วิธีการกำหนดค่า SQL Server ใช้หน่วยความจำกายภาพมากกว่า 2 GB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 274750 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

นี้ บทความที่อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่า SQL Server จะใช้เนื้อที่มากกว่า 2 กิกะไบต์ทางกายภาพ มีหน่วยความจำ

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL 7.0 และ Microsoft SQL Server 2000 ขอรับแบบไดนามิก และเพิ่มหน่วยความจำตามที่จำเป็น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์จำนวนมาก ของ SQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละอินสแตนซ์อย่างทันทีทันใด acquires และทำให้ว่าง หน่วยความจำเพื่อปรับปรุงสำหรับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณงานของอินสแตนซ์

SQL รุ่นของเว็บไซต์องค์กร 2000 server แนะนำการสนับสนุนสำหรับการใช้ของ Microsoft Windows 2000 ที่อยู่ Windowing ส่วนขยาย (AWE) ที่อยู่โดยประมาณ 8 กิกะไบต์ หน่วยความจำสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานบน Microsoft Windows 2000 Advanced Server และ ประมาณ 32 GB สำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานบน Microsoft Windows 2000 Datacenter ด้วย AWE, SQL Server สามารถสงวนหน่วยความจำที่ไม่ได้ถูกใช้สำหรับ โปรแกรมประยุกต์อื่นและระบบปฏิบัติการ แต่ละอินสแตนซ์ที่ใช้นี้ หน่วยความจำ อย่างไรก็ตาม ต้องฟิกแบบคงสรรหน่วยความจำจำเป็นต้อง SQL Server สามารถ AWE นี้จัดสรรหน่วยความจำ สำหรับแคข้อมูล และไม่มีอยู่ สำหรับแฟ้ม ปฏิบัติการ ใช้เท่านั้น ไดรเวอร์ Dll และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
283037สนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่จะพร้อมใช้งานใน Windows 2000 และ Windows Server 2003
ตัวเลือกขนาดของหน่วยความจำเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานเท่านั้น สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0, Enterprise Edition ที่ระบบปฏิบัติการ และ ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนคุณลักษณะสถาปัตยกรรมหน่วยความจำเว็บไซต์องค์กร (EMA) สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของ EMA โครงแบบเฉพาะของระบบ การอ้างอิงเมื่อต้องการของคุณ Microsoft Windows NT เอกสาร

ผู้จัดจำหน่ายระบบบางอย่างอาจมีผลิตภัณฑ์สำหรับ Microsoft Windows NT เวอร์ชั่น 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า เพื่อให้ SQL Server 7.0 เว็บไซต์องค์กร รุ่นที่สามารถใช้ตัวเลือกขนาดของหน่วยความจำที่ขยาย บนแพลตฟอร์ม Intel การ SQL Server 7.0 สามารถใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า PSE36 บนแพลตฟอร์ม Alpha การลักษณะการทำงานที่ อนุญาตให้ใช้ตัวเลือกหน่วยความจำเพิ่มเติมจะมากขนาดใหญ่หน่วยความจำ (VLM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ ติดต่อผู้จำหน่ายระบบของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องใช้หน่วยความจำส่วนขยาย Windowing อยู่ (AWE) SQL Server 2000 database engine ภายใต้บัญชีของ Windows ที่ได้รับ กำหนดเพจที่ล็อก Windows ในการจัดการหน่วยความจำ ข้อมูลประจำตัว

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ SQL Server 2005 เมื่อต้องการกำหนดค่าหน่วยความจำจะใช้เนื้อที่มากกว่า 2 กิกะไบต์ที่มีอยู่จริง ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์:
 • สถาปัตยกรรมของหน่วยความจำ
 • ตัวเลือกหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์
 • ใช้ AWE
 • การเปิดใช้งานการสนับสนุนหน่วยความจำมากกว่า 4 Gb หน่วยความจำกายภาพ
 • การเปิดใช้งานหน่วยความจำ AWE สำหรับ SQL Server

