Norėdami pašalinti „Microsoft Office 2013“ arba „Office 365“ automatiškai, spustelėkite mygtuką Taisyti:

Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį
Spręsti šią problemą
„Microsoft Fix it“
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį


Svarbu Spustelėjus mygtuką, „Internet Explorer“ lango apačioje atidaromas dialogo langas Failo atsisiuntimas. Norėdami atsisiųsti „Fix it“, spustelėkite Įrašyti. Jei spustelėsite Atidaryti, paleidžiant „Fix it“ gali kilti problemų. Kai procesas bus baigtas, spustelėkite Atidaryti aplanką, raskite failą (failo vardo pradžia turi būti „O15CTRRemove“) ir dukart jį spustelėdami paleiskite „Fix it“.

Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį
Failo atsisiuntimo dialogo langas


Norėdami sužinoti, kaip iš naujo įdiegti „Office 2013“ arba „Office 365“, žr. Kaip iš naujo įdiegti „Office 2013“ arba „Office 365“.

Ar pavyko išspręsti problemą?

Jei naudojant sprendimą „Fix it“ „Office 2013“ arba „Office 365“ pašalinti nepavyksta, pabandykite pašalinti programą rankiniu būdu atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Arba kreipkitės pagalbos į „Microsoft“ pagalbos skyrių.

Neautomatinio „Office 2013“ arba „Office 365“ šalinimo veiksmai

Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį

1 veiksmas. Išsiaiškinkite, kaip įdiegta „Office“

Prieš atlikdami šiuos veiksmus, turite išsiaiškinti, kaip buvo įdiegta „Office“. Tai svarbu, nes kiekvienam diegimo tipui gali reikėti skirtingo šalinimo būdo.

Norėdami išsiaiškinti, kaip buvo įdiegta „Office“, atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite „Office“ programą, pavyzdžiui, „Microsoft Word“.
 2. Meniu Failas spustelėkite Abonementas.
 3. Jei „Office 2013“ buvo įdiegtas naudojant technologiją „spustelėkite ir naudokitės“, rodoma Naujinimo parinktys. Jei buvo atliktas MSI diegimas, Naujinimo parinktys nerodoma.
Patarimai
 • „Spustelėkite ir naudokitės“ – tai naujas būdas, kuriuo naudodamiesi galite diegti ir naujinti „Microsoft Office“ internetu. „Spustelėkite ir naudokitės“ veikia panašiai kaip srautinis vaizdo įrašo perdavimas. Pagal numatytuosius parametrus „Office 365“ produktai įdiegti naudojant „spustelėkite ir naudokitės“.
 • MSI – tai tradicinis „Office“ diegimo būdas. Paprastai „Office“ diegiamas iš vietinio diegimo ištekliaus.

2 veiksmas. Neautomatinis „Office 2013“ arba „Office 365“ šalinimas

Jei „Office 2013“ įdiegta naudojant technologiją „spustelėkite ir naudokitės“, pvz., „Office 365 Home“
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį

Pastaba Norėdami naudoti šį būdą, turite prisijungti prie „Windows“ naudodami administratoriaus abonementą. Jei tai jūsų asmeninis kompiuteris, tikriausiai jau esate įėję naudodami administratoriaus abonementą. Jei kompiuteris priklauso tinklui, gali reikėti prašyti sistemos administratoriaus pagalbos. Kaip įsitikinti, kad esate įėję naudodami administratoriaus abonementą, žr. toliau nurodytame „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje.
Kaip nustatyti „Windows“ vartotojo abonemento tipą (gali būti anglų k.)

1 veiksmas. Likusių „Windows Installer“ paketų šalinimas
 1. Atidarykite „Office 15“ diegimo aplanką. Pagal numatytuosius parametrus aplanko vieta yra C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Atidarykite šakninį ir integravimoaplankus ir panaikinkite visus failus C2RManifest*.xml, pvz., c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Vienu iš toliau nurodytų būdų atidarykite komandinės eilutės langą kaip administratorius.


  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti ir Visos programos, tada atidarykite aplanką Reikmenys.
  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Komandinė eilutė, tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis.
  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.
  2. Lauke Ieškoti įveskite CMD. Ieškos rezultatuose paspauskite ir sekundę palaikykite komandinę eilutę, o tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis. Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandinę eilutę, tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis.
 4. Į komandinę eilutę įveskite toliau nurodytas komandas ir kiekvieną įvedę paspauskite „Enter“.

