คำอธิบายของ Excel Viewer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 273711 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สำหรับตัวแสดง Excel ของ Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้ไม่มี Microsoft Excel เพื่อดูแฟ้มสมุดงาน Excel

Microsoft Excel Viewer เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก distributable โดยอิสระที่ช่วยให้คุณสามารถดู และพิมพ์ Microsoft Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 97 สำหรับ Windows และ 95 Excel ของ Microsoft สำหรับแฟ้มสมุดงานของ Windows นอกจากนี้ Excel Viewer สามารถเปิดสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Microsoft Excel สำหรับ Macintosh (รุ่น 2.2 และรุ่นที่ใหม่กว่า)

สำหรับตัวแสดง Excel ของ Microsoft สามารถเปิดแฟ้ม Microsoft Excel 2010 แต่จะไม่แสดงลักษณะการทำงานเฉพาะ Excel 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับตัวแสดง Excel ของ Microsoft มีการแสดงรุ่นล่าสุด มีความสามารถในการอ่าน Excel 2007 และจัดรูปแบบแฟ้ม Excel 2010 และแทนที่ Microsoft Excel Viewer 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดสมุดงาน การดูแผ่นงาน การทำงานกับข้อมูล และการพิมพ์โดยใช้ตัวแสดง Excel ดูแฟ้มวิธีใช้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

http://office.microsoft.com/en-us/help/microsoft-office-excel-viewer-help-HA010218979.aspx

คุณไม่มีการดาวน์โหลดตัวแสดงของ Excel เพื่อดูแฟ้ม Excel 2010 คุณสามารถใช้โปรแกรม Excel เว็บประยุกต์ผ่าน SkyDrive Windows หรือการปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของ Microsoft หรือ Microsoft 2010 มูลฐานของ SharePoint โปรแกรมประยุกต์เว็บของ Excel สามารถดู แก้ไข และพิมพ์แฟ้ม Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Excel ดูบทความในภาพรวม Apps เว็บของ Office ที่http://office.microsoft.com/en-us/web-apps/office-web-apps-overview-FX101825723.aspx

หมายเหตุ: ตัวแสดง Excel 2003 จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด และถูกแทนที่ ด้วย Excel Viewerความต้องการของระบบ


ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน: Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP, Windows 7 และหน้าต่าง Server 2008

ตัวแสดงของ Excel จะใช้เฉพาะอยู่เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิต ไม่มีตัวแสดงของ Excel รุ่น 64 บิต สามารถใช้ตัวแสดงของ Excel รุ่น 32 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต

วิธีการรับตัวแสดงของ Excel

ตัวแสดงของ Excel จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CD6ACF9-CE06-4E1C-8DCF-F33F669DBC3A&displaylang=enMicrosoft แนะนำยังให้การติดตั้ง Excel Viewer 2007 Service Pack 2 (SP2) เพื่อขอรับการปรับปรุงล่าสุดเพื่อ Excel Viewer เมื่อต้องการดาวน์โหลด Excel Viewer 2007 Service Pack 2 กรุณาคลิกลิงค์ต่อไปนี้

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d68d2719-c6d5-4c5f-9eac-b23417ec5088 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขโดย Excel Viewer 2007 Service Pack 2 (SP2), ให้ดูบทความต่อไปนี้ของกิโลไบต์:คำอธิบายของตัวแสดง Excel 2007 Service Pack 2:http://support.microsoft.com/kb/953336ชื่อแฟ้มของตัวแสดงของ Excelxlview.exe. มีที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับตัวแสดง Excel บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตc:\Program Office\Office12\ Files\Microsoft. มีที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับตัวแสดง Excel บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต\Microsoft Office\Office12\ แฟ้ม (x86) c:\Program.

หมายเหตุ:ถ้าคุณมีรุ่นเต็มของ Microsoft Excel ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้ว ไม่ติดตั้ง Microsoft Excel Viewer ในไดเรกทอรีเดียวกัน การทำเช่นนั้นทำให้เกิดความขัดแย้งของแฟ้ม

วิธีการเรียกใช้ตัวแสดงของ Excel

เมื่อต้องการเรียกใช้ Microsoft Excel Viewer ใช้รายการใดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

?บนเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกMicrosoft Office Excel Viewer.

?จากเดสก์ท็อป ค้นหา และคลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม Xlview.exeรูปแบบแฟ้มที่สนับสนุน
คุณสามารถเปิดเฉพาะแฟ้ม Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm และ.xlw) ถึงแม้ว่าคุณสามารถเปิดแฟ้มเปิดใช้งานแมโคร (.xlsm, .xltm และ.xlm), คุณจะไม่สามารถเรียกใช้แมโครปัญหาที่พบกับสมุดงาน 2010 Excel และตัวแสดงของ Excel

ถึงแม้ว่า Excel Viewer สามารถอ่านสมุดงาน 2010 Excel คุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ หรือแสดงในลักษณะที่แตกต่างกันในตัวแสดงที่

? Sparklines ไม่แสดงในตัวแสดง Excel เซลล์ที่มีอยู่จะปรากฏเป็นค่าว่าง

? slicers ไม่แสดงข้อมูลในตัวแสดงของ Excel กล่องโต้ตอบแสดงในตำแหน่งที่ตั้งของ slicer ด้วยข้อความนี้แทน “รูปร่างนี้แสดง ถึง slicer แบบ slicers สามารถใช้ในน้อย Excel 2010 ได้ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปร่างใน Excel รุ่นก่อนหน้า หรือ ถ้าสมุดงานถูกบันทึกไว้ ใน Excel 2003 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ slicer ที่ไม่สามารถใช้ ”

ถ้าคุณต้องการดูลักษณะการทำงานเหล่านี้ ใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บของ Excelคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 273711 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbofficeupdate kbmt KB273711 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273711

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com