การสนับสนุนสำหรับรุ่นของระบบปฏิบัติการ

Windows 2000 Server

SQL Server 2000

โดยปกติ ทั้ง SQL รุ่นของเว็บไซต์องค์กร 2000 Server และ SQL รุ่นสำหรับนักพัฒนา 2000 ของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้ถึง 2 กิกะไบต์หน่วยความจำทางกายภาพ ด้วยการ ใช้ของตัวเลือกการเปิดใช้งาน AWE, SQL Server สามารถใช้ได้ถึง 4 กิกะไบต์หน่วยความจำทางกายภาพ

หมายเหตุ คุณไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB มี โปรแกรมประยุกต์บน Windows 2000 Server เนื่องจากมีส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) ไม่มีอยู่บน Microsoft Windows 2000 Server นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้กิกะไบต์ 3 สลับในแฟ้ม Boot.ini ด้วย Windows 2000 Server อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การ 3 กิกะสลับในแฟ้ม Boot.ini กับ Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง หรือ เวอร์ชั่น Datacenter Windows ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291988คำอธิบายของคุณลักษณะการปรับแต่ง RAM กิกะไบต์ 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ

SQL Server 7.0

รุ่นของ SQL Server 7.0 สามารถใช้ได้ถึง 2 กิกะไบต์ทางกายภาพ มีหน่วยความจำ

หมายเหตุ ตัวเลือกหน่วยความจำเพิ่มเติมใน SQL Server 7.0 ไม่มีอยู่บน Windows 2000


Windows 2000 ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ หรือ Windows 2000 Datacenter หรือ Windows Server 2003

ยอดเงินสูงสุดของหน่วยความจำทางกายภาพที่สามารถเข้าถึง โหมดการกำหนดที่อยู่ 32 บิตเป็น 4 กิกะไบต์ ตัวประมวลผลทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับ IA-32 สถาปัตยกรรมที่ขึ้นต้น ด้วย Intel Pentium Pro สนับสนุนบิต 36 ใหม่ มีอยู่จริงกำหนดที่อยู่โหมดทราบเป็นทางกายภาพที่อยู่ส่วนขยาย (PAE) PAE ช่วยให้ หน่วยความจำทางกายภาพใน Windows 2000 Server ขั้นสูงได้ถึง 8 GB และถึง 32 กิกะไบต์ หน่วยความจำทางกายภาพใน Windows 2000 Datacenter Server ทั้งนี้เนื่องจากการ ข้อจำกัดของหน่วยความจำที่ทดสอบ Windows 2000 Datacenter Server เป็น 32 กิกะไบต์ ในโหมด PAE เคอร์เนลจำเป็นต้องมี Intel สถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์ Pentium Pro หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และ ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 หรือ Windows 2000 Datacenter สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
268230มาตราส่วนออกเทียบกับมาตราส่วนขึ้นกับ Intel มีอยู่จริงกำหนดส่วนขยาย (PAE)


หมายเหตุ ยอดเงินสูงสุดของหน่วยความจำที่สามารถได้รับการสนับสนุนบน Windows Server 2003 เป็น 4 กิกะไบต์ อย่างไรก็ตาม Windows Server 2003 Enterprise Edition สนับสนุน 32 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง Windows Server 2003 Datacenter Edition สนับสนุน 64 กิกะไบต์ RAM ที่มีอยู่จริง โดยใช้คุณลักษณะส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) คุณสามารถ ใช้สวิตช์ 3 กิกะที่อยู่ในแฟ้ม Boot.ini กับ Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition หรือ กับ Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

SQL Server 2000

ทั้งเว็บไซต์องค์กรของ SQL Server 2000 และนักพัฒนาของ SQL Server 2000 รุ่นที่สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ใช้สวิตช์ /PAE ในแฟ้ม Boot.ini และ AWE เปิดใช้งาน ตัวเลือกใน SQL Server อนุญาตให้ SQL Server 2000 เมื่อต้องใช้มากกว่าหน่วยความจำ 4 กิกะไบต์ โดยไม่มีสวิตช์ /PAE SQL Server สามารถเท่านั้นใช้ได้ถึง 3 กิกะไบต์ มีหน่วยความจำ

