คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ RDS ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ RDS โดยใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2752618 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก Windows 7 Service Pack 1 (SP1) -ตาม Windows Server 2008 R2 SP1 ใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) -ตาม หรือ Windows Server 2008 SP2 บนเซิร์ฟเวอร์บริการเดสก์ท็อประยะไกล (RDS) จะใช้ การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) เป็นชั้นความปลอดภัย
 • คุณกำหนดค่าแม่แบบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์ RDS และจากนั้น ใช้ใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์ RDS
 • ใบรับรองถูกเก็บถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ RDS
 • คุณพยายามใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นไคลเอนต์ RDS เซิร์ฟเวอร์ RDS
ในสถานการณ์สมมตินี้ ความพยายามในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องการเครือข่ายระดับการรับรองความถูกต้อง ซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน

หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติสำหรับใบรับรอง SSL เมื่อใบรับรอง งานป้อนรอบระยะเวลาการต่ออายุใบรับรองจะถูกเก็บถาวร และคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอใบรับรองใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุใบรับรองได้ ด้วยการเริ่มต้นใบรับรอง Microsoft Management Console (MMC) ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ใบรับรองที่ถูกใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ RDS, clikงานทั้งหมดและจากนั้น คลิกต่ออายุใบรับรองกับคีย์ใหม่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (.cat) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้วนี้ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94431-Aug-201215:36
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2210494,57631-Aug-201217:01
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2210479,21631-Aug-201217:01
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79231-Aug-201216:21x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104127,48831-Aug-201217:45x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22104115,05631-Aug-201217:57x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2210499,69631-Aug-201217:57x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sessenv.dll6.1.7601.22104253,44031-Aug-201216:37IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows Vista/Windows Server 2008" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2.23xxxWindows Vista และ Windows Server 2008 SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (.cat) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้วนี้ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-ก.ค.-201401:47x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sessenv.dll6.0.6002.2345674,75231-ก.ค.-201400:50x 64
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-ก.ค.-201401:47x 86
สำหรับรุ่นที่ใช้ IA 64 ของ Windows Server 2008 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sessenv.dll6.0.6002.23456151,04031-ก.ค.-201400:29IA-64
Sessenv.dll6.0.6002.2345684,99231-ก.ค.-201401:47x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบใบรับรองต้นฉบับบนเซิร์ฟเวอร์ RDS แทนที่จะเก็บถาวรไว้ในตอนแรก หรือ คุณสามารถลบค่าของรายการรีจิสทรีTemplateCertificateที่อยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้หลังจากเกิดปัญหา:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_02ecb371c6876ed91219ded827fd99ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_4dd9e1cecce4ad0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_b7cf55132c6e14ebe7d082313bfdcad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b155bd9862512a28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-r ...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_fd29c61e7779b5c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,961
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17a0bea5efecd7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,602
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:21
ชื่อแฟ้มX86_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_71cb66d1cd952562.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,730
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:19
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4c52129b57e87cc1eb04fca978cd172e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_6fa87896adaf9191.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม726
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_595bab7d7a701b8feb1882f83aac8b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_dab17e0c238d7f31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม733
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_afe2c5548f6c101f5698fb628d57587b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_485dae72b06a752b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม726
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_d26b6c5f0ca4ae8e32b34a7192f6d533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_9859c8aa829b96c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-r ...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_594861a22fd726f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,965
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:22
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_3d98a76e175c3eb5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,606
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:20
ชื่อแฟ้มAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_cdea025585f29698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,734
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,222
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:07
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_c9c1bc0057d1a1b09db939996d60e779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98132d9ef231b4dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,092
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17bafe05efcd67b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,604
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:11
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,222
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:07
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_72edf9f5a36581b4bf966d823010d0a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_9554df965bc1bb8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)05-Aug-2014
เวลา (UTC)00:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_e11e4afcfe0e29f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,248
วัน (UTC)31-ก.ค.-2014
เวลา (UTC)02:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_4608ba39147304121df936c0db4331fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_9b144e8aebe8cf60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)05-Aug-2014
เวลา (UTC)00:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_3d3ce680b66b9b2b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,280
วัน (UTC)31-ก.ค.-2014
เวลา (UTC)01:11
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_479190d2eacc5d26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,575
วัน (UTC)31-ก.ค.-2014
เวลา (UTC)02:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_ce46b91312d3429ff2a89c93da074d05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_d283fc0b29cd6149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,092
วัน (UTC)05-Aug-2014
เวลา (UTC)00:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_e11feef2fe0c32f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,264
วัน (UTC)31-ก.ค.-2014
เวลา (UTC)00:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23456_none_479190d2eacc5d26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,575
วัน (UTC)31-ก.ค.-2014
เวลา (UTC)02:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2752618 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752618 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2752618

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com