การปรับปรุงที่มีการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือน 2012 สิงหาคมจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2739150 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่มีการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2012 สิงหาคมสำหรับ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว การปรับปรุงนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • เวลามาตรฐานของคอเคซัส: (UTC + 04:00) Yerevan

  (Dst)ถูกปิดใช้งานสำหรับโซนเวลานี้
 • เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส: (UTC-01:00) ของหมู่เกาะอะซอร์ส

  เปลี่ยนเวลาเริ่มต้น DST เป็น 12:00:00 น.ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเวลาสิ้นสุด DST จะเปลี่ยนเป็น 01:00:00 น.ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
 • เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก: แสดงการปรับปรุงชื่อ

  มีการเปลี่ยนแปลงกฎ DST ไม่ เฉพาะชื่อแสดงสำหรับเขตเวลานี้มีการปรับปรุงจาก " (UTC + 2:00) Nicosia " กับ " (UTC + 2:00) ยุโรปตะวันออก"
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ: (UTC + 12:00) ฟิจิ

  เปลี่ยนเวลาเริ่มต้น DST 2012 02:00:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สามของเดือน 2012 ตุลาคม และเวลาสิ้นสุด DST จะเปลี่ยนเป็น 03:00:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนรูปมกราคม

  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการชั่วคราว และใช้กับรอบระยะเวลากาลที่เริ่มต้นในเดือน 2012 ตุลาคมเท่านั้น
 • การปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง DST ที่รวมอยู่ในการปรับปรุง 2681116 และ 2698707 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • 2681116 ปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับชิลี
  • 2698707 อัพเดต DST โมร็อกโก

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ขณะนี้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft การปรับปรุงเรียกว่า "Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update 2012 ตุลาคม

ชื่อแฟ้มแพคเกจประกอบด้วยชนิดของตัวประมวลผลที่ใช้ในแต่ละแพคเกจในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม"

นี้ Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุงของ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อมีการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกติดตั้ง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องทำการสร้างแบบใหม่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ในการ การสร้าง เมนู คลิก โซลูชันการทำความสะอาดแล้ว คลิก สร้างโซลูชัน.
 • ในการ การสร้าง เมนู คลิก การสร้างโซลูชันใหม่.
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201206:56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201207:34Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201207:35Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201207:37Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201207:38Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201207:39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201207:41Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201207:42Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201207:44Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201207:45Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201207:46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201207:48Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201207:49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201206:56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201207:17Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201207:19Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201207:20Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201207:21Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201207:23Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201207:24Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201207:25Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201207:27Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201207:28Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201207:30Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201207:31Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201207:32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201206:56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201206:58Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201206:59Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201207:01Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201207:02Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201207:03Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201207:05Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201207:06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201207:08Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201207:09Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201207:10Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201207:12Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201207:13Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201209:32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201210:07Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201210:08Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201210:10Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201210:11Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201210:12Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201210:14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201210:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201210:16Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201210:18Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201210:19Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201210:21Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201210:22Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201209:32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201209:50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201209:51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201209:53Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201209:54Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201209:55Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201209:57Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201209:58Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201210:00Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201210:01Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201210:03Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201210:04Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201210:05Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201209:32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201209:33Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201209:35Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201209:36Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201209:37Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201209:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201209:40Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201209:42Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201209:43Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201209:44Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201209:46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201209:47Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201209:48Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201212:04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201212:39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201212:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201212:42Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201212:43Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201212:45Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201212:46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201212:48Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201212:49Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201212:50Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201212:52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201212:53Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201212:55Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201212:04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201212:23Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201212:24Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201212:25Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201212:27Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201212:28Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201212:30Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201212:31Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201212:32Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201212:34Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201212:35Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201212:37Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201212:38Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201212:04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201212:06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201212:07Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201212:09Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201212:10Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201212:11Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201212:13Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201212:14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201212:16Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201212:17Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201212:18Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201212:20Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201212:21Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201214:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201215:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201215:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201215:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201215:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201215:18Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201215:20Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201215:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201215:23Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201215:24Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201215:26Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201215:27Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201215:28Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201214:37Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201214:56Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201214:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201214:59Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201215:00Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201215:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201215:03Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201215:04Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201215:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201215:07Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201215:08Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201215:10Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201215:11Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201214:37Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201214:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201214:40Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201214:42Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201214:43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201214:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201214:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201214:47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201214:49Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201214:50Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201214:51Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201214:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201214:54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201217:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201217:48Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201217:49Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201217:50Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201217:52Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201217:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201217:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201217:56Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201217:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201217:59Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201218:00Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201218:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201218:03Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201217:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201217:31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201217:32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201217:34Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201217:35Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201217:36Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201217:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201217:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201217:41Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201217:42Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201217:43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201217:45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201217:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201217:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201217:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201217:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201217:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201217:18Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201217:20Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201217:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201217:23Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201217:24Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201217:25Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201217:27Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201217:28Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201217:29Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201219:44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201220:19Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201220:21Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201220:22Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201220:24Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201220:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201220:26Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201220:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201220:29Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201220:30Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201220:32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201220:33Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201220:35Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201219:44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201220:03Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201220:04Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201220:06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201220:07Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201220:08Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201220:10Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201220:11Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201220:12Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201220:14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201220:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201220:17Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201220:18Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201219:44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201219:46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201219:47Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201219:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201219:50Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201219:51Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201219:53Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201219:54Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201219:56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201219:57Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201219:58Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201220:00Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201220:01Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201222:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201222:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201222:52Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201222:54Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201222:55Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201222:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201222:58Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201223:00Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201223:01Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201223:02Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201223:04Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201223:05Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201223:06Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201222:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201222:34Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201222:36Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201222:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201222:39Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201222:40Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201222:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201222:43Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201222:44Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-2012เวลา 22:45Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201222:47Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201222:48Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201222:50Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a
Timezones.res22,32417-ต.ค.-201222:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Timezones.res14,80017-ต.ค.-201222:17Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404
Timezones.res21,67617-ต.ค.-201222:19Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407
Timezones.res20,66817-ต.ค.-201222:20Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c
Timezones.res22,14817-ต.ค.-201222:21Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410
Timezones.res15,23617-ต.ค.-201222:23Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411
Timezones.res16,10417-ต.ค.-201222:24Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412
Timezones.res22,41217-ต.ค.-201222:26Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0413
Timezones.res23,69617-ต.ค.-201222:27Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416
Timezones.res22,30417-ต.ค.-201222:29Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419
Timezones.res21,53217-ต.ค.-201222:30Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\041d
Timezones.res14,16417-ต.ค.-201222:32Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804
Timezones.res23,71617-ต.ค.-201222:33Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0a
Timezones.reg84,34517-ต.ค.-201205:09Public\Common\Oak\Files

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739150 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Embedded Compact 7
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2739150 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2739150

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com