ไม่มีแสดงแถบภาษาใน Windows Server 2012 เซิร์ฟเวอร์หลัก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2741370 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณเปิดใช้งานหลายภาษาสำหรับการป้อนค่า วิธีการป้อนข้อมูลหลาย หรือเค้าโครงแป้นพิมพ์หลายบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 เซิร์ฟเวอร์หลัก ในสถานการณ์นี้ แถบภาษาจะไม่แสดงขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
    powershell
  2. ที่พรอมต์ PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
    –UseLegacyLanguageBar-ชุด WinLanguageBarOption
  3. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด Enter

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2741370 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbprb kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2741370 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2741370

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com