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
2 veiksmas. „Office 2013“ suplanuotų užduočių šalinimas
 1. Atidarykite komandinės eilutės langą kaip administratorius.
 2. Į komandinę eilutę įveskite toliau nurodytas komandas ir kiekvieną įvedę paspauskite „Enter“.

  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3 veiksmas. „Spustelėkite ir naudokite“ užduočių baigimas naudojant užduočių tvarkytuvą
 1. Vienu iš toliau išvardytų būdų atidarykite užduočių tvarkytuvą.

  „Windows 7“

  Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje užduočių juostos srityje, tada spustelėkite Paleisti užduočių tvarkytuvą.

  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.
  2. Lauke Ieškoti įveskite Task Manager. Ieškos rezultatuose spustelėkite Užduočių tvarkytuvas.
 2. Spustelėkite skirtuką Procesas.
 3. Jei paleisti toliau nurodyti procesai, pasirinkite kiekvieną spustelėdami dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Baigti procesą, jei naudojate „Windows 7“, arba Baigti užduotį, jei naudojate „Windows 8“ arba „Windows 8.1“.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4 veiksmas. „Office 2013“ tarnybos panaikinimas
 1. Atidarykite komandinės eilutės langą kaip administratorius.
 2. Į komandinę eilutę įveskite toliau nurodytą komandą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

  sc delete OfficeSvc
5 veiksmas. „Office 2013“ failų naikinimas
 1. Vienu iš toliau nurodytų būdų atidarykite dialogo langą Vykdyti.


  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti paiešką įveskite Run ir ieškos rezultatuose spustelėkite Vykdyti.
  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.
  2. Lauke Ieškoti įveskite Run ir ieškos rezultatuose spustelėkite Vykdyti.
  Pastaba Dialogo langą Vykdyti galima atidaryti ir paspaudžiant „Windows“ logotipo klavišą ir klavišą R.
 2. Lauke Atidaryti įveskite %ProgramFiles% ir spustelėkite Gerai.
 3. Panaikinkite aplanką Microsoft Office 15.
 4. Atidarykite dialogo langą Vykdyti, įveskite %ProgramData%\Microsoft ir spustelėkite Gerai.
 5. Panaikinkite aplanką ClickToRun. Jei tokio aplanko nėra, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Atidarykite dialogo langą Vykdyti, įveskite %ProgramData%\Microsoft\office ir spustelėkite Gerai.
 7. Panaikinkite aplanką FFPackageLocker.

Pastaba Jei negalite panaikinti aplanko arba failo, nes jis atidarytas arba jį naudoja kita programa, paleiskite kompiuterį iš naujo ir bandykite dar kartą. Jei vis tiek negalite pašalinti aplanko, pereikite prie kito veiksmo.

6 veiksmas. „Office 2013“ registro dalinių raktų naikinimas

Svarbu Būkite atidūs atlikdami šiame skyriuje aprašytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimtų problemų. Prieš modifikuodami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją, kad galėtumėte jį atkurti, jei kiltų problemų.
 1. Atidarykite įrankį Registro rengyklė.

  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti paiešką įveskite Run ir ieškos rezultatuose spustelėkite Vykdyti.
  2. Įveskite regedit ir spustelėkite Gerai.
  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.
  2. Lauke Ieškoti įveskite regedit ir ieškos rezultatų srityje spustelėkite regedit.exe.
 2. Panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Pastaba Trečiasis dalinio rakto ženklelio elementas Microsoft Office 15 <Edition>- en-us nurodo faktinį programos pavadinimą. Šį pavadinimą lemia įdegtas „Office 2013“ leidimas ir kalbos versija.
7 veiksmas. Meniu Pradžia nuorodų panaikinimas
 1. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 2. Įveskite %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs ir paspauskite „Enter“.
 3. Panaikinkite „Office 2013“ aplankus.
8 veiksmas. „Microsoft Office Habanero“ vietinio komponento ir „Habanero“ papildomo vietinio komponento šalinimas
 1. Atidarykite komandinės eilutės langą kaip administratorius.
 2. Į komandų eilutę įveskite kurią nors iš nurodytų komandų (atsižvelgdami į naudojamą operacinę sistemą) ir paspauskite „Enter“.
  • Jei naudojate „Office 2013“ x86 versiją x64 operacinėje sistemoje, vykdykite šią komandą:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate „Office 2013“ x86 versiją x86 operacinėje sistemoje, vykdykite šią komandą:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate „Office 2013“ x64 versiją x64 operacinėje sistemoje, vykdykite šią komandą:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį
Jei „Office 2013“ įdiegta taikant MSI
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį
Svarbu Kad būtų galima pašalinti „Office 2013“, turi būti leidžiama peržiūrėti paslėptus failus ir aplankus. Norėdami tai padaryti, prieš pradėdami šį procesą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite „Windows Explorer“.
 2. Paspauskite „Alt“, kad atsirastų meniu juosta.
 3. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
 4. Spustelėkite skirtuką Peržiūrėti.
 5. Srityje Išplėstiniai parametrai, dalyje Paslėpti failai ir aplankai spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus.
 6. Atžymėkite žymės langelį Slėpti žinomų failų tipų plėtinius.
 7. Spustelėkite Gerai ir išeikite iš „Windows Explorer“.
1 veiksmas. Pašalinkite visus likusius „Windows Installer“ paketus, skirtus sistemai „Office 2013“
 1. Vienu iš toliau nurodytų būdų atidarykite dialogo langą Vykdyti.

