Odinstalace Office ve Windows 8 a Windows 7:

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Odinstalace Office ve Windows 8 a Windows 7


Pokud nefunguje, odeberte Office kompletně pomocí nástroje pro opravu.

Důležité Pokud máte na počítači předchozí verzi Office, například Office 2010 nebo Office 2007, nástroj pro opravu je také odebere. Jestli chcete Office 2010 po použití nástroje pro opravu znovu nainstalovat, postupujte podle kroků v článku Oprava programů Office. V případě Office 2007 nebo starší verze odinstalujte Office pomocí původního DVD a product key pro Office.
 1. Přejít na nástroj pro opravu.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Opravit tyto potíže
  Microsoft Fix it
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 2. V dolní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Otevřít.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Obrázek odkazu na stažení


  Poznámka Pokud se soubor neotevře, klikněte na Uložit a potom na Otevřít složku. Vyhledejte příslušný soubor (jeho název by měl začínat řetězcem O15CTRRemove) a spusťte opravu dvojím kliknutím na tento soubor.
Jak znovu nainstalovat Office:
 • Pokud používáte Office v domácnosti, přejděte na stránku svého účtu a klikněte na Nainstalovat.
 • Pokud používáte Office služebně, přejděte na portál Office 365 a klikněte na Nainstalovat.
Pokud se pomocí nástroje pro opravu nepodaří Office kompletně odebrat z počítače, můžete je odebrat ručně. Nebo se můžete obrátit na podporu společnosti Microsoft.

Ruční odinstalace Office 2013 a Office 365

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Krok 1: Určení typu instalace systému Office

Před provedením těchhle kroků musíte znát typ instalace nainstalované verze systému Office. To je důležité, protože každý typy instalace může vyžadovat jiný způsob odinstalace.

Typ instalace sady office určíte takhle:
 1. Spusťte aplikaci systému Office, například aplikaci Microsoft Word.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Účet.
 3. Pokud byl systém Office 2013 nainstalovaný pomocí technologie Klikni a spusť, zobrazí se položka Možnosti aktualizace. V případě instalace MSI se položka Možnosti aktualizace nezobrazí.
Tipy:
 • Technologie Klikni a spusť je nová metoda, kterou lze použít k instalaci a aktualizaci systému Microsoft Office prostřednictvím Internetu. Tato technologie funguje podobným způsobem jako streamování videa. Produkty Office 365 jsou ve výchozím nastavení instalovány s využitím technologie Klikni a spusť.
 • MSI je klasický způsob používaný k instalaci sady Office. Systém Office se obvykle instaluje z místního instalačního prostředku.

Krok 2: Ruční odinstalace Office 2013 nebo Office 365

Instalace Office 2013 typu Klikni a spusť, například Office 365 Home
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Poznámka: Tato metoda vyžaduje, abyste se k systému Windows přihlásili pomocí účtu správce. Pokud tyhle kroky provádíte ve svém osobním počítači, jste už asi přihlášení účtem správce. Pokud tyto kroky provádíte v počítači, který je součástí sítě, bude možná nutné požádat o pomoc správce systému. Pokud se chcete přesvědčit, jestli jste k systému přihlášení účtem správce, najdete potřebné pokyny v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Jak určit typ uživatelského účtu v systému Windows

Krok 1: Odebrání zbývajících balíčků Instalační služby systému Windows
 1. Otevřete instalační složku systému Office 15. Ve výchozím nastavení je umístění této složka následující: C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Otevřete kořenovou složku, otevřete složku integration a pak odstraňte všechny soubory C2RManifest*.xml, například soubor c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Ke spuštění příkazového řádku jako správce použijte jeden z následujících způsobů.

  Windows 7
  1. Klikněte na položky Start a Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text CMD. V seznamu výsledků hledání stiskněte a na vteřinu podržte položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Pokud používáte myš, klikněte pravým tlačítkem na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkazy a po každém stiskněte Enter:
  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"
  integrator.exe /U
Krok 2: Odebrání naplánovaných úloh systému Office 2013
 1. Otevřete okno Příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Krok 3: Ukončení úloh technologie Klikni a spusť pomocí Správce úloh
 1. Ke spuštění Správce úloh použijte jednu z následujících metod.

  Windows 7

  Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na hlavním panelu a pak klikněte na příkaz Spustit Správce úloh.

