การปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน (KB2734608)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2734608 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของการปรับปรุงและวิธีการขอรับการปรับปรุง

การตัดสินค้าจากคลังที่คงที่

เซิร์ฟเวอร์นี้ช่วยให้การปรับปรุงที่กำลังเรียกใช้ Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 SP2 ให้ปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • การติดตั้งการปรับปรุง 2720211 อาจล้มเหลวถ้า Service Pack 2 ถูกถอนการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และจากนั้น ติดตั้งใหม่
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 2720211 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาจล้มเหลวถ้าเซิร์ฟเวอร์ WSUS ถูกกำหนดค่าให้ใช้ SSL

นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 2530678 ผู้เผยแพร่การปรับปรุง system Center ไม่ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงที่กำหนดเองไปยังคอมพิวเตอร์ถ้า WSUS 3.0 SP2 และ 4 Framework .NET ติดตั้ง
 • 2530709 ไม่หมดอายุ หรือแก้ไขใน WSUS 3.0 SP2 โปรแกรมปรับปรุง "เมต้าดาต้าเท่านั้น"
 • 2720211 การปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

บันทึกย่อ
 • อัพเดต 2720211 ที่จะรวมในการปรับปรุงนี้ และ strengthens ช่องทางการสื่อสารของ WSUS
 • Windows การปรับปรุงของบริษัทตัวแทน (WUA) บนคอมพิวเตอร์ที่จะถูกจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ WSUS นี้จะถูกปรับโดยอัตโนมัติรุ่นตามความจำเป็นหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
 • WSUS ต้องอยู่ในสถานะทำงานรู้จัก ที่ดีสำหรับการปรับปรุงนี้เพื่อทำงาน ถ้ามีการกำหนดค่า WSUS เพื่อซิงโครไนส์การปรับปรุงจาก Microsoft Update ตรวจสอบ WSUS สามารถปรับข้อมูลให้มีการปรับปรุง และ ไคลเอนต์ต้องสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ WSUS

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพื้นฐานบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
  ฐานข้อมูล WSUS การจัดดัชนีใหม่

วิธีการใช้การปรับปรุงนี้

เราขอแนะนำว่า คุณซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ WSUS ทั้งหมดหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ถ้าคุณมีลำดับชั้นของเซิร์ฟเวอร์ WSUS อัปเดตนี้ แล้ว ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณจากด้านบนสุดของลำดับชั้นในลง การซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ของคุณในลักษณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ ก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 8 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows สามารถปรับปรุง โดยเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.2 คุณต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มต้นกระบวนการ ด้วย WSUS 3.0 SP2 ที่ซิงโครไนซ์กับ Microsoft Update
 2. ใช้การปรับปรุงนี้
 3. เริ่มการซิงโครไนส์
 4. รอสำหรับการซิงโครไนส์เมื่อต้องการดำเนินการได้สำเร็จ
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.0 SP2 ที่ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเพิ่งปรับปรุง

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงนี้

 • ถ้าคุณใช้คุณลักษณะประกาศท้องถิ่นจาก WSUS คอนโซลระยะไกล เมื่อมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ WSUS ของคุณ ด้วยการอัพเดทนี้ ต้องปรับปรุงใน WSUS คอนโซลระยะไกลยังเพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขรุ่น API ที่ตรงกับ
 • ถ้าคุณมีแบบท้องถิ่นเผยแพร่โปรแกรมปรับปรุง คุณจะต้องลงลายมือชื่อใหม่ และประกาศเฉพาะการปรับปรุงทั้งหมดหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีอย่างน้อยเป็น SHA1 ใบรับรองมีความยาวคีย์ 1024 ทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ทำการเผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงท้องถิ่น ไปเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  เผยแพร่ภายในเครื่อง
 • ถ้าคุณมีไคลเอนต์ Windows 8 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows ที่ซิงโครไนส์กับ WSUS 3SP2 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ รอการปรับปรุงที่จะใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ เปิด cmd.exe ในโหมดผู้ดูแล
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากที่คุณพิมพ์แต่ละคำสั่ง:

   Net stop wuauserv

   rd /s %windir%\softwaredistribution\

   Net start wuauserv
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเชื่อมต่อ Windows Update ผ่านทางพร็อกซีเครือข่ายที่ใช้ตรวจสอบเนื้อหา HTTPS หรือ SSL
  • เซิร์ฟเวอร์ระดับกลางมีอยู่ระหว่างปริมาณการใช้งาน SSL ของไคลเอนต์และ Microsoft Update

