Kaip gauti duomenis i? Windows XP Mode virtualioje ma?inoje Windows 8

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2724115 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Su papildom? palaikym? Windows XPin 2014 m. baland?io pabaigoje, Microsoft nusprend? sukurti Windows XP re?imas for Windows 8. Jei esate Windows 7 klientui, kuris naudoja Windows XP Mode andare planavimo pereiti prie Windows 8, ?is straipsnis gali b?ti jums naudinga.

Kai pl?tojate i? Windows 7, Windows 8, Windows XP re?imas yra ?diegtas j?s? kompiuteryje, ta?iau Windows Virtual PC n?ra anymore. ?i problema kyla tod?l, kad Windows Virtual PC nepalaiko Windows 8. Norint nuskaityti duomenis i? Windows XP Mode virtualioji ma?ina, atlikti veiksmus, nurodytus skyriuje daugiau informacijos.

Daugiau informacijos

J?s nuskaitote duomenis i? Windows XP Mode VM naudojant vien? i? ?i? metod?:

1 metodas: Ant kalno ant virtualaus kietojo disko, kuris buvo prid?tas prie Windows XP Mode VM, ir tada i?gauti duomenis i? ?d?tame diske:

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Windows 8 ma?ina, locateyour Windows XP Mode virtualus kietajame diske

  Numatytoji vieta yra: %LocalAppData%/Microsoft/Windows Virtual PC/virtualios ma?inos/Windows XP Mode.vhd)
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ant virtualaus kietojo disko ir spustel?kite prijungti.
 3. Ant virtualaus kietojo disko turinys bus rodomas kaip vietos diske Windows 8 kompiuter?, (pvz., G:\).
 4. Rasti duomenis, kurie turi b?ti i?gaunami ir nukopijuokite duomenis ? kit? viet?.
 5. Jei norite atjungti ant virtualaus kietojo disko, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? vietiniame diske, (pvz., G:\) ir spustel?kitei?stumti.
 6. Pa?alinti Windows XP re?imas, kai visi datahas buvo gauta.


2 metodas: Nukopijuokite ? Windows XP Mode Virtuali kiet?j? disk? ? kit? Windows 7 kompiuter? ir naudoti Windows Virtual PC paleisti virtualios ma?inos ir i?gauti duomenis i? virtualios ma?inos:

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Copyyour Windows XP Mode virtualus kietajame diske (numatytoji vieta: %LocalAppData%/Microsoft/Windows Virtual PC/virtualios ma?inos/Windows XP Mode.vhd), ir ant pagrindo virtualaus kietojo disko (numatytoji vieta: %ProgramFiles%\Windows XP Mode\Windows XP Mode base.vhd) i? Windows 8 kompiuter? ? kit? Windows 7 PC.
 2. U?tikrinti bazin? disk? kopijuoti tiksliai t? pa?i? viet? kaip ji egzistavo ankstesn?s Windows 7 PC, (pvz., C:\Program Windows XP Mode\Windows XP Mode base.vhd)
 3. Sukurti nauj? VM su Windows Virtual PCir Rest Windows XP Mode virtualus kietajame diske kaip nauj? VM jame.
 4. Prad?ti virtualioje ma?inoje, prisijungti ir kopij? bet kokius reikalingus duomenis i? virtualios ma?inos ? kit? viet?.
 5. I?trinti virtual machine, ir pa?alinti Windows XP re?imas, kai visus duomenis.

Pastaba: Windows XP Mode virtualus kietajame diske Windows 8 neveiks kaip Windows 8 nepateikia Windows XP Mode licencij?. Windows XP Mode licencija yra pateikta Windows 7 tik naudos.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2724115 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Professional N
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2724115 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2724115

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com