  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text Správce úloh. Ve výsledcích hledání klikněte na položku Správce úloh.
 2. Klikněte na kartu Procesy.
 3. Pokud jsou spuštěné následující procesy, na každý z nich klikněte pravým tlačítkem a pro každý proces pak klikněte na Ukončit proces ve Windows 7 nebo Ukončit úlohu ve Windows 8 a Windows 8.1.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
Krok 4: Odebrání služby systému Office 2013
 1. Otevřete okno Příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  sc delete OfficeSvc
Krok 5: Odstranění souborů systému Office 2013
 1. K otevření dialogového okna Spustit použijte jeden z následujících způsobů.

  Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte text Spustit a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Spustit.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. V poli Hledání zadejte text Spustit a potom ve výsledcích hledání klikněte na položku Spustit.
  Poznámka:Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte text %ProgramFiles% a klikněte na tlačítko OK.
 3. Odstraňte složku „Microsoft Office 15“.
 4. Otevřete dialogové okno Spustit, zadejte text %ProgramData%\Microsoft a klikněte na tlačítko OK.
 5. Odstraňte složku ClickToRun. Pokud tato složka neexistuje, přejděte k dalšímu kroku.
 6. Otevřete dialogové okno Spustit, zadejte text %ProgramData%\Microsoft\office a klikněte na tlačítko OK.
 7. Odstraňte složku FFPackageLocker.

Poznámka: Pokud nejde odstranit soubor nebo složku, které jsou otevřené nebo používané jiným programem, restartujte počítač a zkuste to znovu. Pokud složku stále nelze odebrat, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Odstranění podklíčů registru systému Office 2013

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.
 1. Spusťte program Editor registru.

  Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte text Spustit a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Spustit.
  2. Zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. V poli Hledání zadejte text regedit a potom ve výsledcích hledání klikněte na položku regedit.exe.
 2. Odstraňte následující podklíče registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us
  Poznámka: Položka „Microsoft Office 15 <Edition>- en-us“ v podklíči ve třetí odrážce znamená konkrétní název aplikace. Tenhle název závisí na provedení systému Office 2013 a jazykové verzi, kterou jste nainstalovali.
Krok 7: Odstranění zástupců nabídky Start
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs, a pak stiskněte klávesu Enter.
 3. Odstraňte složky systému Office 2013.
Krok 8: Odinstalace komponent Microsoft Office Habanero Local Component a Habanero Supplemental Local Component
 1. Otevřete okno Příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte jeden z následujících příkazů podle vašeho operačního systému a potom stiskněte klávesu ENTER:
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x86 v operačním systému x64, spusťte následující příkaz:
   MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x86 v operačním systému x86, spusťte následující příkaz:
   MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x64 v operačním systému x64, spusťte následující příkaz:
   MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Pro instalaci MSI Office 2013
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Důležité: Pro odinstalaci Office 2013 musíte mít zobrazené skryté soubory a složky. K tomu je potřeba před provedením tohohle postupu provést tyhle kroky:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows.
 2. Stisknutím klávesy ALT zobrazte panel nabídek.
 3. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti složky.
 4. Klikněte na kartu Zobrazení.
 5. V podokně Upřesnit nastavení v části Skryté soubory a složky klikněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.
 7. Klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Průzkumník Windows.
Krok 1: Odstranění všech zbývajících balíčků Instalační služby systému Windows pro systém Office 2013
 1. K otevření dialogového okna Spustit použijte jednu z následujících metod.

  Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte text Spustit a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Spustit.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. V poli Hledání zadejte text Spustit a potom ve výsledcích hledání klikněte na položku Spustit.
 2. Zadejte příkaz installer a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Otevře se složka %windir%\Installer.
 3. Stisknutím klávesy ALT zobrazte panel nabídek.
 4. Windows 7
  1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Zvolit podrobnosti.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Na pásu karet Zobrazit klikněte ve skupině Rozložení na položku Podrobnosti.
 5. Zaškrtněte políčko Předmět, do pole Šířka vybraného sloupce (pixely) zadejte hodnotu 340 a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zobrazení předmětu u všech souborů MSI může trvat několik minut.
 6. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Seřadit podle a pak klikněte na položku Předmět.
 7. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, pokračujte kliknutím na tlačítko Povolit.
 8. Vyhledejte jednotlivé soubory .msi s předmětem „Microsoft Office <název_produktu> 2013“, klikněte pravým tlačítkem na soubor .msi a pak klikněte na příkaz Odinstalovat.

