วิธีการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 273738
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าโปรแกรมหยุดการตอบสนอง (แฮง) หรือ หากคุณได้รับการ "ข้อยกเว้นร้ายแรง" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "VxD ไม่ถูกต้อง"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณหากหยุด responding (แฮง) หรือหากคุณได้รับการ "ข้อยกเว้นร้ายแรง" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ถูกต้อง VxD" ใช้เครื่องมือยูทิลิตี้การข้อมูลระบบ (Msconfig.exe) หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ครั้ง เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณในการแยกเฉพาะแฟ้มหรือรีจิสทรีคีย์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา หลังจากที่คุณกำหนดเฉพาะแฟ้มหรือรีจิสทรีคีย์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา แก้ไขแฟ้มที่เหมาะสมหรือการลบรายการรีจิสทรีคีย์ และจากนั้น กลับเครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบไปยังโหมดการเริ่มต้นปกติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอนในการล้างจุดการเริ่มต้นใน Windows Me โดยใช้เครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267288วิธีทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition
หัวข้อต่อไปนี้จะรวมอยู่ในบทความนี้:
 • วิธีการเริ่มระบบ Windows Me ในเซฟโหมด
 • windows Me ไม่เริ่มการทำงานในเซฟโหมด
 • windows Me เริ่มในเซฟโหมด

วิธีการเริ่ม Windows Me ในเซฟโหมด

ถ้า Windows Me ไม่เริ่มทำงานตามปกติ พยายามที่จะเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด เมื่อคุณเริ่ม Windows Me ในเซฟโหมด โปรแกรมจำนวนมาก Windows Me ควบคุมอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน และมีใช้โปรแกรมควบคุมจอแสดงผล VGA มาตรฐาน

เมื่อต้องการเริ่ม Windows Me ในเซฟโหมด กด ค้างแป้น CTRL ในขณะที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เลือกSafe Modeใน Windows Meเริ่มต้นเมนู

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถทำงานในเซฟโหมด ดูส่วน "Windows Me ทำไม่เริ่มในเซฟโหมด" ของบทความนี้

หาก Windows Me เริ่มการทำงานในเซฟโหมด ดูส่วน "ฉันเริ่มในเซฟโหมดของ Windows" ของบทความนี้

windows Me ไม่เริ่มในเซฟโหมด

มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้สามารถป้องกันไม่ให้ Windows Me เริ่มการทำงานในเซฟโหมด:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะติดไวรัสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  129972คำอธิบายของไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การตั้งค่ากึ่งตัวนำ (CMOS) การ oxide โลหะทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะไม่ถูกต้อง

  ตรวจสอบว่า การตั้งค่า CMOS ของคุณถูกต้อง โปรดสังเกตว่า คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้
 • อาจมีข้อขัดแย้งของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อขัดแย้งของฮาร์ดแวร์สามารถรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) การตั้งค่าระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) ข้อขัดแย้งอิน Request (IRQ) พอร์ตสื่อสารที่ซ้ำซ้อน (COM) (ตัวอย่างเช่น พอร์ต COM1 สอง หรือโมเด็มภายในที่ถูกกำหนดเป็นพอร์ต COM ที่เหมือนกันเป็นพอร์ตที่มีพอร์ตอนุกรมที่มีอยู่), หรือโมดูลหน่วยความจำที่เสียหาย หรือชิ
 • คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแฟ้ม Msdos.sys For example, the Logo setting should be zero (0).
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Msdos.sys คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
118579เนื้อหาของแฟ้ม Msdos.sys ของ Windows
If Windows Me still does not start in Safe mode, there may be a registry problem. To diagnose a registry problem, run the Windows Registry Checker tool (Scanreg.exe).
 1. Restart your computer with the Startup disk in your floppy disk drive, and then choose theMinimal bootตัวเลือก
 2. ประเภท:scanreg /restoreแล้ว กด ENTER
The Windows Registry Checker tool (Scanreg.exe) is not included on the Startup disk. When you start your computer with the Startup disk, the folder where the Windows Registry Checker tool is located (C:\Windows\Command) is added to the path.For additional information about the Windows Registry Checker tool, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
183887Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
For additional information about receiving an error message that your registry is damaged after you run the Windows Registry Checker tool, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
186909Registry Checker Continues to Detect Registry Damage
If Windows Me still does not start in Safe mode after you use the Windows Registry Checker tool, reinstall Windows Me in the same folder in which you originally installed it.

If you still cannot start Windows Me in Safe mode, install Windows Me in a new, empty folder. This is a troubleshooting step to help you determine if the problem is related to a remnant of the previous operating system, such as a configuration setting, or if the problem is a hardware problem.