  ในสถานการณ์นี้ คุณต้องสร้างข้อยกเว้นของกฎในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ HTTPS เพื่อให้ปริมาณการใช้งาน Windows Update เป็น tunneled โดยไม่มีการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อยกเว้นการตรวจสอบ HTTPS สำหรับ Microsoft Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับรายการของ Url และโดเมนจะไม่รวม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  885819 คุณพบปัญหาเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ 6 รุ่นปรับปรุงของ Windows ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ ISA Server
 • หากคุณติดตั้งแฟ้มปฏิบัติการ (.exe) ด้วยตนเอง คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อใช้การปรับปรุง
 • ผู้ดูแล Microsoft SQL Server ระยะไกลต้องดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ SQL ติดตั้ง SQL Server จะต้องติดตั้งด้วยตนเองเสมอ
 • เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ฐานข้อมูลภายในของ Windows หรือ SQL Server ด้วย
 • ต้องสามารถหยุดบริการ IIS และ WSUS เมื่อต้องป้องกันไม่ให้เข้าถึงได้ในขณะที่คลัสเตอร์เครือข่ายโหลดดุล (NLB) ได้รับการอัพเกรดฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่น NLB ดูส่วน "วิธีการปรับรุ่น NLB บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด"

วิธีการปรับรุ่น NLB บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

 1. ปิดบริการ NLB บนโหนดแต่ละโหนในคลัสเตอร์ NLB เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  nlb.exe หยุดชั่วคราว
 2. ปิด IIS และบริการ WSUS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากที่คุณพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  iisreset/หยุด

  net stop wsusservice
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในระหว่างการอัพเกรดหน้าต่าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ปิดใช้งาน nlb.exe ร่วมกับพารามิเตอร์เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับพอร์ตหรือแอพลิเคชัน:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global}}}
  หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ และ ในขั้นตอนต่อไปนี้ กด Enter ทุกครั้งที่คุณพิมพ์คำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง
 4. ทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล SQL Server ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 5. ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง front-end แต่ละรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตั้งค่าของ WSUS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เกี่ยวข้องกับระบบของคุณ:
   • /Q WSUS-KB2734608-x64.exe C:\MySetup.log
   • /Q WSUS-KB2734608-x86.exe C:\MySetup.log

   การปรับปรุงจะติดตั้งทันที โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบใด ๆ
  2. ทบทวนแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบว่า การปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ C:\MySetup.log.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IIS และบริการ WSUS จะหยุดทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   iisreset/หยุด

   net stop wsusservice
  4. ดำเนินต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป
 6. หลังจากที่โหนดทั้งหมดที่ได้รับการอัพเกรด Start IIS และบริการ WSUS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ iisresetและจากนั้น พิมพ์ net start wsusservice บนแต่ละโหนในคลัสเตอร์ NLB
 7. เริ่มการทำงานของบริการ NLB บนโหนดแต่ละโหนในคลัสเตอร์ NLB เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ประวัติการทำงานของ nlb.exe.
 8. บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ เปิดใช้งาน nlb.exe สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดหรือโปรแกรมประยุกต์ที่คุณปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3
หมายเหตุ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 SP2 (KB2734608)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 SP2 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 (KB2734608)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server Update Services 3.0 SP2 ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack 2 สำหรับ Windows Server Update Services 3.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972455 คำอธิบายของ Windows Server Update บริการ 3.0 Service Pack 2

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

ค่าแฮช
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดSHA1 SHA2
WSUS-KB2734608-x86.exe30,431,944C6E9AC3F3F8B332990485CF17CC57D3A358E33CDAACCE64CD0375F35AE0FCAB6B9F77B9D7633ABD7BCE231514F3C542E9785CDD2
WSUS-KB2734608-x64.exe30,508,728E399B2DED2DC6540BF51585041063CFCA48DCC3210BB6394962E8230AC9C893200DF7DF9380291EA43C77D03DF89F922C8B155C5


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server Update Services ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server Update Services
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2734608 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbfix kbbug kbupdate kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2734608 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2734608

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com