  „Windows 7“
  1. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti paiešką įveskite Run ir ieškos rezultatuose spustelėkite Vykdyti.
  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.
  2. Lauke Ieškoti įveskite Run ir ieškos rezultatuose spustelėkite Vykdyti.
 2. Įveskite installer ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba Bus atidarytas aplankas %windir%\Installer.
 3. Paspauskite „Alt“, kad atsirastų meniu juosta.
 4. „Windows 7“
  1. Meniu Rodinys spustelėkite Išsamios informacijos pasirinkimas.
  „Windows 8“ arba „Windows 8.1“
  1. Juostelėje Peržiūrėti, grupėje Išdėstymas spustelėkite Išsami informacija.
 5. Pažymėkite žymės langelį Tema, lauke Pažymėto stulpelio plotis (pikseliais) įveskite 340 ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba Gali praeiti kelios minutės, kol prie kiekvieno .msi failo atsiras tema.
 6. Meniu Rodinys perkelkite žymiklį ant Rikiuoti pagal ir spustelėkite Tema.
 7. Jei atidaromas dialogo langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustelėdami Leisti, kad procesas būtų tęsiamas.
 8. Raskite kiekvieną .msi failą, kurio tema – „Microsoft Office <produkto pavadinimas> 2013“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite .msi failą, tada spustelėkite Šalinti.

  Pastaba<Produkto pavadinimas> čia – tai „Office 2013“ produkto pavadinimas.
2 veiksmas. Sustabdykite „Office“ šaltinio variklio tarnybą
 1. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 2. Įveskite services.msc ir spustelėkite Gerai.
 3. Lange Tarnybos patikrinkite, ar paleista „Office“ šaltinio variklio tarnyba. (Jei tarnyba paleista, stulpelyje Būsena rodoma Paleista.) Jei ši tarnyba paleista, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Office“ šaltinio variklis, tada spustelėkite Stabdyti.
 4. Uždarykite langą Tarnybos.
3 veiksmas. Panaikinkite visus likusius „Office 2013“ diegimo aplankus
 1. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 2. Įveskite %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia 64 bitų „Windows“ versija, įveskite %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared ir spustelėkite Gerai.
 3. Jei yra toliau nurodyti aplankai, panaikinkite juos.
  • „Office15“
  • „Source Engine“
 4. Atidarykite dialogo langą Vykdyti .
 5. Įveskite %ProgramFiles%\Microsoft Office ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia 64 bitų „Windows“ versija, įveskite %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office ir spustelėkite Gerai.
 6. Panaikinkite aplanką „Office15“.
 7. Kiekvieno standžiojo disko šakniniame aplanke suraskite ir atidarykite aplanką MSOCache. Jei šio aplanko nematote, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  1. Atidarykite „Windows Explorer, tada meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Peržiūrėti.
  3. Sekcijoje Išplėstiniai parametrai, dalyje Paslėpti failai ir aplankai spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus.
  4. Atžymėkite žymės langelį Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus ir spustelėkite Gerai.
  5. Aplanke MSOCache atidarykite aplanką Visi vartotojai ir panaikinkite visus aplankus, kurių pavadinime yra tekstas 0FF1CE}-.

   Pastaba Šiame tekste vietoj O ir I naudojami simboliai 0 (nulis) ir 1. Pvz., panaikinkite aplanką tokiu pavadinimu:

   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
4 veiksmas. Panaikinkite visus likusius „Office 2013“ diegimo failus
 1. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 2. Įveskite %appdata%\microsoft\templates ir spustelėkite Gerai.
 3. Panaikinkite toliau nurodytus failus.
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx
 4. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 5. Įveskite %appdata%\microsoft\document building blocks ir spustelėkite Gerai.
 6. Atidarykite aplanke Dokumento kūrimo blokai esantį poaplankį.