Windows Me Starts in Safe Mode

When you start your computer in Safe Mode, the "Safe Mode Troubleshooter" Help topic is displayed.For additional information about how to use the Safe Mode Troubleshooter, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
274155Description of the Safe Mode Troubleshooter
If Windows Me does start in Safe mode, use the following procedure to see if any devices do not load correctly:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกเริ่มต้นงาน.หมายเหตุ:: The System Configuration Utility tool (Msconfig.exe) cannot disable a file that has the read-only attribute, although it behaves as though it can. To determine if the System Configuration Utility tool has replaced the file that you are trying to disable, open the file. If you see text similar to the following text at the beginning of the file, the System Configuration Utility tool did replace the file:
  rem
  rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem  This file was created by the System Configuration Utility as
  rem  a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actual
  rem  SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.
  rem
  						
 3. : The System Configuration Utility tool (Msconfig.exe) cannot disable a file that has the read-only attribute, although it behaves as though it can. To determine if the System Configuration Utility tool has replaced the file that you are trying to disable, open the file. If you see text similar to the following text at the beginning of the file, the System Configuration Utility tool did replace the file: The following chart describes four different boot options and which items each boot option verifies. To use a boot option, click to clear or select the appropriate check boxes for the specific boot options that are described in the following sections.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แสดงกล่องโต้ตอบBoot ABoot BBoot CBoot D
Process System.ini fileใช่ไม่มีใช่ใช่
การประมวลผลไฟล์ Win.iniไม่มีใช่ใช่ใช่
Load Static VxDใช่ใช่ไม่มีใช่
โหลดการเริ่มต้นกลุ่มรายการใช่ใช่ใช่ไม่มี
หมายเหตุ:: If Windows Me does not start normally when you use any of the boot options, view the "Troubleshooting Protected-Mode Driver Problems" section in this article.

The Boot A Option

เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ A ถ้า Windows Me เริ่มโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ A ไม่มีปัญหาในไฟล์ Win.ini เมื่อต้องการค้นหาบรรทัดในไฟล์ Win.ini ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกการประมวลผลไฟล์ Win.iniในการทั่วไปแท็บการคืนค่าแฟ้มต้นฉบับ
 3. ในการwin.iniแท็บ คลิกสองครั้งWindowsโฟลเดอร์
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นโหลด =กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเรียกใช้ =กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกใช่.
หาก Windows Me เริ่มต้นโดยปกติ คุณคือโปรแกรม terminate- และ-stay-ชุด (TSR) ที่โหลดจากบรรทัดการการโหลดในไฟล์ Win.ini ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเรียกใช้ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ถ้า Windows Me ไม่เริ่มทำงานโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ A ลองตัวเลือกการเริ่มระบบ B

ตัวเลือกการเริ่มระบบ B

ถ้า Windows Me เริ่มโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ B ไม่มีปัญหากับแฟ้ม System.ini ปัญหามีแนวโน้มมากที่สุดในส่วน [386Enh] ของ System.ini แฟ้มต้นฉบับ

เมื่อต้องการค้นหาบรรทัดในแฟ้ม System.ini ที่เป็นสาเหตุของปัญหา:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INIในการทั่วไปแท็บการคืนค่าแฟ้มต้นฉบับ
 3. คลิกสองครั้ง386enhโฟลเดอร์ในการSystem.iniแท็บ
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละตัวที่ไม่มีค่าสถานะ Windows หน้า
หาก Windows Me เริ่มต้นโดยปกติ คุณมีโปรแกรมควบคุมที่โหลดจากโฟลเดอร์ 386Enh ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

ถ้า Windows Me ไม่เริ่มทำงานตามปกติ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเหลือในการSystem.iniแท็บ ที เริ่มการทำงานกับโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละตัว เมื่อปัญหาส่งคืน กล่องกาเครื่องหมายล่าสุดที่คุณเลือกถูกโหลดไดรเวอร์ที่กำลังป้องกันไม่ให้ Windows Me เริ่มการทำงานตามปกติ

หมายเหตุ:: ถ้าเริ่ม Windows Me after โดยปกติ คุณคลิกเพื่อยกเลิกการdisplay.drv=pnpdrvr.drvกล่องกาเครื่องหมาย ไม่มีปัญหากับโปรแกรมควบคุมจอแสดงผล

หมายเหตุ:: เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมจัดการชนิดของ Adobe (ATM) จะปรับเปลี่ยนแฟ้ม SYSTEM.INI โดยการเปลี่ยนบรรทัด SYSTEM.DRV เพิ่มบรรทัดใหม่ ตัวอย่าง::
[บูต]
system.drv=atmsys.drv
atm.system.drv=system.drv
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
127139การแก้ปัญหาวิดีโอใน Windows
ถ้า Windows Me ไม่เริ่มทำงานโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ B ลองตัวเลือกการเริ่มระบบ C

ตัวเลือกการเริ่มระบบ C

ถ้า Windows Me เริ่มโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ C ไม่มีปัญหากับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนสแตติก (VxD) ที่โหลดจากรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดูส่วน "การแก้ไขคง VxD ปัญหา" ในบทความนี้

