การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณแสดงรายงานที่มี SSRS ที่ใช้ rc:Toolbar = false พารามิเตอร์ใน URL: "เกิดข้อผิดพลาดภายในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงาน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2739213 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์รายงานใช้เซสชัน cookieless โดยการตั้งค่านี้ UseSessionCookies คุณสมบัติระบบเซิร์ฟเวอร์รายงาน เท็จ ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2012
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของรายงาน SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) เพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุก ๆ x วินาที
 • ใช้รายงานนี้ rc:Toolbar = false พารามิเตอร์ใน URL
 • คุณทำรายงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายงานจะแสดงได้อย่างถูกต้องในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อ SSRS พยายามปรับปรุงรายงานโดยอัตโนมัติ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลรายงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อล้มเหลว การหมดเวลา หรือเงื่อนไขไม่เพียงพอบนดิสก์ภายในฐานข้อมูล (rsReportServerDatabaseError) เรียกดูวิธีใช้แบบออนไลน์
ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ซ้ำในวัตถุ ' dbo ได้SessionData' กับ 'IDX_SessionData' ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ค่าของคีย์ซ้ำคือ (onxrpsralint5h55w1tjfcn1) คำสั่งถูกยกเลิก


การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777772 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

SQL Server 2008 R2 Service Pack ที่ 2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2754552 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่ใช้การrc:Toolbar = falseพารามิเตอร์ใน URL และการเปลี่ยนแปลงลักษณะ cascading sheets (.css) แฟ้มที่กำหนดลักษณะ สำหรับแถบเครื่องมือการรายงานในตัวแสดง HTML และสำหรับโปรแกรม จัดการรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดสไตล์ชีสำหรับตัวแสดง HTML และโปรแกรมจัดการรายงาน ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบเซิร์ฟเวอร์รายงาน ไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
คุณสมบัติของระบบเซิร์ฟเวอร์รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง URL ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
การเข้าถึง URL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739213 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2739213 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2739213

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com