วิธีการแก้ไข Windows Me ปัญหาการปิดระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 273746
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่อาจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปิดลง (Me) Edition Windows Millennium นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดนี้ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นปิดเครื่องและเริ่มต้น Windows Me ระบบ Microsoft แนะนำในการใช้ตัวช่วยสร้างนี้ แต่บทความนี้ขึ้นอยู่กับข้อความจะพร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกของคุณ ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นปิดเครื่องและเริ่มต้น Windows Me ระบบจะอยู่ในศูนย์บริการ ใน Windows Me หรือที่เว็บ ไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft และวิธีใช้:
http://www.microsoft.com/technet/archive/win98/proddocs/getstart/advissue.mspx?mfr=true
หมายเหตุ:: ถ้าคุณกำลังค้นหาการแก้ไขปัญหาข้อมูลที่จะไม่ได้มีการอ้างอิงถึงในบทความนี้ กรุณาลองค้นหาฐานความรู้ของอีกครั้ง โดยใช้คำหลักต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดงไว้ในบทความต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาการปิดระบบใน Windows Me อาจมีสาเหตุจากการตัดสินค้าจากคลังที่ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ เสียหาย หรือความขัดแย้งกัน
 • จบการทำงานที่เสียหายแฟ้มเสียง
 • ไม่ถูกต้องถูกกำหนดค่า หรือเสียหายฮาร์ดแวร์
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมในโฟลเดอร์เริ่มต้นข้อขัดแย้งกับกระบวนการเริ่มต้น:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. คลิกเริ่มต้นงานคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นกลุ่ม Startup โหลดสินค้ากล่องกาเครื่องหมาย คลิกนำไปใช้คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดลงอย่างถูกต้อง ข้ามขั้นตอนที่ 2 หากคอมพิวเตอร์ของคุณปิดอย่างถูกต้อง โปรแกรมเริ่มต้นของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นสาเหตุปัญหานี้ เมื่อต้องการกำหนดโปรแกรมเริ่มต้นใดเป็นสาเหตุของปัญหานี้ ต่อกับขั้นตอนต่อไป
  4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  5. ในการเริ่มต้นคลิกแท็บ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตกลงแล้ว คลิกใช่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมเริ่มต้นที่คุณปิดการใช้งานทำให้เกิดปัญหา ถ้า ไม่ ทำซ้ำขั้นตอน D ผ่านทางอี แต่การเปิดใช้งานโปรแกรมอื่นขั้นตอน E. เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง คุณได้กำหนดให้โปรแกรมเริ่มต้นล่าสุดที่คุณเปิดใช้งานเป็นสาเหตุของปัญหา

   หมายเหตุ:: ถ้าโปรแกรมเริ่มต้นการปิดใช้งานไม่สามารถแก้ปัญหา การเปิดใช้งานโปรแกรมเริ่มต้น โดยการทำซ้ำขั้นตอน A ถึง B และคลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่ม Startup โหลดสินค้ากล่องกาเครื่องหมาย
 2. ตรวจสอบว่า ปัญหาการปิดระบบมีสาเหตุจากการใช้คำสั่งหรือโปรแกรมควบคุมที่โหลดโดยอัตโนมัติจากแฟ้ม Win.ini หรือ System.ini:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกเริ่มต้นงานจากนั้น คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
   • การประมวลผลไฟล์ Win.ini
   • ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI

   หมายเหตุ:: ถ้ามีรายการเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งาน แฟ้มนั้นไม่ประกอบด้วยรายการใด ๆ ในการโหลด

  3. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดลงอย่างถูกต้อง ให้ทำซ้ำขั้นตอน A ถึง B แต่ในขั้นตอน B คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย และจากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 3
 3. ปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บางอย่าง โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บ่อยที่สุดที่อาจทำให้เกิดปัญหาบางอย่างมีโปรแกรมควบคุมการ์ดเสียง ไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์วิดีโอ และไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์:
  1. คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ
  2. คลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นเสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกมการขยาย
  3. คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ และคลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกเพื่อเลือกนั้นปิดการใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้กล่องกาเครื่องหมาย

   สิ่งสำคัญ: บันทึกทั้งหมดของอุปกรณ์คุณปิดใช้งานในลักษณะนี้เพื่อให้คุณสามารถเปิดใช้งานแฟ้มเหล่านั้นอีกครั้งในภายหลัง
  5. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

   ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดลงอย่างถูกต้อง ให้ทำซ้ำขั้นตอน A ถึง E แต่เป็นสินค้าที่แตกต่างกันใน D. ขั้นตอนการปิดใช้งาน เมื่อต้องการทดสอบการ์ดแสดงผลของคุณ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigคลิกตกลงคลิกขั้นสูงคลิกเพื่อเลือกนั้นvga 640 x 480 x 16กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. การเปิดใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ โดยการทำซ้ำขั้นตอน A ถึง E แต่ในขั้นตอน D ใช้ในการคลิกเพื่อยกเลิกถ้าคุณปิดใช้งานของการ์ดเสียง การ์ดแสดงผล และอะแดปเตอร์เครือข่าย แต่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขปิดการใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 4

   หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอ โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้า เปลี่ยนโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณไปยังโปรแกรมควบคุม VGA มาตรฐาน โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งจอแสดงผล.
   2. คลิกการการตั้งค่าแท็บ คลิกขั้นสูงคลิกการการ์ดเชื่อมต่อแท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
   3. คลิกถัดไปคลิกแสดงรายการของโปรแกรมควบคุมทั้งหมดในสถานที่หนึ่ง ๆ ดังนั้นคุณสามารถเลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการแล้ว คลิกถัดไป.
   4. คลิกแสดงฮาร์ดแวร์ที่ทั้งหมดคลิกชนิดการแสดงผลมาตรฐานในการผู้ผลิตกล่อง คลิกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน (VGA)ในการรูปแบบกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
   5. คลิกใช่คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
   6. คลิกปิดคลิกปิดแล้ว คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

    ถ้าการเปลี่ยนการ์ดแสดงผลของคุณไปยังโปรแกรมควบคุม VGA มาตรฐานของการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการปรับปรุง Windows Me การ์ดแสดงผลขับFor additional information about how to troubleshoot display problems, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
    127139Troubleshooting Video Problems in Windows
 4. Determine if the shutdown problem is caused by a damaged exit sound file:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเสียงและมัลติมีเดีย.
  2. Record the name and location of the Exit Windows sound, clickExit WindowsในการSound Eventsกล่อง แล้วคลิกNoneในการชื่อ:กล่อง
  3. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

   Test to determine if the issue is resolved by restarting your computer. If your computer does not shut down correctly, repeat steps A though C, but restore your original Exit Windows sound in step B, and then continue with step 5. If the issue is resolved, your Exit Windows sound file is damaged and must be replaced. To replace the sound file, restore the file from a backup, or reinstall the program that provided the sound file.
 5. Determine if Advanced Power Management (APM) is causing the shutdown problem by disabling it:

  หมายเหตุ:: Not all computers have APM features. If you computer does not have APM features, skip this step. If you are not sure, follow these steps to determine if APM is listed in Device Manager, or check with your hardware manufacturer.
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ
  2. คลิกสองครั้งอุปกรณ์ของระบบสาขาเพื่อขยาย
  3. คลิกสองครั้งAdvanced Power Managementin the device list, click theการตั้งค่าแท็บ และคลิกเพื่อเลือกนั้นบังคับให้ APM 1.0 โหมดและปิดการใช้พลังงานสถานะ Pollingกล่องกาเครื่องหมายไว้
  4. คลิกตกลงจน กระทั่งคุณกลับไปยัง'แผงควบคุม' แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

   ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดลงอย่างถูกต้อง ให้ทำซ้ำขั้นตอน A ถึง D แต่คลิกเพื่อยกเลิกการบังคับให้ APM 1.0 โหมดและปิดการใช้พลังงานสถานะ Pollingตรวจสอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 6
 6. หากปัญหาการปิดระบบได้เกิดจากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือน (.vxd แฟ้ม) ตรวจสอบ:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกเริ่มต้นงานจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นโหลด VxDs คงกล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปิดลงอย่างถูกต้อง ให้ทำซ้ำขั้นตอน A ถึง C แต่ในขั้นตอน C คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ทำตามขั้นตอนต่อไป นี่คือรายการบางส่วนของแฟ้ม.vxd แบบคงที่ของ Microsoft:
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ชื่อของแฟ้ม.vxd แบบคงที่ให้การสนับสนุนสำหรับ
   Vnetsup.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Ndis.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Ndis2sup.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Javasup.vxdการสนับสนุน java
   Vrtwd.386นาฬิกา
   Vfixd.vxdผู้ช่วยเหลือของโทรศัพท์วิดีโอ
   Vnetbios.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Vserver.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Vredir.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Dfs.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Ndiswan.vxdการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Microsoft
   Msmouse.vxdเมาส์ของ Microsoft
   ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้ม.vxd แบบคงที่เข้ากันไม่ได้เพื่อดูว่าโปรแกรมใดโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ ถอนการติดตั้ง และการติดตั้งใหม่โปรแกรมจะแทนแฟ้ม.vxd ด้วยสำเนาใหม่ เมื่อต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกค้นหาพิมพ์ชื่อของแฟ้มในนั้นแฟ้มหรือโฟลเดอร์กล่อง แล้วคลิกค้นหาเดี๋ยวนี้. หลังจากที่แฟ้มคุณกำลังค้นหาจะแสดงอยู่ในรายการ คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   181966ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 7. ตรวจสอบว่า ปัญหาแสดงอยู่ในแฟ้มบันทึกการเริ่มต้น คุณสามารถดูแฟ้มบันทึกเริ่มต้นระบบของคุณ (Bootlog.prv) เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปิดระบบ แฟ้ม Bootlog.prv คือ แฟ้มที่ซ่อนไว้ในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ c ถ้ามีการกำหนดค่า Windows เพื่อที่ซ่อนแฟ้มระบบ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้:
  1. บนเดสก์ท็อปของ Windows คลิกสองครั้งMy Computer.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  3. คลิกการมุมมองแท็บ
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการได้รับการป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินการนี้
  5. คลิกตกลงแล้ว ค้นหาแฟ้ม Bootlog.prv อีกครั้ง
  ถ้าคุณยังคงไม่พบแฟ้มนี้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถสร้างใหม่:

  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการทำงานคลิกปิดการทำงานแล้ว คลิกตกลง.
  2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อัตโนมัติปิดปิด กดปุ่ม'เปิด/ปิด'บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปิดเครื่อง ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณปิดประมาณ 15 วินาที และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมา
  3. ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มทำงาน กด และกดคีย์ CTRL ไว้ เมื่อการเริ่มต้นแสดงเมนู ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกล็อก (\BOOTLOG.TXT)แล้ว กด ENTER
  4. หลังจากที่ Windows เริ่มทำงาน คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการทำงานคลิกเริ่มต้นใหม่แล้ว คลิกตกลง.
  เมื่อต้องการตรวจทานแฟ้มบันทึกการเริ่มต้นของคุณ:

  1. คลิกสองครั้งMy Computerคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์cแล้ว ค้นหาแฟ้ม Bootlog.prv
  2. คลิกสองครั้งBootlog.prvแฟ้ม: ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เลือกรายการที่จะใช้เพื่อเปิดแฟ้ม คลิกwordpad,notepadหรือตัวแก้ไขข้อความใด ๆ ในรายการ
  3. ค้นหา " Terminate =" รายการ รายการเหล่านี้ อยู่ที่ด้านล่างของแฟ้ม อาจให้ clues เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา ถ้ากระบวนการที่จะเริ่มต้นด้วยการ " Terminate ="การทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประกอบด้วยแฟ้มตรงกับ" EndTerminate =" รายการ
  4. ตรวจสอบบรรทัดสุดท้ายในแฟ้ม Bootlog.prv เพื่อดูว่า มันรายการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
   • สิ้นสุด =โปรแกรมควบคุมของแบบสอบถาม: นี่คือปัญหาตัวจัดการหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีหน่วยความจำที่ชำรุด chips หรือแฟ้มที่เสียหาย คุณอาจต้องติดตั้ง Windows ใหม่
   • สิ้นสุด =การแสดงผลที่มีการตั้งค่าใหม่: ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลที่ปรับปรุงที่
   • สิ้นสุด = RIT: ไม่อาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวจับเวลากับการ์ดเสียงหรือโปรแกรมควบคุมเมาส์ที่เก่ากว่าได้ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้
   • สิ้นสุด = Win32: การโปรแกรมจะไม่ปิดอย่างถูกต้อง ลอง quitting โปรแกรมทั้งหมดก่อนปิดระบบ Windows

Support WebCast:

WebCasts สนับสนุนคือ บริการข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์มีเสนอให้แก่ลูกค้าการสนับสนุนออนไลน์ทั้งหมด การดูเว็บคาสต์มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows Me แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/325528

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 273746 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbhardware kbhowto kbtshoot kbmt KB273746 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273746
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com