I?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? Segoe UI simboli? ?rifto naujinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2729094 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Svarbu. ?is naujinimas buvo i?leistas pakartotinai, kad b?t? i?spr?sta problema, d?l kurios ?Microsoft? i?leist? ir pasira?yt? fail? skaitmeninis para?as nustoja galioti visam laikui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
2749655 ?Microsoft? saugos patarimai: suderinamumo problemos, susijusios su pasira?ytais ?Microsoft? dvejetainiais failais (gali b?ti angl? k.)

?iame straipsnyje supa?indinama su ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? Segoe UI simboli? ?rifto naujinimu. ?iuo naujinimu suteikiamas emoji simboli? ir kai kuri? valdymo glif?, ?traukt? ? ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?, palaikymas.

Pastaba. Emoji simboliai gaunami i? emoji palaikan?i? platform? ir ?rengini?. Platformos arba ?renginiai suteikia vartotojams galimyb? naudojant emoji parinkiklio arba emoji palet?s funkcij? lengvai ?terpti emoji simbolius ? dokumentus, el. lai?kus arba pokalbius. Operacin?je sistemoje ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? ?ie simboliai ?terpiami naudojant ekranin? klaviat?r?.

Sprendimas

Naujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Microsoft Update?
?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?Microsoft Update? svetain?s:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

B?tinos s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s? kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim? nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaik? ?? naujinim? turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?io naujinimo versija ?diegia failus, kurie turi toliau pateiktose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? data ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai su failais atliekate tam tikras operacijas.
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
Svarbu. ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimai pateikiami tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau naujinim? u?klausos puslapyje naujinimai i?vardijami prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l naujinimo paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite naujinim?, puslapyje ?ra?yt? ties ?Windows 7? / ?Windows Server 2008 R2?. Visuomet perskaitykite straipsnio skyrel? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikomas kiekvienas naujinimas.
 • Failus, taikomus tam tikram produktui, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? grupei (LDR, GDR), galima atpa?inti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaug? grup?
  6.1.760 0.17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
  6.1.760 1.17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1.22xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • ? GDR paslaug? grupes ?trauktos tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos smarkiai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti. ? LDR paslaug? grupes be i?platint? patais? yra ?traukti ir naujinimai.
 • Visose aplinkose ?diegti MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai yra ?traukti ? atskir? s?ra??, pateikt? skyriuje ?Papildoma ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija?. MUM ir MANIFEST failai bei susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Skirta visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:35
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:35
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:35
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:35
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:29
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:29
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:29
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:29
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:34
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:34
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:34
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:10
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:34
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:10
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:17
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170577,16805-Jul- 201219:18
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212587,16805-Jul- 201220:39
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178887,16805-Jul- 201219:21
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220457,16805-Jul- 201219:15
Skirta visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:26
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:26
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:26
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:26
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:14
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:14
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:31
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:31
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:31
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:31
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170578,19205-Jul- 201221:01
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212588,19205-Jul- 201220:16
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178888,19205-Jul- 201220:25
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220458,19205-Jul- 201220:21
Skirta visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:25
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:25
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:25
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:25
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:21
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:21
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:21
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:21
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:18
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:18
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1705711,77605-Jul- 201218:51
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2125811,77605-Jul- 201218:56
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1788811,77605-Jul- 201220:22
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2204511,77605-Jul- 201219:06

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinim? terminij? spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija, skirta ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Papildomi vis? palaikom? x86 pagrindo ?Windows 7? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_00359d69feced241b1dcf8fac40c09bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_0dae120aa1561d38.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_540f2c08d677bdb44eb59684b0f623a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c72bed3bea084497.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_56646ecee8c5d9c129832984a603f49d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_f1e863913e77dbfb.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_94091b29b216de6a1ba40ade5c3c10cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_9611d73c3a33e778.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_a7e51013577a51ef515e1ef499bf688e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_18a0b4b9cd34e288.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_b200b35e3f4be6c0b735b6a9c96213f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_70f9728201284182.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_bad6b9d8f98ded9f27cf032a2f129984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_0dd0edb86bd3a8bb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_cb64d8bd444dc26119fc26f1567f87f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_0048f1a7e50bc463.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b4adba737644e0.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d13f4cb58c92fb28.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:14
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27bc50a70b3e7db.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32d78c989b3ff1e.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:52
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c6c3557bc62c42.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:49
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4951625094e2e28a.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8ddaa57903cf3d.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:00
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b3f8e649203e680.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:51
Papildomi vis? palaikom? x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_246a0ed5323982da8661087635f6326f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_92c1cf65d9736252.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_52d752a9dca81591dcd0802898f0c419_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_450ba5c595a14f8d.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_561c7dd1d3c94adbddfb43a73b2711be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4ebef4b4f9316921.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_a9fdfab326cab40b0929eeb50a98c855_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_55cb0dbc97ff03c1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_aeacabc9ec92a222ead364a20d488811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_31d7473ad5c4d60e.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_b9a2e5d4fb8da211612842834dc5f34a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_e34a7a543876b732.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_be96d57e1712c10e640e129fae10c02c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a0a821e5de18e762.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_dae81493f6a681683ed893c05ace4e2e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_8b6e27ac16c86bcb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_2cd3493e2bd3b616.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:35
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_2d5de83944f06c5e.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_2e9a608e29115911.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_2f4c144d42117054.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_a4e55ed934239d78.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:34
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a56ffdd44d4053c0.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_a6ac762931614073.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_a75e29e84a6157b6.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
Papildomi vis? palaikom? IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameIa64_58ee02c8359b3702a1278e8d84a418be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_9c19f7c08fc68f70.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_67bf230220a831e19c5dbfabc2146536_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_69af462ae81473f1.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_79cb199ece09b1596d148121152ee530_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_575e54925824648f.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_8af219ccd3cb917f590f3bc10e219d20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_87b998e976258259.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_9aecdb2dffb5f7866f303c5687775697_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_c3b1e945be2e8071.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c3096b490673c6b7ac8d27bc90589e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_1a820436faa921ca.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c8a5cf260b416d798987e4be2e647134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c317b271e7201820.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_d0b455291f914822ced3ba20be14f67c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_b08b36699fcb4441.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b651b073744ddc.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d140f0ab8c910424.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27d690070b1f0d7.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32f1cbf89b2081a.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c8674b7bc4353e.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4953064694e0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8f7e9b7901d839.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b41325a9201ef7c.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2729094 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2729094

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com