คำอธิบายของ Windows Small Business Server 2008 Update Rollup 6

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2729101 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008 6 ค่าสะสมของการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้เน้นปัญหาต่อไปนี้ที่ถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

ฉบับที่ 1
คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Windows SBS 2008 โดยใช้เครื่องมือการปรับใช้ไคลเอนต์

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows SBS 2008 สนับสนุนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8
การตัดสินค้าจากคลัง 2
หลังจากที่คุณเรียกใช้ไคลเอนต์เครื่องมือการปรับใช้ใน Windows SBS 2008, apps ร้านค้าของ Windows ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8

หมายเหตุ การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการย้ายข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
การตัดสินค้าจากคลัง 3
คุณไม่สามารถเชื่อมต่อระยะไกลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ของ Windows 8 จากเว็บเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกลได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB2729101

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Windows SBS 2008 ด้วย

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ซึ่งรวมถึง Windows Small Business Server คอนโซล

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

ยกเลิกการปรับปรุงนี้แทนค่าสะสมที่ปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ KB 2458094

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการลบ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงโหมดการรับรองความถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ http://companyweb จากการรับรองความถูกต้องของ NTLM เพื่อรับรองความถูกต้องของ Kerberos เราขอแนะนำให้ คุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos แทนการรับรองความถูกต้องของ NTLM

คุณสามารถเอาการปรับปรุงนี้ โดยใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะใน'แผงควบคุม' อย่างไรก็ตาม คุณต้องด้วยตนเองเปลี่ยนโหมดการรับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ http://companyweb หลังจากคุณลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ เมื่อต้องการแปลงกลับไป เป็น โหมดการรับรองความถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ http://companyweb ที่ถูกใช้ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกรีสตาร์ทชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก 3.0 Sharepoint จากส่วนกลาง.
  2. ในการจัดการแอพลิเคชัน แท็บ คลิกผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้อง.
  3. ในรายการแอพลิเคชันเว็บเลือกเว็บแอพลิเคชันที่ใช้เว็บไซต์ http://companyweb
  4. คลิกค่าเริ่มต้น โซน
  5. ในการแก้ไขการรับรองความถูกต้อง หน้า คลิกNTLM สำหรับ ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของ IISแล้ว คลิกบันทึก.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2729101 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB2729101 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2729101

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com