Thay ?i mui thi gian cho b?n ghi d?ch v? Live h?p trong th?i gian 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2723544 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? nh?ng thay ?i th?i gian ti?t ki?m nh sng ngy (DST) v thay ?i mui thi gian khc m c th? ?nh h?ng ?n cc b?n ghi d?ch v? Microsoft Office Live h?p trong nm 2012.

THNG TIN THM

  • C b?t k? qu?c gia th? thay ?i ngay bt u v ngay kt thuc cho DST trn c s? hng nm.
  • B?t c? n?c no c th? thay ?i chnh sch c?a h? cho DST.
  • B?t c? n?c no c th? C?p Nh?t c?a h? Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) v?n c lin quan ?n DST.
  • ?c observant c?a t?t c? cc thay ?i ton c?u ? DST m c th? ?nh h?ng ?n l?ch tr?nh c?a b?t k? h?p Live h?p.

ci ?t chuyn bi?t C?p Nh?t c?n thi?t

ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t Microsoft Windows DST tch l?y trn t?t c? cc ?nh h?ng Windows trn my tnh. DST nh?ng c?p nh?t m?i nh?t cho t?t c? cc phin b?n ?c h? tr? c?a Windows, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
914387 Lm th? no ? c?u h?nh th?i gian ti?t ki?m nh sng ban ngy cho h iu hanh Microsoft Windows

N?u Microsoft h?i ngh? truy?n h?nh Add-In cho Outlook ?c s? d?ng ? s?p x?p cc cu?c h?p Microsoft Office Live h?p, h?i ngh?, xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
931667 Lm th? no ? thay ?i mui thi gian ?a ch? b?ng cch s? d?ng cng c? c?p nh?t d? li?u mui thi gian cho Microsoft Office Outlook

Ki?m ch?ng l?i m?i h?p

L?i m?i ?c t?o ra cho cc cu?c h?p s?ng cu?c h?p c th? ?c d?i th? cng. i?u ny ?m b?o r?ng th?i gian B?t ?u v k?t thc c?a h? s? ph h?p v?i cc b?n C?p Nh?t DST ?c li?t k trong b?ng d?i y. Sau khi cc cu?c h?p Live h?p ?c d?i, thng tin C?p Nh?t c?a h? c th? ?c g?i qua email ?n cu?c h?p di?n gi? v ng?i tham d?.

B?ng 1. M?i Microsoft Office Live h?p thng tin mui thi gian
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S?ng cu?c h?p tn hin thiVng/qu?c gia (mi gi? tiu chu?n tn)DST B?t ?uDST d?ng
(GMT-04: 00) CuiabaTrung Brazil-gi? chu?nCh? Nh?t th? ba vo thng m?i t?i 2: 00 gi? sngCh? Nh?t th? ba vo thng hai lc 2: 00 gi? sng
(GMT-03: 00) SalvadorGi? chu?n BahiaCh? Nh?t th? ba vo thng m?i t?i 2: 00 gi? sngCh? Nh?t th? ba vo thng hai lc 2: 00 gi? sng
(GMT-03: 00) Cayenne, FortalezaSA gi?khng p d?ngkhng p d?ng
(GMT) CasablancaGi? chu?n Ma-r?ckhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT) Gi? Qu?c t? Ph?i h?pGi? Qu?c t? Ph?i h?pkhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT + 02: 00) IstanbulTh? Nh? K?-gi? chu?nCh? nh?t cu?i c?a Thng ba lc 12: 00: 00Ch? nh?t cu?i thng m?i lc 12: 00: 00
(GMT + 02: 00) DamascusGi? chu?n SyriaCh? nh?t cu?i c?a Thng ba lc 12: 00: 00Ch? nh?t cu?i thng m?i lc 12: 00: 00
(GMT + 02: 00) Nicosiang chu u-gi? chu?nCh? nh?t cu?i c?a Thng ba lc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i thng m?i lc 03: 00: 00
(GMT + 04: 00) Port LouisGi? chu?n Mauritiuskhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT-04: 00) AsuncionParaguay-gi? chu?nCh? nh?t ?u tin thng m?i lc 12: 00: 00Ch? Nh?t th? hai c?a thng t t?i 12: 00: 00
(GMT + 05: 00) TashkentTy Chu -gi? chu?nkhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT + 06: 00) AstanaGi? chu?n Trung khng p d?ngkhng p d?ng
(GMT + 08: 00) UlaanbaatarGi? chu?n Ulaanbaatarkhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT + 12: 00) MagadanMagadan gi? chu?nkhng p d?ngkhng p d?ng
(GMT-11: 00) Gi? ph?i h?p qu?c t?-11UTC-11khng p d?ngkhng p d?ng

