คุณไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย โดยใช้แอพลิเคชัน EWS ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2748879 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณกำลังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเว็บบริการ (EWS) โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พร้อมใช้ 503 ของการบริการ" นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange:
เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchange ร่วม
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 4999
งานประเภท: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
รายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับหมายเลขกระบวนการ: รหัสกระบวนการมีพารามิเตอร์: E12 สร้างชนิด, หมายเลขรุ่น, WS, System.Web, S.W.U.WebServiceParser.GetCompiledType, System.InvalidCastException กับ XXXX, หมายเลขรุ่น.
ErrorReportingEnabled: จริง

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ASP.NET 2.0.50727.0
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1309
ประเภทงาน: เว็บเหตุการณ์
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
รหัสเหตุการณ์: 3005
ข้อความแสดงเหตุการณ์: เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
เวลาของเหตุการณ์: เวลา 
เวลาเหตุการณ์ (UTC): เวลา 
รหัสเหตุการณ์: ID 
ลำดับเหตุการณ์: XXX 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: XX
รหัสรายละเอียดเหตุการณ์: 0

ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์:
โดเมนโปรแกรมประยุกต์: /LM/W3SVC/1/ROOT/EWS-1-XXXXX
เชื่อถือระดับ: เต็ม
เส้นทางเสมือนของโปรแกรมประยุกต์: /EWS
เส้นทางของแอพลิเคชัน: ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\exchweb\EWS\
ชื่อเครื่องจักร: คอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลกระบวนการ:
หมายเลขกระบวนการ: รหัสกระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ: w3wp.exe
ชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM

ข้อมูลข้อยกเว้น:
ชนิดข้อยกเว้น: InvalidCastException
ข้อความแสดงข้อยกเว้น: ไม่สามารถเพี้ยนวัตถุชนิด 'System.Web.Compilation.BuildResultCustomString' พิมพ์ 'System.Web.Compilation.BuildResultCompiledType'

ข้อมูลการร้องขอ:
URL ที่ร้องขอ: URL
เส้นทางการร้องขอ: /EWS/Exchange.asmx
ผู้ใช้ที่อยู่โฮสต์: IP 
ผู้ใช้: ผู้ใช้ 
มีการรับรองความถูกต้อง: จริง
ชนิดการรับรองความถูกต้อง: NTLM
เธรดชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM
 
ข้อมูลของเธรด:
ID ของเธรด: ID ของเธรด 
เธรดชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM
มีการปลอม: เท็จ
สืบค้นกลับการกองซ้อน: ที่ System.Web.UI.WebServiceParser.GetCompiledType (สตริ inputFile, HttpContext บริบท)
ใน System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext บริบท กริยาสตริง สตริงที่ url สตริ filePath)
ใน System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
ใน System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep ขั้นตอน บูลีน & completedSynchronously)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange server ไม่ได้ใช้ตัวจัดการที่ถูกต้องในการประมวลผลการร้องขอของ EWS

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2719800 คำอธิบายของ Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2748879 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2748879 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2748879

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com