  Poznámka: V tomhle kroku je <název_produktu> zástupný symbol pro název produktu Office 2013.
Krok 2: Ukončení služby Office Source Engine
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text services.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. V okně Služby zjistěte, jestli je služba Office Source Engine spuštěná. (Pokud je služba spuštěná, ve sloupci Stav se zobrazí „Spuštěno“.) Pokud je služba spuštěná, klikněte pravým tlačítkem na položku Office Source Engine a pak klikněte na příkaz Zastavit.
 4. Zavřete okno Služby.
Krok 3: Odstranění veškerých zbývajících instalačních složek systému Office 2013
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V počítači se 64bitovou verzí Windows zadejte příkaz %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared a pak klikněte na OK.
 3. Pokud se zde nacházejí následující složky, odstraňte je:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Otevřete dialogové okno Spustit .
 5. Zadejte text %ProgramFiles%\Microsoft Office a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V počítači se 64bitovou verzí operačního systému Windows zadejte příkaz %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Odstraňte složku Office15.
 7. V kořenové složce každé jednotky pevného disku vyhledejte a otevřete složku MSOCache. Pokud se tato složka nezobrazuje, postupujte takto:
  1. Otevřete program Průzkumník Windows a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
  2. Klikněte na kartu Zobrazení.
  3. V podokně Upřesnit nastavení v části Skryté soubory a složky klikněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému a potom klikněte na tlačítko OK.
  5. Otevřete složku All Users ve složce MSOCache a odstraňte všechny složky, které ve svém názvu obsahují text „0FF1CE}-“.

   Poznámka Tento text obsahuje znaky „0“ (nula) a „1“ za písmena „O“ a „I“. Odstraňte například složku s tímto názvem:
   {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
Krok 4: Odstranění veškerých zbývajících instalačních souborů systému Office 2013
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text %appdata%\microsoft\templates a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. Odstraňte následující soubory:
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx
 4. Otevřete dialogové okno Spustit.
 5. Zadejte text %appdata%\microsoft\document building blocks a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Otevřete podsložku složky „Document Building Blocks“.

  Poznámka: Názvem této podsložky bude čtyřmístné číslo, které představuje jazykovou verzi systému Microsoft Office.
 7. Odstraňte soubor „Building blocks.dotx“.
 8. Před provedením zbývajících kroků ukončete všechny programy.
Krok 5: Odstranění následujících podklíčů registru pro Systém Office 2013

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Vyhledejte a potom odstraňte následující podklíče registru systému Office 2013, pokud existují: Postupujte takto:
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat, zadejte název souboru DeletedKey01 a klikněte na tlačítko Uložit.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
 6. Opakujte tyhle kroky (1 až 7) pro všechny podklíče registru v následujících seznamech. Zvyšte číslo v názvu exportovaného klíče o 1 pro každý podklíč.

  Příklad: Pro druhý klíč zadejte název souboru DeletedKey02, pro třetí klíč zadejte název souboru DeletedKey03 atd.

  Poznámka: V následujících klíčích registru jsou hvězdičkou označeny podklíče, jejichž název obsahuje více znaků ve svém názvu.
32bitové verze systému Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*
64bitové verze systému Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*
Odstraňte rovněž následující podklíče registru:
 1. Vyhledejte následující podklíče odpovídající používané verzi aplikace Outlook:
  • 32bitová verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64bitová verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat, zadejte název souboru UninstallKey01 a klikněte na tlačítko Uložit.
 3. V podklíči Uninstall, který jste vyhledali v kroku 1, klikněte na každý podklíč a zkontrolujte, jestli má přiřazenou následující hodnotu:
  • Název: UninstallString:
  • Data: název_souboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe path
  Poznámka V tomto příkladu název_souboru znamená název instalačního programu a cesta znamená konkrétní cestu k tomuto souboru.
 4. Pokud podklíč obsahuje název a hodnoty popsané v kroku 3, klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Odstranit. V opačném případě přejděte ke kroku 5.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nenajdete a neodstraníte všechny podklíče s názvem a hodnotou stejnými, jako jsou název a hodnota uvedené v kroku 3.
 6. Ukončete program Editor registru.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Asistovaná podpora

O tomto článku

ID článku: 2739501
Poslední revize: 16. prosince 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office 365 pro domácnosti, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office 365 for enterprises, Microsoft Office 365 for small businesses
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.