  หมายเหตุ เมื่อต้องอนุญาต AWE เมื่อต้องใช้ช่วงของหน่วยความจำอยู่เหนือ 16 GB บน Windows 2000 ศูนย์ข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์ /3GB ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม Boot.ini ถ้าการ / มีการ 3 กิกะสวิตช์ในแฟ้ม Boot.ini, Windows 2000 อาจไม่สามารถไปยังที่อยู่ หน่วยความจำ 16 GB ใด ๆ ได้อย่างถูกต้อง

  เมื่อคุณปันส่วน AWE เซิร์ฟเวอร์ SQL หน่วยความจำบนระบบ 32 GB, Windows 2000 อาจต้องใช้กิกะไบต์หน่วยความจำน้อย 1 เมื่อต้องการ จัดการ AWE

  ตัวอย่าง

  ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเปิดใช้งาน AWE และการตั้งค่าคอนฟิกเป็น ข้อจำกัดของ 6 GB สำหรับตัวเลือกหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์:
  sp_configure 'show advanced options', 1
  RECONFIGURE
  GO
  sp_configure 'awe enabled', 1
  RECONFIGURE
  GO
  sp_configure 'max server memory', 6144
  RECONFIGURE
  GO
  						

 • - หรือ -SQL ที่อนุญาตให้ใช้สวิตช์ /3GB ในแฟ้ม Boot.ini Server 2000 เมื่อต้องใช้หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานได้ถึง 3 GB

SQL Server 7.0

SQL Server 7.0 Enterprise Edition จำเป็นต้องใช้สวิตช์ /3GB ในการ แฟ้ม Boot.ini เพื่อให้จัดการหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานได้ถึง 3 GB

หมายเหตุ ตัวเลือกหน่วยความจำเพิ่มเติมใน SQL Server 7.0 ไม่มีอยู่บน Windows 2000 สูงเซิร์ฟเวอร์หรือ Datacenter ของ Windows

โปรดดูที่เอกสาร Microsoft Windows NT 4.0

SQL Server 2000

เว็บไซต์องค์กร 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่นของนักพัฒนาจำเป็นต้องมีการ / 3 กิกะสลับในแฟ้ม Boot.ini เพื่อที่จะเน้นถึง 3 GB พร้อมใช้งาน มีหน่วยความจำ

หมายเหตุ รุ่นเว็บไซต์องค์กรของ Windows NT 4.0 ไม่สนับสนุน AWE สถาปัตยกรรมโมเดลหน่วยความจำเพื่อให้การสนับสนุน AWE ไม่พร้อมใช้งาน

SQL Server 7.0

SQL Server 7.0 Enterprise Edition จำเป็นต้องใช้สวิตช์ /3GB ในการ แฟ้ม Boot.ini เพื่อที่จะเน้นถึง 3 GB พร้อมใช้งาน มีหน่วยความจำข้อมูลอ้างอิง

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
170756ตัวเลือกสวิตช์ที่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้ม Boot.ini ของ Windows NT
171793 ข้อมูลเกี่ยวกับแอพลิเคชันที่ใช้ของการปรับแต่ง RAM 4GT
268363 Intel กำหนดทางกายภาพ Extensions (PAE) ใน Windows 2000
292934 Windows 2000 Datacenter Server ไม่ได้ระบุตำแหน่งหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 GB
160606 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ SQL Server ภายใต้ Windows NT
ดูหัวข้อ "การจัดการจำ AWE" และ หัวข้อ "การเรียกใช้อินสแตนซ์จำนวนมากและใช้ Clustering ล้มเหลว" ใน SQL Server 2000 หนังสือออนไลน์


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 274750 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB274750 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274750

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com