สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2730301 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

รายการของบทความนี้สร้างขึ้นใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 10.50.4319.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4305.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2967540 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4305.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 21 เมษายน 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4302.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2938478 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4302.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 กุมภาพันธ์ 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4297.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2926028 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4297.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 16 ธันวาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4295.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2908087 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4295.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4290.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2887606 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4290.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 22 สิงหาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4286.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2871401 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4286.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4285.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2844090 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4279.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 15 เมษายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4276.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2830140 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

คำสั่งของฝ่ายสนับสนุน

มีปัญหากับคอมโพเนนต์ของกลไกจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมต้นฉบับอยู่ ดังนั้น คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแพคเกจนี้เดี๋ยวนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แพคเกจต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) นี้ แทน:

SQLServer2008R2_SP2_COD_2837247_10_50_4285

นี้จะปรับปรุงโครงสร้างของ SQL Server ที่เป็น 10.50.4285.0 ลูกค้าที่ได้ติดตั้งแพคเกจเดิมควรปรับรุ่นเป็น build ข้างบนโดยเร็วที่สุด

สร้าง 10.50.4276.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 กุมภาพันธ์ 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4270.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2797460 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4270.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 17 Dec, 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4266.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777358 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4266.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4263.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2754552 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4263.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 10.50.4260.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2740411 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สร้าง 10.50.4260.0 (แพ็คเกจการปรับปรุงสะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 24 กรกฎาคม 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2720425 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2730301 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbupdate kbmt KB2730301 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2730301

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com