ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 คลัสเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2737273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณต้องเริ่มต้นตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 คลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • บริการการจัดการระยะไกลของ Windows (WinRM) ถูกปิดใช้งาน
  • คุณไม่ล็อกออนเป็นผู้ใช้โดเมน
  • บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เข้าถึงบริการ WinRM

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ถ้าบริการ WinRM ถูกปิดการใช้งาน ใช้บริการ

วิธีที่ 2

ถ้าคุณไม่ล็อกออนเป็นผู้ใช้โดเมน ล็อกออนเป็นผู้ใช้โดเมน

วิธีที่ 3

ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเข้าถึงบริการ WinRM ล็อกอิน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่สามารถใช้บริการ WinRM

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2737273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbprb kbsurveynew kbmt KB2737273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com