Nenusp?jamas elgesys perk?lus tarptinklin? vartotojo profil? i? ?Windows 8? ? ?Windows 7?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2748329 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Operacin?se sistemose ?Windows 7? ir ?Windows 8? yra skirtingi vartotoj? profili? formatai. Kai vartotojas, turintis ?Windows 7? profil?, pirm? kart? prisijungia kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8?, vartotojo profilis naujinamas ? nauj? ?Windows 8? format?. Kai tai ?vyksta, vartotojo profilis neb?ra suderinamas su kompiuteriais, kuriuose veikia ?Windows 7?. I?samios informacijos, kaip ?i problema daro ?tak? tarptinkliniams ir privalomiems vartotoj? profiliams, ?r. skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Daugiau informacijos

Tarptinkliniai vartotoj? profiliai

Kai vartotojas, turintis ?Windows 7? profil?, pirm? kart? prisijungia kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8?, vartotojo profilis naujinamas ? nauj? ?Windows 8? format?. ?Windows 8? vartotojo profilis nesuderinamas su kompiuteriais, kuriuose veikia ?Windows 7?.

Jei vartotojui reikia keisti skirtingus kompiuterius, kuriuose veikia ?Windows 7? ir ?Windows 8?, kompiuteriuose reikia sukonfig?ruoti grup?s strategijos parametr? Nustatyti tarptinklinio profilio keli? visiems vartotojams, ?einantiems ? ?? kompiuter?. Tuomet vartotojas tur?s atskirus ?Windows 7? ir ?Windows 8? vartotojo profilius, kurie bus taikomi atsi?velgiant ? kompiuter?, kuriame prisijung? vartotojas. Taip pat taikyti aplank? peradresavim?, kad suteiktum?te prieig? prie vartotojo duomen?, kai taikomas vienas i? t? vartotojo profili?.

Privalomi vartotoj? profiliai

? privalomus vartotoj? profilius b?tina atkreipti ypating? d?mes?. Turite sukurti tiek ?Windows 7?, tiek ?Windows 8? tarptinklinius vartotoj? profilius. ?Windows 7? vartotojai turi b?ti sukonfig?ruoti naudoti ?Windows 7? tarptinklinio profilio keli?, o ?Windows 8? vartotojai ? ?Windows 8? tarptinklinio profilio keli?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie grup?s strategijos parametr? Nustatyti tarptinklinio profilio keli? visiems vartotojams, ?einantiems ? ?? kompiuter? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?je:
Tarptinklini? vartotoj? duomen? diegimo valdymo vadovas
Atkreipkite d?mes?, kad grup?s strategijos parametras Nustatyti tarptinklinio profilio keli? visiems vartotojams, ?einantiems ? ?? kompiuter? taip pat taikomas vietiniams vartotoj? abonementams operacin?je sistemoje ?Windows Server 2008?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir perskait? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
958736 Grup?s strategijos parametras Nustatyti tarptinklinio profilio keli? visiems vartotojams, ?einantiems ? ?? kompiuter? taip pat taikomas vietiniams vartotoj? abonementams operacin?je sistemoje ?Windows Server 2008? (gali b?ti angl? k.)
Daugiau informacijos apie aplank? peradresavim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?je:
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2748329 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbprb kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2748329

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com