วิธีการตั้งค่าการตั้งค่าขั้นสูงใน Internet Explorer โดยการใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 274846 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การตั้งค่าขั้นสูง โดยใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม (GPOs) ใน Microsoft Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows 2000 บทความนี้อนุมานว่า คุณได้สำเร็จแล้วใช้นโยบายกลุ่มในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยใช้นโยบายกลุ่ม คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงและการตั้งค่าแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวที่พร้อมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นไม่บางอย่าง

ใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อตั้งค่าการตั้งค่าขั้นสูง

คุณต้องมี'นโยบายกลุ่ม'ตั้งค่าโหมดการกำหนดลักษณะการกำหนดเอง Internet Explorer ด้วยวิธีการดังนี้::
  1. เปิดตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม โดยใช้ Microsoft Management Console (MMC)
  2. ค้นหา และคลิกการบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ตภายใต้การตั้งค่า windowsในการกำหนดค่าผู้ใช้
  3. คลิกขวาการบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกโหมดการกำหนดลักษณะ.
ถ้านโยบายถูกกำหนดไว้ แล้วคุณต้องการคลิกการตั้งค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ก่อนคุณสามารถวางนโยบายนี้ในโหมดการกำหนดลักษณะ เมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ใด ๆ การตั้งค่านโยบายที่ระบุไว้ไปที่'นโยบายกลุ่ม'ถูกตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ:มีการตั้งค่าการตั้งค่าโหมดการกำหนดลักษณะผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากที่มีใช้นโยบาย (ตัวอย่างเช่น โฮมเพจหรือบนการตั้งค่านี้ขั้นสูงแท็บ) หลังจากที่มีใช้นโยบายกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจของคุณ และตั้งค่าขั้นสูง

ถ้าผู้ดูแลไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ผู้ใช้ ผู้ดูแลสามารถใช้ข้อจำกัดแบบ โดยใช้ต้นแบบการดูแลระบบใน GPO

ผู้ดูแลต้องยังรวม gpo หน่วยองค์กรการ ผู้ใช้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการใช้งานโหมดการกำหนดลักษณะและ GPO โหมดการบำรุงรักษาไว้

การแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของนโยบายกลุ่ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
250842การแก้ไขปัญหานโยบายกลุ่มแอพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายกลุ่มใน Windows 2000 ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 274846 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB274846 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274846

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com