בצע את הפעולות הבאות כדי לתקן את קובץ התיקיות האישיות (?.pst) ב- Outlook על-ידי שימוש בכלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס, ותוכל גם להיעזר בסרטון: כיצד לתקן את קובץ התיקיות האישיות (?.pst) ב- Outlook תחת המקטע 'למידע נוסף'.

שלב 1: צא מ- Outlook והפעל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס

הפעל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס באופן אוטומטי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחץ על הקישורים הבאים. לאחר מכן לחץ על פתח או הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים, ובצע את הפעולות שבאשף תיקון.לאחר הפעלת כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס, המשך לשלב 2. (לא יכול להפעיל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס?)
כווץ את התמונההרחב את התמונה

הפעלת כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס באופן ידני

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כדי להפעיל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס באופן ידני, אתר אחת מהתיקיות באמצעות סייר Microsoft Windows, ולחץ פעמיים על הקובץ Scanpst.exe.

הערה ייתכן שהקובץ או התיקיות יהיו מוסתרים. להוראות כיצד לבטל הסתרה של קבצים ותיקיות, עיין במסמכים של מערכת ההפעלה שלך.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מיקום טיפוסיהערה
<אות כונן>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15עבור Outlook 2013 בגירסת 32 סיביות של Windows
<אות כונן>\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15עבור Outlook 2013 בגירסת 64 סיביות של Windows
<אות כונן>:\Program Files\Microsoft Office\Office14עבור Outlook 2010 בגירסת 32 סיביות של Windows
<אות כונן>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14עבור Outlook 2010 בגירסת 64 סיביות של Windows
<אות כונן>:\Program Files\Microsoft Office\Office12עבור Outlook 2007 בגירסת 32 סיביות של Windows
<disk drive>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12עבור Outlook 2007 בגירסת 64 סיביות של Windows
\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\:<אות כונן>מיקום טיפוסי אחר
Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033\:<אות כונן>מיקום טיפוסי אחר
<disk drive>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT מיקום טיפוסי אחר (עבור Windows NT ו- Windows 2000)
<אות כונן>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95מיקום טיפוסי אחר (עבור Windows 95 ו- Windows 98)
(לא יכול למצוא את הכלי לתיקון תיבת דואר נכנס?)
כווץ את התמונההרחב את התמונה

שלב 2: תיקון הקובץ ?.pst

בכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס, הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ של קובץ התיקיות האישיות (?.pst) או לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ באמצעות מערכת הקבצים של Windows, ולאחר מכן לחץ על התחל.
הערה אם אינך יודע היכן קובץ ה- ?.pst ממוקם, בצע את הפעולות של כיצד לאתר, להעביר או לגבות את קובץ ה- ?.pst.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
צילום מסך של הכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס

הערההכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס לא יכול לתקן כל בעיה שמאותרת. במקרים מסוימים, ייתכן שפריטים לא ישוחזרו אם הם נמחקו לצמיתות או נפגמו כך שלא ניתן לתקנם.

שלב 3: שחזור פריטים מתוקנים לקובץ ?.pst חדש

לאחר שתפעיל את הכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס, תוכל להפעיל את Outlook ולשחזר פריטים מתוקנים. לחילופין, תוכל לנסות לשחזר פריטים מתוקנים נוספים מגיבוי התיקיה האישית.

כדי להתחיל, צור רשומת קובץ תיקיות אישיות (?.?pst) חדש בפרופיל שלך. לאחר מכן, תוכל להעביר את הפריטים המשוחזרים אל קובץ התיקיות האישיות (?.pst) החדש.
 1. הפעל את Outlook. אם אתה משתמש במספר פרופילים ב-Outlook, ודא שבחרת את הפרופיל המכיל את קובץ התיקיות האישיות (?.pst) שניסית לתקן.
 2. הקש CTRL+6 כדי להפעיל את התצוגה 'רשימת תיקיות'.
 3. ברשימת התיקיות אמורות להופיע התיקיות המשוחזרות הבאות:
    תיקיות אישיות משוחזרות
  
