Da biste popravili datoteku osobne mape u programu Outlook (.pst) koristeći alat Inbox Repair Tool, slijedite ove korake, a možete i pogledati Videozapis: Popravak datoteka osobne mape (.pst) u programu Outlook u odjeljku „Za dodatne informacije“.

Prvi korak: Zatvorite Outlook i pokrenite alat Inbox Repair Tool

Automatski pokrenite alat Inbox Repair Tool

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Kliknite sljedeće veze. Zatim kliknite Otvori ili Pokreni u dijaloškom okviru Preuzimanje datoteke te slijedite korake u čarobnjaku Popravi.
Pokrenite alat Inbox Repair Tool za Microsoft Outlook 2013
Kad se alat Inbox Repair Tool pokrene, prijeđite na Drugi korak. (Ne možete pokrenuti alat Inbox Repair Tool?)
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

Ručno pokretanje alata Inbox Repair Tool

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Da biste pokrenuli alat Inbox Repair Tool, pronađite jednu od mapa pomoću programa Microsoft Windows Explorer, a potom dvokliknite datoteku Scanpst.exe.

Napomena Datoteke ili mape mogu biti skrivene. Upute o skrivanju i otkrivanju datoteka i mapa potražite u dokumentaciji operacijskog sustava.
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Uobičajeno mjestoOpaska
<diskovni pogon>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15Za Outlook 2013 na 32-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15Za Outlook 2013 na 64-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>:\Program Files\Microsoft Office\Office14Za Outlook 2010 na 32-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14Za Outlook 2010 na 64-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>:\Program Files\Microsoft Office\Office12Za Outlook 2007 na 32-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12Za Outlook 2007 na 64-bitnoj verziji sustava Windows
<diskovni pogon>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\Drugo uobičajeno mjesto
<diskovni pogon>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033Drugo uobičajeno mjesto
<diskovni pogon>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT Drugo uobičajeno mjesto (za Windows NT i Windows 2000)
<diskovni pogon>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95Drugo uobičajeno mjesto (za Windows 95 i Windows 98)
(Ne možete pronaći alat Inbox Repair Tool?)
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

Drugi korak: Popravite datoteku .pst

U alatu Inbox Repair Tool upišite put i naziv datoteke osobnih mapa (.pst) ili kliknite Pregledaj da biste pronašli datoteku pomoću datotečnog sustava u sustavu Windows, a potom kliknite Start.
Napomena Ako ne znate gdje se nalazi datoteka .pst, slijedite korake u članku Pronalazak, premještanje ili sigurnosno kopiranje datoteke .pst.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Snimka zaslona za alat Inbox Repair Tool.

Napomena Alat Inbox Repair Tool ne može popraviti svaki otkriveni problem. U nekim slučajevima, stavke se ne mogu oporaviti ako su trajno izbrisane ili ako ih je nemoguće popraviti.

Treći korak: Oporavak popravljenih stavki u novu datoteku .pst

Nakon što pokrenete alat Inbox Repair Tool, možete pokrenuti Outlook i oporaviti popravljene stavke. Uz to možete i pokušati oporaviti dodatne popravljene stavke iz sigurnosne kopije osobne mape.

Za početak stvorite novu mapu osobnih datoteka (.pst) u svom profilu. Zatim prebacite oporavljene stavke u novu datoteku osobnih mapa (.pst) na svom profilu.
 1. Pokrenite Outlook. Ako koristite veći broj profila u programu Outlook, odaberite profil koji sadrži datoteku osobnih mapa (.pst) koju ste pokušali popraviti.
 2. Pritisnite CTRL+6 da biste uključili prikaz Popis mapa.
 3. Na popisu mapa trebale bi se pojaviti sljedeće oporavljene mape:
    Oporavljene osobne mape
  
     Kalendar
     Kontakti
     Izbrisane stavke
     Ulazna pošta
     Dnevnik
     Napomene
     Izlazna pošta
     Poslane stavke
     Zadaci
  				
  Note Oporavljene su mape najčešće prazne jer je riječ o ponovo izgrađenoj datoteci .pst. Trebala bi se prikazati mapa Lost and Found. U toj se mapi nalaze mape i stavke koje je alat Inbox Repair Tool uspio oporaviti. Ako neke stavke nema u mapi Lost and Found, to znači da je tu stavku bilo nemoguće popraviti.
 4. Stvorite novu mapu osobnih datoteka (.pst) u svom profilu. Koraci su možda drugačiji, ovisno o tome koju verziju programa Outlook koristite.

