คุณพบเมื่อคุณพยายามล็อกออนเข้าสู่ Windows 7 โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2728738 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย ได้
 • บัญชีผู้ใช้ถูกกำหนดค่าให้ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเมื่อผู้ใช้ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์จากไซต์ระยะไกล
 • คุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่มต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการตรวจหาการเชื่อมโยงช้าสำหรับโปรไฟล์ข้ามเขต:
  เวลาการเชื่อมต่อเครือข่าย Configuration\Administrative Templates\System\User Profiles\Slow คอมพิวเตอร์สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้
 • คุณกำหนดค่าตัวเลือกความเร็วในการเชื่อมต่อและตัวเลือกเวลาในการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'
 • คุณเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จากไซต์ระยะไกล โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเร็วในการเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วไปยังส่วนกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ และเวลาแฝงเครือข่ายสูง

  หมายเหตุ เวลาแฝงเครือข่ายสูงที่ทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ทำงานช้า
ในสถานการณ์สมมตินี้ เวลาที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์คุณ ได้ยาวเกินกว่าที่คาดไว้

หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'หมดเวลาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ เมื่อคุณปิดใช้งานการตั้งค่า Group Policy คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับตัวเลือกความเร็วในการเชื่อมต่อและตัวเลือกเวลา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ละเว้นตัวเลือกเวลาและดังนั้นจึง ไม่ถือว่าเวลาแฝงบนเครือข่าย เมื่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ตรวจพบว่าความเร็วในการเชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ถือว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว แล้ว คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เริ่มต้นการดาวน์โหลดโปรไฟล์ข้ามเขต และคุณพบกระบวนการเข้าสู่ระบบช้า

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานใน แค็ตตาล็อก Microsoft Update.

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้นำออกใช้แล้วอีกครั้งไปยังที่อยู่ที่ประเด็นที่ลายเซ็นดิจิทัลกับแฟ้มผลิต และเซ็นชื่อ โดย Microsoft จะหมดอายุก่อนกำหนด ตามที่อธิบายไว้ใน ความปลอดภัยของ Microsoft 2749655 คำแนะนำ.

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังแก้ปัญหาการถดถอยในไฟล์ Profsvc.dll หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 2775511 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 2775511 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2775511 การรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนขององค์กรจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) นี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์พิจารณาทั้งตัวเลือกเวลาและตัวเลือกความเร็วในการเชื่อมต่อในการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'หมดเวลาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกเวลาการปรับปรุงเวลาแฝงบนเครือข่าย

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ค่า DWORD ใหม่ชื่อUseSMBBasedBandwidthAndLatencyที่มีค่าเท่ากับ1ถูกเพิ่มในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาเวลาแฝงเครือข่าย ตั้งค่าของรายการรีจิสทรีUseSMBBasedBandwidthAndLatencyเป็น0


มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.1.7601.2238228,67212-ก.ค.-201309:38x 86
Profsvc.dll6.1.7601.22382176,12812-ก.ค.-201311:07x 86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382223,74412-ก.ค.-201309:20x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2238297,28012-ก.ค.-201309:20x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382124,41612-ก.ค.-201309:20x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.1.7601.2238233,79212-ก.ค.-201312:01x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22382223,74412-ก.ค.-201312:01x 64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382289,28012-ก.ค.-201309:38x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22382128,00012-ก.ค.-201309:38x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382158,72012-ก.ค.-201309:40x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.1.7601.2238278,84812-ก.ค.-201311:05IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.22382479,23212-ก.ค.-201311:05IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22382678,91212-ก.ค.-201309:06IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22382310,78412-ก.ค.-201309:06IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22382368,64012-ก.ค.-201309:06IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


ในนโยบาย "ช้าหมดเวลาการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้",ได้ค้นพบตัวเลือกเวลาเป็น ตัวเลือกที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการวัดที่ช้าลิงค์สำหรับโพรไฟล์ ใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อเสมอสร้างลักษณะพิเศษที่ต้องการได้เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ SMB กลไก

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,363
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_0bee8a55688683b5f775978dabfcc795_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_328c1abffb277a2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_739f01753cdaea4847e6af6d6c2e6106_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_5f054e7e2303ab16.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_d89b0637f77961ea6f1327272bea3a51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_20e41ac7033d112c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_df86167f1a754581fc99eefccef00bb2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_4854a9be064ba0e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_fb712de6be3a35f6a4d384274a624e38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9fe0576fe7fe5a9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fdf491a1aa477793.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,077
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8ae7c5bdc309196f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,962
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8d1e2fd001604ce0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,035
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_81d4a769c8b7db0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,757
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0aae274d76fd086b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม859
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_06a7325b27c3a2ba7fb803113deabc0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0b4f74a3c31947e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0f11e8ff6600bfb7f97b7207d5415234_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_dfaebd0e7c5c7f45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_729be941094a09512d07686823a7ad1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8fca8dd1d22df8b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_a88a7a28aa2527834823b24dc31dd96b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_b9df178f4daf7d69.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_df6d73cc5846abcecb32ee71a5109145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9f291353881002f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_5a132d2562a4e8c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,081
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)12:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_e70661417b668aa5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,966
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)12:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_e93ccb53b9bdbe16.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,039
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)12:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_ddf342ed81154c43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,761
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)12:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_66ccc2d12f5a79a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม861
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)12:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,806
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_6884b45a0774092d697d1bee5ab475e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0b0a1c6fbace42b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_6a32d0be59da7d693958cc75494c33ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_9ca8042d5edbc02f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_8992aa84f72761341c20340a73b18f9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_b04f8ad2b4e40931.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_b12fb523eb331ac3c3e8846f101302d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fc517137cbf9900d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_d70ae49dd19f1987037b99458d8fbd97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fce0b7de948b3f85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_fdf63597aa45808f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,079
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8ae969b3c307226b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,964
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_8d1fd3c6015e55dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,037
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_81d64b5fc8b5e409.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,759
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_usesmbbasedbandwidthandlatency_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22382_none_0aafcb4376fb1167.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม860
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,673
วัน (UTC)12-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)17:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2728738 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2728738 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2728738

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com