     לוח שנה
     אנשי קשר
     פריטים שנמחקו
     תיבת דואר נכנס
     יומן
     הערות
     תיבת דואר יוצא
     פריטים שנשלחו
     משימות
  				
  הערה בדרך כלל, תיקיות משוחזרות אלו הן ריקות, מכיוון שזהו קובץ ?.?pst שנבנה מחדש. אתה אמור לראות תיקיה בשם אבידות ומציאות. תיקיה זו מכילה תיקיות ופריטים אותם שחזר כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס. למרבה הצער, פריטים שאינם בתיקיה 'אבדות ומציאות' אינם ניתנים כנראה לתיקון.
 4. צור קובץ תיקיות אישיות (?.?pst) חדש בפרופיל שלך. הצעדים עשויים להיות שונים מעט בהתאם לגירסת Outlook שבה אתה משתמש.

  Outlook 2010 ו-Outlook 2013
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מידע בתפריט.
  2. לחץ על הכרטיסיה הגדרות חשבון ולאחר מכן על הגדרות חשבון שוב.
  3. לחץ על הכרטיסיה קובצי נתונים.
  4. לחץ על הוסף כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירה או פתיחה של קובץ נתונים של Outlook.
  5. הזן שם קובץ עבור קובץ נתוני Outlook ?(?.pst) החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. כעת אמור להיות קובץ נתוני Outlook ?(?.pst) חדש בפרופיל שלך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  Outlook 2007
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  1. בתפריט קובץ, לחץ על ניהול קבצי נתונים.
  2. לחץ על הוספה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח קובץ נתונים חדש של Outlook.
  3. בתיבת הדו-שיח סוגי אחסון, לחץ כדי לבחור באפשרות Office Outlook Personal Folders File (.pst)? ולאחר מכן לחץ על אישור.
  4. בתיבת הדו-שיח יצירה או פתיחה של קובץ נתונים של Outlook, בחר מיקום ושם קובץ עבור קובץ התיקיות האישיות (?.?pst) החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
  5. לחץ על אישור.
  6. כעת אמור להיות קובץ תיקיות אישיות (?pst) חדש בפרופיל שלך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  Outlook 2003
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, ולאחר מכן לחץ על קובץ נתונים של Outlook.
  2. לחץ על אישור כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירה או פתיחה של קובץ נתונים של Outlook.
  3. הזן שם קובץ עבור קובץ התיקיות האישיות (?.pst) החדש, ואז לחץ על אישור כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת תיקיות אישיות של Microsoft.
  4. הזן שם קובץ עבור קובץ התיקיות האישיות (?.pst) החדש, ואז לחץ על אישור.
  5. כעת אמור להיות קובץ תיקיות אישיות (?pst) חדש בפרופיל שלך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  Outlook 2002
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, ולאחר מכן לחץ על קובץ תיקיות אישיות (pst).
  2. לחץ על צור כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת תיקיות אישיות של Microsoft.
  3. הזן שם קובץ עבור קובץ התיקיות האישיות (?.pst) החדש, ואז לחץ על אישור.
  4. כעת אמור להיות קובץ תיקיות אישיות (?pst) חדש בפרופיל שלך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
 5. גרור את הפריטים המשוחזרים מהתיקיה אבידות ומציאות לקובץ תיקיות אישיות (?.pst) החדש.
 6. עם סיום העברת כל הפריטים, ניתן להסיר את קובץ התיקיות האישיות (?.?pst) ששוחזר, מהפרופיל שלך. הדבר כולל את התיקיה אבידות ומציאות.
 7. אם אתה מרוצה מהמידע ששוחזר, סיימת. עם זאת, אם ברצונך לנסות לשחזר מידע נוסף, עבור אל "שחזר פריטים מתוקנים מקובץ הגיבוי".

למידע נוסף

מהו כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס

כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס (scanpst.exe) מיועד לסייע בתיקון בעיות הקשורות בקבצי התיקיות האישיות (pst).
הכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס מותקן אוטומטית עם כל אפשרויות ההתקנה של Microsoft Outlook בשפה האנגלית, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך. למידע נוסף על כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס.

