ไม่มีการตรวจพบ 8 Windows Phone โดยคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2749484 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อเชื่อมต่อ 8 ของคุณ Windows Phone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:

 • คอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบโทรศัพท์ของคุณ
 • ซอฟต์แวร์การซิงค์ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

สิ่งที่ควรทดลอง

ลองแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ตามลำดับ:
 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed


  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ข้อมูลข้อมูลให้ตรงกัน มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ. ไม่ต้องใช้ฮับ USB หรือพอร์ตที่อยู่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ของคุณ พอร์ต USB อยู่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้มที่ จะใช้พลังงานต่ำ
  • ตรวจสอบว่า โทรศัพท์ของคุณแสดงค่าในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:
   1. สำหรับผู้ใช้ Windows 8: จาก เริ่ม หน้าจอ พิมพ์ "ตัวจัดการอุปกรณ์, " เคาะ หรือคลิก การตั้งค่าและจากนั้น เคาะ หรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์.
    สำหรับผู้ใช้ Windows 7, Vista หรือ XP: คลิก เริ่มคลิกขวา คอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
   2. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อม ด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณและรายการของแฟ้ม (ถ้าคุณไม่เห็นแฟ้ม เคาะ หรือคลิกที่ชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ) ชื่อของ 8 ของคุณ Windows Phone ที่ควรแสดงรายการภายใต้อุปกรณ์แบบพกพา

   ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Manager ตรวจพบว่า โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อ เกินกว่าจะเป็นไปได้ของได้เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างกับพอร์ต USB บนโทรศัพท์และพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่เป็นไปได้รวมถึง:
   • คุณไม่ได้ใช้สายดีข้อมูลซิงค์เคเบิล USB เช่นเดียวกับให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์บางอย่างยังมา ด้วยหรือไม่ก็ได้ "ชาร์จ" สายที่ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับพีซีของคุณ ลองสายเคเบิลอื่น ถ้าเป็นไปได้
   • ไม่มีฝุ่นหรือซากในพอร์ต USB บนโทรศัพท์ ลองใช้ a สามารถของอากาศอัดเพื่อล้างกับพอร์ต USB บนโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อดี
   • พอร์ต USB ที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ลองเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB อื่น (คุณอาจจะพยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น นี่จะตรวจว่าปัญหาได้รับการเชื่อมต่อ USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 2. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  เมื่อต้องการเริ่มการทำงานโทรศัพท์ของคุณ กด ค้างไว้ เปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มจนกว่าคุณเห็น เลื่อนลงไปยังพลังงานปิด, flick แล้ว ลง หลังจากที่ปิดอยู่ กดเปิดโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

  1. ถ้าลำดับการเริ่มระบบใหม่นี้ไม่ทำงานสำหรับโทรศัพท์ของคุณ ลองใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • กด ค้างไว้ เปิด/ปิดเครื่อง ปุ่ม และ "เลื่อนลง"เมื่อรับพร้อมท์ หลังจากที่ปิดอยู่ กด เปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มเพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง
   • ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี replaceable เอาออก และแทรกแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้แผงด้านหลังของโทรศัพท์ของคุณแล้ว จากนั้น กด เปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มเพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง
  2. ทันทีที่ 8 ของคุณ Windows Phone รีสตาร์ต ให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำของผู้ผลิตเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. ถ้าโทรศัพท์ของคุณจะยังคงไม่พบ:
   1. เริ่มการทำงานโทรศัพท์ในขณะที่มีแนบกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   2. กด ค้างปุ่มเปิด/ปิดและ "เลื่อนลง" เมื่อได้รับการพร้อมท์ โทรศัพท์ของคุณควรรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติถ้ามีการต่อสายเข้ากับพอร์ต USB ที่สามารถใช้งานได้