  Outlook 2010 i Outlook 2013
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  1. Na vrpci kliknite karticu File (Datoteka), a zatim na izborniku kliknite karticu Info (Informacije).
  2. Kliknite gumb Accounts Settings (Postavke računa), a zatim ponovo kliknite Accounts Settings (Postavke računa).
  3. Kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke).
  4. Kliknite Add (Dodaj) za otvaranje dijaloškog okvira Create or Open Outlook Data File (Stvaranje ili otvaranje podatkovne datoteke programa Outlook).
  5. Unesite naziv datoteke za novu podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst) i kliknite OK (U redu).
  6. Sada bi vam se u profilu trebala pojaviti nova podatkovna datoteka programa Outlook (.pst).
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Outlook 2007
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Data File Management (Upravljanje podatkovnom datotekom).
  2. Kliknite Add (Dodaj) za otvaranje dijaloškog okvira New Outlook Data File (Nova podatkovna datoteka programa Outlook).
  3. U dijaloškom okviru Types of storage (Vrste spremišta) odaberite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa programa Office Outlook), a zatim kliknite OK (U redu).
  4. U dijaloškom okviru Create or Open Outlook Data File (Stvaranje ili otvaranje podatkovne datoteke programa Outlook) odaberite lokaciju i naziv datoteke za novu datoteku osobnih mapa (.pst) i kliknite OK (U redu).
  5. Kliknite OK (U redu).
  6. Sada bi vam se u profilu trebala pojaviti nova datoteka osobnih mapa (.pst).
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Outlook 2003
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  1. Na izborniku File (Datoteka) pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Outlook Data File (Podatkovna datoteka programa Outlook).
  2. Kliknite OK (U redu) za otvaranje dijaloškog okvira Create or Open Outlook Data File (Stvaranje ili otvaranje podatkovne datoteke programa Outlook).
  3. Unesite naziv datoteke za novu datoteku osobnih mapa (.pst) i kliknite OK (U redu) za otvaranje dijaloškog okvira Create Microsoft Personal Folders (Stvaranje Microsoftovih osobnih mapa).
  4. Unesite naziv datoteke za svoju novu datoteku osobnih mapa i kliknite OK (U redu).
  5. Sada bi vam se u profilu trebala pojaviti nova datoteka osobnih mapa (.pst).
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Outlook 2002
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  1. Na izborniku File (Datoteka) pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa (.pst)).
  2. Kliknite Add (Dodaj) za otvaranje dijaloškog okvira Create Microsoft Personal Folders (Stvaranje Microsoftovih osobnih mapa).
  3. Unesite naziv datoteke za svoju novu datoteku osobnih mapa i kliknite OK (U redu).
  4. Sada bi vam se u profilu trebala pojaviti nova datoteka osobnih mapa (.pst).
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
 5. Odvucite oporavljene stavke iz mape Lost and Found u novu datoteku osobnih mapa (.pst).
 6. Nakon premještanja svih stavki možete ukloniti oporavljenu datoteku osobnih mapa (.pst). To obuhvaća mapu Lost and Found.
 7. Ako zadovoljni s oporavljenim informacijama, završili ste s ovim člankom. No ako želite oporaviti dodatne informacije, idite na "Oporavak popravljenih stavki iz sigurnosne kopije mape."

