกำหนดค่ารายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนบนของชื่อระบบโดเมน (DNS) ไคลเอ็นต์

บทความนี้อธิบายถึงไม่เมื่อจำเป็นในการกำหนดค่ารายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนบนไคลเอนต์ บทความนี้อธิบายวิธีการกระจายรายการการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมน large-scale เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการแก้ไขชื่อทั่วไปสำหรับ Microsoft Windows 2000 ใช้ส่วนต่อท้าย DNS หลักและส่วนต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อต่าง ๆ ถ้าส่วนต่อท้ายเหล่านี้ไม่ทำงาน มีพยายาม devolution ของส่วนต่อท้าย DNS หลักตามกระบวนการแก้ไขชื่อ

เมื่อมีการกำหนดค่ารายการการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนบนไคลเอนต์ เฉพาะรายการที่ถูกใช้ ส่วนต่อท้าย DNS หลักและส่วนต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อไม่ใช้ หรือพยายาม devolution ของส่วนต่อท้ายหลักได้ รายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนถูกแทนการดูแลของทั้งหมดมาตรฐานโปรแกรมในชื่อโดเมน (DNR) look-up กลไก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ส่วนต่อท้าย DNS ไปที่วิธีใช้ของ Windows 2000 และดูหัวข้อการกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอนต์ (อยู่ในไคลเอ็นต์ของเครือ ข่าย/DNS/แนว คิด/ใช้ DNS/การ จัดการ / โฟลเดอร์)

กดรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนไปยังไคลเอ็นต์ DNS

วิธีการต่อไปนี้ของการแจกแจงพร้อมใช้งานสำหรับการกดรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนไปยังไคลเอ็นต์ DNS:
 • Regini.exe Regini.exe The มือจาก Kit ทรัพยากรของ 2000 Windows Microsoft สามารถใช้เพื่อทำการตั้งโดเมนต่อท้ายที่ค้นหารายการค่าลงในรีจิสทรี สคริปต์ Regini ตัวอย่างนี้ให้ไว้ในส่วน "ตัวอย่าง Regini สคริปต์" ของบทความนี้
 • การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล คุณสามารถเติมข้อมูลตั้งโดเมนต่อท้ายที่ค้นหารายการค่าได้ในระหว่างการติดตั้งแบบอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  178277การตั้งค่าลำดับการค้นหาส่วนต่อท้ายของโดเมน DNS ในระหว่างการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
วิธีการต่อไปนี้ของการแจกจ่ายจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการกดรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนไปยังไคลเอ็นต์ DNS:
 • ไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) คุณไม่สามารถกำหนดค่า DHCP ที่ส่งออกจากรายการการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมน ซึ่งอยู่ในขณะนี้ไม่ถูกสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Microsoft
 • netsh (Netshell) โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netsh มีคำสั่งไม่มี การตั้งค่า หรือเปลี่ยนรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมน
 • นโยบายกลุ่ม ใน Windows 2000, Group Policy ได้ไม่มีกลไกสำหรับการกระจายรายการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมน อย่างไรก็ตาม Windows Server 2003 มีลักษณะการทำงานนี้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  294785นโยบายกลุ่มใหม่สำหรับ DNS ใน Windows Server 2003
 • Microsoft Visual Basic Edition (VBScript) การเขียนสคริปต์ ไม่มีโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมเฟซ (APIs) พร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณใช้สคริปต์การเปลี่ยนแปลงไปยังรายชื่อการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมน

ตัวอย่างสคริปต์ Regini

สร้างแฟ้มข้อความที่ มีสองบรรทัดต่อไปนี้ของข้อความ และบันทึกเป็นแฟ้ม Suffix.txt ระยะห่างต่อไปนี้ต้องตรงตามที่แสดงขึ้น ซึ่งadatum.xxxsignifies ส่วนต่อท้ายของโดเมน โดเมนที่ 6 ถึง ส่วนต่อท้ายอาจสามารถระบุ ใบสั่งการค้นหาถูกปล่อยทางขวา
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
SearchList="testadatum.com,test2adatum.net,test3adatum.gov"
การคัดลอกแฟ้ม Regini.exe และ Suffix.txt ไปยังตำแหน่งที่ตั้งและเรียกใช้ก่อนหน้านี้regini.exe suffix.txtคำสั่ง

เมื่อสคริปต์ได้รับการปรับปรุงรีจิสทรี คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

การเรียกใช้สคริปต์คุณต้องมีผู้ดูแลหรือระดับระบบการเข้าถึงคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:วิธีอื่นกำลังใช้โฮสต์สคริปต์ Windows ของ Microsoft:
 1. สร้างแฟ้มที่ มีนามสกุล.vbs (ตัวอย่าง C:\add.vbs)
 2. เพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้ลงในแฟ้ม:

  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WSHShell.RegWrite "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\SearchList", "testadatum.com,test2adatum.net,test3adatum.gov", "REG_SZ"

  (บรรทัดสองเริ่มต้น ด้วย "WSHShell.RegWrite" และลงท้าย ด้วย "REG_SZ")
 3. คลิกสองครั้งแฟ้มเพื่อเรียกใช้ หรือในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์C:\add.vbs

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
312468วิธีการที่ร้องขอตัวเลือกเพิ่มเติม DHCP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 275553 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdns kbenv kbhowto kbmt KB275553 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:275553

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com