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ตรวจสอบว่า โทรศัพท์ของคุณมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  1. รูดซ้ายลงในรายการโปรแกรมประยุกต์
  2. เคาะ การตั้งค่า แล้ว เคาะ ปรับปรุงการโทรศัพท์.
  3. เคาะ ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.
  ถ้าการปรับปรุงพร้อมใช้งาน โทรศัพท์ของคุณจะบ่งชี้ว่า คุณควรติดตั้งการปรับปรุง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของ Windows Phone 8
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ถ้าตัวจัดการอุปกรณ์ Windows บ่งชี้ปัญหาของอุปกรณ์ หรือรุ่นของโปรแกรมควบคุมของ Windows Phone 8 ที่ติดตั้งรุ่นปัจจุบันที่ไม่ได้ ปรับปรุงไดรเวอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. การเชื่อมต่อ Windows Phone ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ
  2. ผู้ใช้ Windows 8: ในหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์ "Device Manager เคาะหรือคลิก การตั้งค่าและจากนั้น เคาะ หรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์.
   ผู้ใช้ Windows 7, Vista และ XP: คลิก เริ่มคลิกขวา คอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  3. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อม ด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณและรายการของแฟ้ม (ถ้าคุณไม่เห็นแฟ้ม คลิกชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ) ชื่อของ 8 ของคุณ Windows Phone ที่ควรแสดงรายการภายใต้อุปกรณ์แบบพกพา ถ้า Windows Phone ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ดังกล่าวอาจถูกแสดงรายการ ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลือง หรือ ดังกล่าวอาจแสดงรายการภายใต้อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ไม่รู้จัก
  4. เคาะสองครั้งหรือคลิกสองครั้ง Windows Phone (ภายใต้อุปกรณ์แบบพกพา) หรืออุปกรณ์ที่ไม่รู้จักเพื่อเปิดหน้าต่างคุณสมบัติ
  5. บนแท็บไดรเวอร์ เคาะ หรือคลิก ถอนการติดตั้ง.
  6. ในกล่องแบบผุดขึ้น "ยืนยันอุปกรณ์ถอน" เลือก "ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้" แล้ว เคาะ หรือคลิก ตกลง.
  7. กลับไปหน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์ เคาะ หรือคลิก การดำเนินการ เมนู แล้วเคาะ หรือคลิก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์.
  8. เปิดอุปกรณ์แบบพกพา เคาะสองครั้ง หรือคลิกสองครั้งชื่อของคุณ Windows Phone และจากนั้น คลิกแท็บโปรแกรมควบคุม
   หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นชื่อของโทรศัพท์ของคุณ เคาะ หรือคลิกอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์อื่น ๆ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกแท็บโปรแกรมควบคุม
  9. เคาะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
  10. เคาะหรือคลิก เรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน.
  11. เคาะหรือคลิก เรียกดูค้นหานี้ C:\Windows\Inf\ โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิก ตกลง.
  12. คลิก ถัดไป ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ คลิก การติดตั้ง. คุณเท่านั้นอาจถูกกำหนดเป็น ปิด ตัวเลือกนี้
  13. หลังจากการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปิดหน้าต่างที่เปิดได้จนกว่าคุณออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

  เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์ของ Windows Phone ด้วยตนเอง:

  1. ไปที่ http://catalog.update.microsoft.com.
  2. ค้นหา "โทรศัพท์ windows winusb" คุณควรค้นหา "Windows Phone อุปกรณ์ WinUsb -ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ -"
  3. เคาะหรือคลิก เพิ่ม ในคอลัมน์ขวาสุด
  4. บัญชีเจ้าหนี้หรือคลิก ดูตะกร้า (ที่ด้านล่างของกล่องค้นหา)
  5. บนหน้าจอ "โปรแกรมปรับปรุงในตะกร้าของคุณ" เคาะ หรือคลิก ดาวน์โหลด ปุ่ม เคาะ หรือคลิก เรียกดู ปุ่มและเลือกที่ตั้งที่สะดวก เช่นเดสก์ท็อปของคุณหรือโฟลเดอร์ดาวน์โหลด การบันทึกแฟ้ม เคาะหรือคลิก ดำเนินต่อและจากนั้น เคาะ หรือคลิก ปิด เมื่อดาวน์โหลด
  6. เรียกดูไปยังแฟ้มคุณดาวน์โหลด (ซึ่งอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า "Windows Phone อุปกรณ์ WinUsb -ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ -") และคู่แล้วเคาะ หรือคลิกสองครั้ง
  7. คู่เคาะ หรือคลิกสองครั้งแฟ้ม winusbcompat.cat. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง (เช่นเดสก์ท็อป) เพื่อแยกแฟ้ม
  8. ทำซ้ำขั้นตอนอยู่ภายใต้ ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของ Windows Phone 8 เลือกข้างต้น แต่เมื่อคุณไปถึงขั้นตอนที่ K ดูไปยังแฟ้มที่คุณเพิ่งบันทึกแทนที่เป็นโฟลเดอร์ C:\Windows\Inf\ กัน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์การซิงโครไนส์ที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  โปรแกรมประยุกต์คุณจะใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอมพิวเตอร์ที่คุณได้ และสิ่งที่คุณต้องการทำงาน

  ถ้าคุณมี Windows 7 หรือ Windows 8ต่อสายโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับ Windows Phone ของคุณ และคอมพิวเตอร์ของคุณจะบอกวิธีการรับโปรแกรมประยุกต์ถูกต้อง

  รุ่นส่วนใหญ่ Windows (ไม่รวม Windows RT) ช่วยให้คุณ สามารถเชื่อมต่อกับ Windows Phone ของคุณ โดยใช้ Windows Explorer ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า คุณได้เชื่อมต่ออยู่ หรือ เพื่อคัดลอกเนื้อหาและสื่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่รวมเนื้อหา DRM)

  ถ้าคุณใช้การ Macใช้ แอพลิเคชัน Windows Phone สำหรับ Mac.

  โทรศัพท์ของคุณไม่อัตโนมัตินำคุณไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมที่จะใช้ ดูบทความ ซิงค์เพลง เสียงเรียกเข้า และดคาสต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ถอนการติดตั้ง/ติดตั้งใหม่สำหรับไคลเอ็นต์การซิงโครไนซ์ของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  การถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ของคุณซิงค์:

  สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อป(Windows 8Windows RTหรือ Windows 7):
  1. เปิดแผงควบคุม:
   ผู้ใช้ Windows 8 และ Windows RT: บนหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์'แผงควบคุม' แล้ว เลือก
   ผู้ใช้ Windows 7: คลิก เริ่ม ปุ่มและคลิก 'แผงควบคุม'.
  2. เคาะหรือคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม.
  3. เลือกโปรแกรมประยุกต์ Windows Phone แล้ว เคาะ หรือคลิก ถอนการติดตั้ง ปุ่ม
  4. ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อปใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชันได้จากการเชื่อมโยงที่ให้ไว้ในหน้าต่อไปนี้:

   http://www.windowsphone.com/en-US/how-to/wp8/windows-phone-app-for-desktop


  สำหรับ Windows Phone (แอพลิเคชันWindows 8 หรือ Windows RT):
  1. บนหน้าจอเริ่มต้น ให้คลิกขวาหน้าจอหรือรูดในจากขอบด้านบนหรือด้านล่างเพื่อดูแถบคำสั่ง แอพลิเคชันแล้ว เคาะ หรือคลิก โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด.
  2. คลิกขวาโปรแกรมประยุกต์ Windows Phone และจากนั้น เคาะ หรือคลิก ถอนการติดตั้ง.
  3. ติดตั้งแอพลิเคชัน จากร้าน ค้า Windows หรือ จากไซต์ต่อไปนี้:

   http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/windows-phone/0e0fbaf6-fd99-4046-b494-9ce469ae3009


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed

ขอความช่วยเหลือ

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2749484 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2556 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Windows Phone 8 for Consumers
Keywords: 
kbwp8 kbmt KB2749484 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2749484

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com