คุณไม่สามารถเริ่ม SQL Server Reporting Services หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ใน KB 2677070

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2745448 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2677070 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ SSRS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหมดเวลา และ ID เหตุการณ์ 7000 และ ID 7009 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน

นอกจากนี้ เหตุการณ์ ID 1530 และข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าบริการ
วันที่:เวลาของเหตุการณ์>
รหัสเหตุการณ์: 1530
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SSRS>
คำอธิบาย
Windows ตรวจพบแฟ้มรีจิสทรีของคุณถูกใช้โดยโปรแกรมประยุกต์หรือบริการอื่น ๆ แฟ้มจะถูกยกเลิกการโหลดในขณะนี้ โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่เก็บแฟ้มรีจิสทรีของคุณอาจทำงานไม่ถูกต้องภายหลัง

รายละเอียด-
จับรีจิสทรีของผู้ใช้ 15 leaked จาก \Registry\User\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456:
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิดแป้น \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิดแป้น \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิดแป้น \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิดแป้น \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิดแป้น \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPeople คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\Disallowed คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\trust คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\My คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\CA คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Software\Microsoft\SystemCertificates\SmartCardRoot คีย์
กระบวนการ 1234 (SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Microsoft) ได้เปิด \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1234567890-123456789-1234567890-123456\Control Panel\International คีย์

หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่งเวลาของเหตุการณ์> แสดงเวลาเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ตัวยึดตำแหน่งชื่อเซิร์ฟเวอร์ SSRS> แทนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SSRS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการเรียกข้อมูลใบรับรองที่เชื่อถือได้ และไม่น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือ (CTLs) แสดงรายการ ถ้าระบบไม่สามารถเข้าถึง Windows Update เนื่อง จากระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเนื่อง จาก Windows Update ถูกบล็อค โดยกฎของไฟร์วอลล์ การเรียกข้อมูลจากเครือข่ายงานออกก่อนที่บริการสามารถดำเนินการขั้นตอนการเริ่มต้นระบบ ในบางกรณี หมดเวลาการเรียกข้อมูลจากเครือข่ายนี้อาจเกินเริ่มต้นการบริการหมดเวลา 30 วินาที ถ้าการบริการไม่สามารถรายงานเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วินาที ตัวจัดการควบคุมบริการ (SCM) หยุดการบริการ

Url ในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงนี้ CTL ดังนั้น ถ้า Url ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตายเป็นข้อยกเว้นในไฟร์วอลล์หรือพร็อกซี หรือ ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ CTL ไม่สามารถปรับปรุง

เมื่อต้องดาวน์โหลด CTLs ล่าสุด ใช้ Url มีการปรับปรุงต่อไปนี้:  

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครือข่ายไม่สามารถเรียก CTLs ไม่น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ตรวจสอบว่า ขอบเขตการไฟร์วอลล์ เราเตอร์เข้าถึงกฎ หรือแบบดาวน์สตรีมของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อนุญาตระบบที่มีการปรับปรุงที่ติดตั้งการปรับปรุง Microsoft ติดต่อ 2677070 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ (รวมทั้ง Url ที่เข้าถึงการปรับปรุง CTL)
2677070 Updater การอัตโนมัติของใบรับรองถูกเพิกถอนจะพร้อมใช้งาน สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2

วิธีที่ 2

เปลี่ยนการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ภายใต้การ การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่โหนดในตัวภายในเครื่องแก้ไขนโยบายกลุ่ม นโยบาย.
 2. คลิกสองครั้ง การตั้งค่า Windowsคลิกสองครั้ง ตั้งค่าความปลอดภัยแล้ว คลิกสองครั้ง นโยบายของคีย์สาธารณะ.
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด การตั้งค่าการตรวจสอบเส้นทางใบรับรอง.
 4. คลิก เรียกข้อมูลจากเครือข่ายแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นกำหนดการตั้งค่านโยบายเหล่านี้ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกการ การปรับปรุงโดยอัตโนมัติในใบรับรองในโปรแกรมหลัก Microsoft รับรอง (แนะนำ) กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิก ตกลงและจากนั้น ปิดตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง

วิธีที่ 3

ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และจากนั้นคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKLM\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates
 3. คลิกขวา AuthRoot เลือก ใหม่แล้ว คลิก DWORD.
 4. ชนิด DisableRootAutoUpdate แล้ว กด Enter
 5. คลิกขวา DisableRootAutoUpdateแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ค่า ข้อมูลกล่อง พิมพ์1และจากนั้น คลิก ตกลง.
 7. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน.

วิธีที่ 4

เพิ่มการหมดเวลาเริ่มต้นบริการ

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องเพิ่มการหมดเวลาเริ่มต้นการบริการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และจากนั้นคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 3. คลิกขวา ตัวควบคุมชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD.
 4. ในการ ค่าใหม่ กล่อง ชนิด ServicesPipeTimeoutแล้ว กด Enter
 5. คลิกขวา ServicesPipeTimeoutแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. คลิกเลขฐานสิบพิมพ์จำนวนมิลลิวินาทีที่คุณต้องการรอจนกว่าเวลาการบริการ และจากนั้น คลิก ตกลง.
  ตัวอย่างเช่น การรอ 60 วินาทีก่อนที่การบริการเวลาออก พิมพ์ 60000
 7. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงานแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Windows รากใบรับรอง ใบรับรอง ความน่าเชื่อถือใบรับรอง และรายการใบรับรองที่น่าเชื่อถือ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความต่อไปนี้ของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2677070 Updater การอัตโนมัติของใบรับรองถูกเพิกถอนจะพร้อมใช้งาน สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2745448 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2556 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2745448 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2745448

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com