รายงาน "รายงานการวิเคราะห์" (7112) แสดงลักษณะเส้นใต้ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณแสดงตัวอย่าง หรือพิมพ์รายงาน "รายงานการวิเคราะห์" โดยใช้คุณลักษณะการขีดเส้นใต้ในไคลเอนต์ RoleTailored (RTC) ใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2751410 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้ในการนำทาง Dynamics Microsoft สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

รายงาน "รายงานการวิเคราะห์" ที่ไม่ถูกต้อง (7112) แสดงลักษณะเส้นใต้เมื่อคุณแสดงตัวอย่าง หรือพิมพ์รายงาน "รายงานการวิเคราะห์" โดยใช้คุณลักษณะการขีดเส้นใต้ในไคลเอนต์ RoleTailored (RTC) ในการนำทาง Dynamics Microsoft 2009.This ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2
  • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจมียกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง


ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณจะคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดง และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนงาน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ไคลเอ็นต์บริการแอพลิเคชัน Navision ของ Microsoft (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกออเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานของนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลการกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
  • ปรับเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับวัตถุที่คุณจะสามารถเปลี่ยน
  • สิทธิ์ Execute สำหรับออบเจ็กต์5210 รหัสวัตถุของระบบและ สำหรับออบเจ็กต์9015 รหัสวัตถุของระบบ


หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการไปยังร้านค้าข้อมูลเว้นแต่ว่าคุณจะต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณใช้การแก้ไขไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เปลี่ยนรหัสในPageValidateAnalysisLineTemplaฟังก์ชันในรายงาน "รายงานการวิเคราะห์" (7112) เป็นดังนี้:
รหัสที่มีอยู่ 1
...
<ColSpan>6</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle1">
<Style>
<BorderStyle>

// Delete the following line.
<Default>Solid</Default>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>31</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
แทนรหัส 1
...
<ColSpan>6</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle1">
<Style>
<BorderStyle>

// Add the following line.
<Bottom>Solid</Bottom>


</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>31</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
รหัสที่มีอยู่ 2
...
<ColSpan>7</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle2">
<Style>
<BorderStyle>

// Delete the following line.
<Default>Solid</Default>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>20</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
แทนรหัส 2
...
<ColSpan>7</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle2">
<Style>
<BorderStyle>

// Add the following line.
<Bottom>Solid</Bottom>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>20</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
รหัสที่มีอยู่ 3
...
<ColSpan>10</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle3">
<Style>
<BorderStyle>

// Delete the following line.
<Default>Solid</Default>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>10</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
รหัส Replcement 3
...
<ColSpan>10</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle3">
<Style>
<BorderStyle>

// Add the following line.
<Bottom>Solid</Bottom>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>10</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
รหัสที่มีอยู่ 4
...
<ColSpan>14</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle4">
<Style>
<BorderStyle>

// Delete the following line.
<Default>Solid</Default>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>3</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
แทนรหัส 4
...
<ColSpan>14</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle4">
<Style>
<BorderStyle>

// Add the following line.
<Bottom>Solid</Bottom>

</BorderStyle>
</Style>
<ZIndex>3</ZIndex>
</Rectangle>
</ReportItems>
...
รหัสที่มีอยู่ 5
...
<ColSpan>15</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle5">
<Style>
<BorderStyle>

// Delete the following line.
<Default>Solid</Default>

</BorderStyle>
</Style>
</Rectangle>
</ReportItems>
</TableCell>
...
แทนรหัส 5
...
<ColSpan>15</ColSpan>
<ReportItems>
<Rectangle Name="rectangle5">
<Style>
<BorderStyle>

// Add the following line.
<Bottom>Solid</Bottom>

</BorderStyle>
</Style>
</Rectangle>
</ReportItems>
</TableCell>
...
รหัสที่มีอยู่ 6
...
End If
End Function
</Code>
<DataSets>
<DataSet Name="DataSet_Result">
<Fields>
<Field Name="AnalysisLineTemplate_Analysis_Area">
<DataField>AnalysisLineTemplate_Analysis_Area</DataField>
</Field>
<Field Name="AnalysisLineTemplate_Name">
...
รหัสแทน 6
...
End If
End Function
</Code>
<DataSets>
<DataSet Name="DataSet_Result">

// Add the following lines.
<DataSetInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<DataSetName>DataSet</DataSetName>
<TableName>Result</TableName>
</DataSetInfo>
// End of the lines.

<Fields>
<Field Name="AnalysisLineTemplate_Analysis_Area">
<DataField>AnalysisLineTemplate_Analysis_Area</DataField>
</Field>
<Field Name="AnalysisLineTemplate_Name">
...
รหัสที่มีอยู่ 7
...
</Fields>
<Query>
<CommandText />
<DataSourceName>DummyDataSource</DataSourceName>
</Query>

// Delete the following lines.
<rd:DataSetInfo>
<rd:DataSetName>DataSet</rd:DataSetName>
<rd:TableName>Result</rd:TableName>
</rd:DataSetInfo>
// End of the lines.

</DataSet>
</DataSets>
<DataSources>
<DataSource Name="DummyDataSource">
<ConnectionProperties>
...
แทนรหัส 7
...
</Fields>
<Query>
<CommandText />
<DataSourceName>DummyDataSource</DataSourceName>
</Query>
</DataSet>
</DataSets>
<DataSources>
<DataSource Name="DummyDataSource">
<ConnectionProperties>
...

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีค่าใดค่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2
  • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "ใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่นี้ให้ไว้เป็น-ไม่ตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังซึ่ง เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบอาจรวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2751410 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmbspartner kbmbsmigrate kbMBSQuickPub kbsurveynew kbnoloc kbmbscodefix kbmt KB2751410 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2751410

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com