Lsass.exe ล้มเหลว และรหัสข้อผิดพลาด 255 จะถูกสร้างขึ้น ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2732595 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ไม่แน่ใจว่านี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องหรือไม่ เราได้เพิ่มประเด็นนี้ของเรา การวินิจฉัยการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ซึ่งสามารถยืนยัน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ใช้ทำงานภายใต้ปริมาณงานการรับรองความถูกต้อง Kerberos สูง กระบวนการ Lsass.exe ล้มเหลว และรหัสข้อผิดพลาด 255 จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้น ที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: LsaSrv
รหัสเหตุการณ์: 5000
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ระบบ
คำอธิบาย:
ชุดโปรแกรมความปลอดภัย Kerberos สร้างข้อยกเว้น ข้อมูลข้อยกเว้นที่มีข้อมูล


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: USER32
รหัสเหตุการณ์: 1074
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: ระบบ
คำอธิบาย:
กระบวนการ wininit.exe ได้เริ่มต้นการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์<computer name="">ในนามของผู้ใช้จากสาเหตุต่อไปนี้: ไม่มีชื่อเรื่องด้วยเหตุผลนี้พบ </computer>
รหัสเหตุผล: 0x50006
ชนิดของการปิดระบบ: เริ่มต้นใหม่
ข้อคิดเห็น: กระบวนการระบบ 'C:\Windows\system32\lsass.exe' สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดกับรหัสสถานะ 255 ขณะนี้ระบบจะปิด และเริ่มต้นใหม่


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
ต้นทาง: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
รหัสเหตุการณ์: 1000
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
คำอธิบาย:
ชื่อแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: lsass.exe รุ่น: 6.1.7601.17725 ประทับเวลา: 0x4ec483fc
ชื่อโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: ntdll.dll รุ่น: 6.1.7601.17725 ประทับเวลา: 0x4ec4aa8e
รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x000000000000c17b
รหัสกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง: 0x294
เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x01cd1a0f91a3c151
เส้นทางโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ถูกต้อง: C:\Windows\system32\lsass.exe
พาธโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการร้องขอการรับรองความถูกต้องหลายครั้ง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้นำออกใช้แล้วอีกครั้งไปยังที่อยู่ที่ประเด็นที่ลายเซ็นดิจิทัลกับแฟ้มผลิต และเซ็นชื่อ โดย Microsoft จะหมดอายุก่อนกำหนด ตามที่อธิบายไว้ใน ความปลอดภัยของ Microsoft 2749655 คำแนะนำ.

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows 7 SP1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTMSPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Kerberos.dll6.1.7601.22048542,72010-ก.ค.-201216:55x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Kerberos.dll6.1.7601.22048716,80010-ก.ค.-201217:51x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Kerberos.dll6.1.7601.220481,500,67210-ก.ค.-201216:43IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,136
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_e89997725ac7b2b809f9cd2f0db35c2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_59c28e6cde2aa378.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ความปลอดภัย-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_e94b531a28422cb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม33,218
วัน (UTC)10-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_b37577e6e6c177b1eef0674f18946507_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_8df1c0dae1285c63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f3bb341a95c17d260ec24d7dfabc84ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_269068616a017eac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_4569ee9de09f9de9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม33,222
วัน (UTC)10-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)18:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,350
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_4fbe98f015005fe4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม22,967
วัน (UTC)10-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)17:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_16d87004eeab8bac6aeca5b373981049_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_7175c8dee6ba84d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_e94cf710284035af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม33,220
วัน (UTC)10-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)18:22
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)17 กันยายน 2012
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22048_none_4fbe98f015005fe4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม22,967
วัน (UTC)10-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)17:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2732595 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 ตุลาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732595 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2732595

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com