Za dodatne informacije

Što je alat Inbox Repair Tool

Alat Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) osmišljen je radi lakšeg rješavanja problema povezanih s datotekama osobnih mapa (.pst).
Alat Inbox Repair Tool automatski se instalira sa svim mogućnostima instalacije programa Microsoft Outlook na engleskom jeziku, ovisno o vašem operacijskom sustavu. Naučite više o alatu Inbox Repair Tool.

Ne možete pronaći ili pokrenuti alat Inbox Repair Tool?

Ako ni automatski ni ručno ne možete pokrenuti alat Inbox Repair Tool, možete pokušati popraviti svoje programe sustava Office.

Oporavak popravljenih stavki iz datoteke sigurnosne kopije (Neobavezno)

Napomena Ako ne možete otvoriti izvornu datoteku osobnih mapa (.pst) prije pokretanja alata Inbox Repair Tool, sljedeći postupak možda neće funkcionirati. Ako ne funkcionira, nećete moći oporaviti dodatne informacije. Ako uspijete otvoriti datoteku, sljedeći postupak može vam pomoći oporaviti dodatne stavke iz oštećene datoteke osobnih mapa (.pst).

Pri pokretanju alata Inbox Repair Tool, automatski je odabrana mogućnost stvaranja sigurnosne kopije izvorne datoteke osobnih mapa. Ta mogućnost stvara datoteku na tvrdom disku pod nazivom "Naziv datoteke.bak" (bez navodnika). Datoteka je kopija originalne datoteke Naziv datoteke.pst s drugačijim nastavkom. Ako smatrate da vam još uvijek nedostaju stavke nakon koraka iz prethodnog odjeljka, možete slijediti ove korake i pokušati oporaviti dodatne informacije iz ove datoteke sigurnosne kopije:

Pronađite datoteku .bak: Nalazi se u mapi vaše izvorne datoteke osobnih mapa (.pst).
 1. Pronađite datoteku .bak: Nalazi se u mapi vaše izvorne datoteke osobnih mapa (.pst).
 2. Kopirajte .bak datoteku i dajte joj novi naziv s nastavkom .pst. Na primjer, dajte joj naziv "Novi naziv.pst" (bez navodnika).
 3. Uvezite datoteku Novi naziv.pst koju ste stvorili u prethodnom koraku pomoću čarobnjaka za uvoz i izvoz u programu Outlook. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Import And Export (Uvoz i izvoz).
   Napomena U programu Outlook 2010 na vrpci kliknite karticu File (Datoteka), kliknite Open (Otvori) i kliknite Import (Uvezi).
  2. Kliknite Import from another program or file (Uvoz iz drugog programa ili datoteke), a zatim Next (Dalje).
  3. Kliknite Personal Folder File (.pst) (Datoteka osobnih mapa (.pst)), a zatim Next (Dalje).
  4. Pod File to import (Datoteka za uvoz) kliknite Browse (Pregledaj), a zatim dvokliknite svoju datoteku Novinaziv.pst.
  5. Pod Options (Mogućnosti), kliknite Do not import duplicates (Ne uvozi duplikate), a zatim Next (Sljedeće).
  6. Pod Select the folder to import from (Odaberite mapu za uvoz) odaberite datoteku osobnih mapa i odaberite Include subfolders (Uključi podmape).
  7. Odaberite Import folders into the same folder in (Uvezi mape u istu mapu) i odaberite nove osobne mape (.pst).
  8. Kliknite Završi.
  Napomena Ne zaboravite da je sigurnosna kopija datoteke izvorno bila oštećena datoteka i da ćete moći oporaviti samo ono što je oporavljeno u mapi Lost And Found. Ako datoteku Novinaziv.pst ne možete uvesti u Outlook, to znači da ste izgubili sve podatke koji nisu u mapi Lost And Found.

Videozapis: Popravak datoteka osobne mape (.pst) u programu Outlook (videozapis je na engleskom)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku


O ovom članku

ID članka: 272227
Zadnja recenzija: 8. siječnja 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Želite li poslati povratne informacije o ovom članku?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.