  Pastaba Poaplankio pavadinimą sudaro keturženklis skaičius, kuris nurodo „Microsoft Office“ programų paketo kalbą.
 7. Panaikinkite failą Building blocks.dotx.
 8. Prieš atlikdami likusius veiksmus, uždarykite visas programas.
5 veiksmas. Panaikinkite „Office 2013“ sistemos dalinius registro raktus

Įspėjimas. Jei naudodami registro rengyklę arba kitu būdu netinkamai modifikuosite registrą, gali kilti didelių problemų. Norint išspręsti šias problemas, gali tekti iš naujo įdiegti operacinę sistemą. „Microsoft“ negali garantuoti, kad šias problemas pavyks išspręsti. Modifikuodami registrą prisiimate atsakomybę.

Svarbu. Šiame straipsnyje pateikiama informacijos, kaip modifikuoti registrą. Prieš modifikuodami registrą būtinai sukurkite atsarginę jo kopiją. Įsitikinkite, kad žinote, kaip atkurti registrą, jei kiltų problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip kurti atsargines registro kopijas, atkurti ir modifikuoti registrą, spustelėkite toliau nurodyto straipsnio numerį ir skaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip kurti „Windows“ registro atsargines kopijas ir jį atkurti
Raskite ir panaikinkite „Office 2013“ registro dalinius raktus, jei jų yra. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite dialogo langą Vykdyti.
 2. Įveskite regedit ir spustelėkite Gerai.
 3. Spustelėkite šį registro dalinį raktą:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Meniu Failas spustelėkite Eksportuoti, įveskite DeletedKey01 ir spustelėkite Įrašyti.
 5. Meniu Redagavimas spustelėkite Naikinti ir patvirtinkite spustelėdami Taip.
 6. Kartodami 1–7 veiksmus panaikinkite visus registro dalinius raktus, nurodytus toliau pateiktame sąraše. Su kiekvienu daliniu raktu pakeiskite eksportuoto rakto pavadinimą pridėdami vienetą.

  Pvz.: jei tai antras raktas, įveskite DeletedKey02, jei trečias – DeletedKey03 ir t. t.

  Pastaba. Toliau pateikiamuose registro raktuose žvaigždutės simbolis (*) reiškia vieną arba kelis dalinio rakto pavadinimo simbolius.
32 bitų „Windows“ versijos
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
64 bitų „Windows“ versijos
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
Taip pat panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus:
 1. Raskite vieną iš toliau nurodytų dalinių raktų atsižvelgdami į turimą „Windows“ versiją:
  • 32 bitų versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bitų versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Meniu Failas spustelėkite Eksportuoti, įveskite UninstallKey01 ir spustelėkite Įrašyti.
 3. Dalyje Pašalinti, skirtoje daliniam raktui, kurį radote atlikdami 1 veiksmą, spustelėkite kiekvieną dalinį raktą ir nustatykite, ar jam priskirta toliau nurodyta reikšmė.
  • Pavadinimas: „UninstallString“
  • Duomenys: failo_pavadinimas kelias\Office Setup Controller\Setup.exe kelias
  Pastaba Šiame pavyzdyje failo_vardas yra faktinis diegimo programos pavadinimas, o kelias – faktinis failo kelias.
 4. Jei dalinio rakto pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis, meniu Redagavimas spustelėkite Naikinti. Jei nesutampa, pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol rasite ir panaikinsite visus dalinius raktus, kurių pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis.
 6. Uždarykite registro rengyklę.
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį
Sutraukti šį paveikslėlįIšplėsti šį paveikslėlį

Pagalba realiuoju laiku

Daugiau informacijos

Kaip iš naujo įdiegti „Office 2013“ arba „Office 365“

Prisijunkite prie abonemento puslapio ir spustelėdami mygtuką Diegti įdiekite „Office“ iš naujo tame pačiame kompiuteryje. Jei „Office“ įsigijote DVD diske, programinę įrangą iš naujo įdiekite naudodami DVD ir produkto raktą, pateiktą produkto pakuotėje.

Apie šį straipsnį

Straipsnio ID: 2739501
Paskutinį kartą peržiūrėta: 2014 m. rugsėjo 30 d.
Taikoma:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Ar norite pateikti atsiliepimą apie šį straipsnį?