ถ้า Windows Me ไม่เริ่มทำงานโดยปกติเมื่อคุณใช้การเริ่มระบบ A, B เริ่มต้น หรือตัวเลือกการเริ่มระบบ C ลองตัวเลือกการเริ่มระบบ D

ตัวเลือกการเริ่มระบบ D

ถ้า Windows Me เริ่มโดยปกติเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการเริ่มระบบ D ไม่มีปัญหากับโปรแกรมที่ทำงานในระหว่างการเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดูส่วน "การแก้ไขเริ่มต้นระบบโฟลเดอร์ปัญหา" ในบทความนี้

If you still cannot start Windows Me normally after you view the "Troubleshooting Startup Folder Problems" section in this article, view the "Troubleshooting Protected-Mode Driver Problems" section in this article.

Troubleshooting Static VxD Problems

The problem may be caused by a driver or VxD that is loaded from the registry. To determine if this is the cause of the problem:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกเริ่มต้นงานจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นProcess Static VxDsกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกตกลง, and then restart your computer when you are prompted.
If the problem is resolved, the problem static VxD is being loaded from the registry. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการStatic VxDstab, click to select the first check box in the list.
 3. คลิกตกลง, and then restart your computer when you are prompted.
If the problem is still resolved, repeat step 1 through step 3, but click to select the next check box on theStatic VxDsแท็บ

When the problem returns, the last check box that you selected is loading the driver or TSR that is causing the problem. If the problem file is any of the following files, the problem is most likely with your network adapter:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
If the cause of the problem is your network adapter driver, contact the network adapter manufacturer and obtain a newer driver that works with Windows Me.

If the cause of the problem is a hardware conflict, view the "Troubleshooting Protected-Mode Driver Problems" section in this article.

Troubleshooting Startup Folder Problems

The problem that you are having may be a result of a program that runs during startup. To determine which program is causing the problem:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกการเริ่มต้นtab, and then click to clear each check box.
 3. คลิกตกลง, and then restart your computer when you are prompted.
If the problem is resolved:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการเริ่มต้นtab, click to select the first check box in the list.
 3. คลิกตกลง, and then restart your computer when you are prompted.
If the problem is still resolved, repeat step 1 through step 3, but click to select the next check box in the list.

When the problem returns, the last check box that you selected is loading a program that is preventing Windows Me from starting normally. Contact the program manufacturer for further assistance.

Troubleshooting Protected-Mode Driver Problems

The problem may be a Windows Me protected-mode driver. To determine if this is the case, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกขั้นสูง.
 3. ในการตั้งค่า, click to select the first check box.
 4. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
If the problem is not resolved, repeat step 1 through step 4, but click to select the next check box in step 3. When the problem is resolved, the last check box that you selected is causing the problem.For additional information about advanced settings, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
181966System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
If the problem is not resolved, make PCI bus IRQ steering unavailable in Windows.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้การ PCI บัส IRQ steering ไม่พร้อมใช้งาน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
182628วิธีการปิดการใช้งานของบัส PCI IRQ Steering ใน Windows
ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ให้อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งระบบ:.
 3. ในการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ ทำการพร้อมใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้สาขาที่ต่อไปนี้:

  • การ์ดแสดงผล
  • ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์
  • ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
  • แป้นพิมพ์
  • เมาส์
  • อะแดปเตอร์เครือข่าย
  • พอร์ต
  • ซ็อกเก็ต PCMCIA
  • คอนโทรลเลอร์ SCSI
  • เสียง วิดีโอ และตัว ควบคุมเกม

  เมื่อต้องการทำให้อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์:
  1. คลิกสองครั้งที่สาขาที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่คุณต้อง การปิดใช้งาน คลิกอุปกรณ์ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นปิดการใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. หากสามารถแก้ปัญหาได้ ให้พร้อมใช้งานอุปกรณ์ที่คุณทำให้ไม่พร้อมใช้งาน และตรวจสอบที่ที่มีอยู่ไม่มีอุปกรณ์ที่ขัดแย้งกัน

  หมายเหตุ:: ตรวจสอบให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในลำดับต่อไปนี้:

  1. พอร์ต COM
  2. ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
  3. ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์
  4. Other Devices
  เมื่อต้องการให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน และตรวจสอบความขัดแย้งที่เป็นไปได้:
  1. คลิกสองครั้งที่สาขาที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่คุณต้อง การปิดใช้งาน คลิกอุปกรณ์ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นปิดการใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้กล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิกการทรัพยากรแท็บ และการตรวจสอบว่า มีข้อขัดแย้งที่ไม่มีอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ขัดแย้งกัน. หมายเหตุที่นั้นทรัพยากรแท็บ'ไม่ปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการ
  4. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากมีปัญหากับอุปกรณ์ ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
133240การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี System Restore คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267951คำอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ "การคืนค่าระบบ" ใน Windows Millennium Edition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 273738 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhowto kbtshoot kbwinme kbmt KB273738 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273738
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com