B?ng 2. C?p Nh?t Microsoft Office Live h?p thng tin mui thi gian
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S?ng cu?c h?p tn hin thiVng/qu?c gia (mi gi? tiu chu?n tn)Thay ?i
(GMT-08: 00) Baja CaliforniaThi B?nh Dng-gi? chu?n (Mexico)tn hin thi ? thay ?i t? (GMT-08: 00) Tijuana, Baja California ? (GMT-08: 00) Baja California
(GMT-04: 00) Georgetown, La Paz, San JuanGi? chu?n SA Tytn hin thi ? thay ?i t? (GMT-04: 00) La Paz ?n (GMT-04: 00) Georgetown, La Paz, San Juan
(GMT-03: 00) Buenos AiresSA gi?tn hin thi ? thay ?i t? (GMT-03: 00) Buenos Aires, Georgetown ? (GMT-03: 00) Buenos Aires
(GMT) Monrovia, ReykjavikGreenwich-gi? chu?nHi?n th? tn ?c ?i t? (GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik thnh (GMT) Monrovia, Reykjavik
(GMT + 02: 00) Athens, BucharestGTB-gi? chu?nHi?n th? tn ?i thnh t? (GMT + 02: 00) Athens, Bucharest, Istanbul (GMT + 02: 00) Athens, Bucharest
(GMT + 03: 00) Kaliningrad, MinskGi? chu?n KaliningradHi?n th? tn thay ?i t? (GMT + 02: 00) Minsk (GMT + 03: 00) Kaliningrad, Minsk
(GMT + 04: 00) Moscow, St. Petersburg, VolgogradNga-gi? chu?nG? b? DST v thay ?i UTC b ?p t? UTC + 03: 00 ?n UTC + 04: 00
(GMT + 03: 30) TehranIran-gi? chu?nDST ?c thm vo. Cho nm 2012, DST k?t thc vo ngy 18 thng 10 lc 12: 00 gi? sng
(GMT + 06: 00) EkaterinburgEkaterinburg-gi? chu?nG? b? DST v thay ?i UTC b ?p t? UTC + 05: 00-UTC + 06: 00
(GMT + 05: 00) Islamabad, KarachiGi? chu?n PakistanHi?n th? tn ?i thnh t? (GMT + 05: 00) Islamabad, Karachi, Tashkent (GMT + 05: 00) Islamabad, Karachi
(GMT + 07: 00) NovosibirskB?c Trung Chu -gi? chu?nKh?i DST v thay ?i UTC b ?p UTC + 06: 00 ?n UTC + 07: 00. C?p Nh?t tn hin thi t? (GMT + 06: 00) Almaty, Novosibirsk (GMT + 07: 00) Novosibirsk
(GMT + 06: 00) DhakaBangladesh-gi? chu?nHi?n th? tn thay ?i t? (GMT + 06: 00) Astana, Dhaka (GMT + 06: 00) Dhaka
(GMT + 08: 00) KrasnoyarskB?c Chu -gi? chu?nG? b? DST v thay ?i UTC b ?p t? UTC + 07: 00 ?n UTC + 08: 00
(GMT + 09: 00) IrkutskGi? chu?n ng B?c Kh?i DST v thay ?i UTC b ?p UTC + 08: 00-UTC + 09: 00. C?p Nh?t hi?n th? tn t? (GMT + 08: 00) Irkutsk, Ulaan Bataar (GMT + 09: 00) Irkutsk
(GMT + 10: 00) YakutskYakutsk-gi? chu?nG? b? DST v thay ?i UTC b ?p t? UTC + 09: 00-UTC + 10: 00
(GMT + 11: 00) VladivostokVladivostok-gi? chu?nG? b? DST v thay ?i UTC b ?p t? UTC + 10: 00 ?n UTC + 11: 00
(GMT + 12: 00) FijiFiji-gi? chu?nHi?n th? tn thay ?i t? (GMT + 12: 00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is. (GMT + 12: 00) Fiji

B?ng 3. Lo?i b? Microsoft Office Live h?p thng tin mui thi gian
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S?ng cu?c h?p tn hin thiDST t?nh tr?ng
(GMT-11: 00) Midway Island, SamoaV?i DST
(GMT + 02: 00) CairoN?u khng c DST
(GMT + 02: 00) MinskN?u khng c DST
(GMT + 03: 00) BaghdadN?u khng c DST
(GMT + 03: 00) Moscow, St. Petersburg, VolgogradN?u khng c DST
(GMT + 05: 00) EkaterinburgN?u khng c DST
(GMT + 06: 00) Almaty, NovosibirskN?u khng c DST

? bi?t thm chi ti?t v? cch thay ?i gi? ma c th? ?nh h?ng ?n cc s?n ph?m Microsoft khc, h?y vo web site sau y:
Gi? ma tr? gip v trung tm h? tr?

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2723544 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Sau 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Office Live Meeting 2007 Dedicated
  • Microsoft Office Live Meeting 2007
T? kha:
kbsurveynew kbmt KB2723544 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2723544

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com