לא יכול למצוא או להפעיל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס

אם אינך יכול להפעיל את כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס באופן אוטומטי או ידני, תוכל לנסות לתקן את תוכניות Office.

שחזור פריטים מתוקנים מקובץ הגיבוי (אופציונלי)

הערה אם לא הצלחת לפתוח את קובץ התיקיות האישיות (?.pst) שלך לפני הרצת כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס, ייתכן שהתהליכים הבאים לא יפעלו. אם הם אינם פועלים, אז, למרבה הצער, לא תוכל לשחזר מידע נוסף כלשהו. אם הצלחת לפתוח את הקובץ, ייתכן שהתהליך הבא יסייע בשחזור פריטים נוספים מקובץ תיקיות אישיות (?.pst) פגום.

בעת הפעלת כלי התיקון של תיבת הדואר הנכנס, נבחרת אוטומטית האפשרות ליצור גיבוי של קובץ התיקיות האישיות (?.?pst) המקורי. אפשרות זו יוצרת בדיסק הקשיח קובץ בשם File name.bak. קובץ זה הוא העתק של קובץ File name.pst המקורי עם סיומת שונה. אם לדעתך עדיין חסרים לך פריטים לאחר ביצוע הפעולות בסעיף הקודם, תוכל לנסות ולשחזר מידע נוסף מקובץ גיבוי זה על-ידי ביצוע פעולות אלה:

אתר את קובץ הגיבוי (?.bak). הוא ממוקם בתיקיה שבה נמצא קובץ תיקיות אישיות (?.pst) המקורי שלך.
 1. אתר את קובץ הגיבוי (?.bak). הוא ממוקם בתיקיה שבה נמצא קובץ תיקיות אישיות (?.pst) המקורי שלך.
 2. צור עותק של קובץ ?.bak ותן לו שם חדש עם סיומת ?.pst. לדוגמה, תן לקובץ שם New name.pst.
 3. ייבא את הקובץ New name.pst שיצרת בצעד הקודם, באמצעות אשף הייבוא והייצוא ב-Outlook. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט קובץ, לחץ על ייבוא וייצוא.
   הערה ב- Outlook 2010, לחץ על הכרטיסיה קובץ ברצועת הכלים, לחץ על פתח ולאחר מכן לחץ על ייבא.
  2. לחץ על ייבא מתוכנית או קובץ אחרים ולאחר מכן לחץ על הבא.
  3. לחץ על Personal Folder File (.pst)? ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. תחת קובץ לייבוא, לחץ על עיין, ואז לחץ לחיצה כפולה על קובץ Newname.pst שלך.
  5. תחת אפשרויות, לחץ על אל תייבא פריטים כפולים ולאחר מכן לחץ על הבא.
  6. תחת בחר את התיקיה שממנה ברצונך לייבא, לחץ לבחירת קובץ תיקיות אישיות (?.pst), ואז לחץ כדי לבחור את כלול תיקיות משנה.
  7. לחץ כדי לבחור ייבא תיקיות לתוך אותה תיקיה ב, ובחר את קובץ התיקיות האישיות (?.pst) החדש.
  8. לחץ על סיום.
  הערה יש לזכור כי קובץ הגיבוי היה הקובץ המקורי הפגום, וייתכן שיסתבר כי אין אפשרות לשחזר דבר מעבר למה ששוחזר בתיקיה 'אבדות ומציאות'. אם אין אפשרות לייבא את הקובץ Newname.pst לתוך Outlook, פירוש הדבר כי אבד כל המידע שאינו בתיקיה 'אבדות ומציאות'.

וידאו: כיצד לתקן קבצי תיקיות אישיות (?.pst) של Outlook (הסרטון באנגלית)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
כווץ את התמונההרחב את התמונה


אודות מאמר זה

מספר מאמר: 272227
הביקורת האחרונה: יום רביעי 08 ינואר 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.