ผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติล็อกออกจากเมื่อพยายามค่า Log on to บริการเทอร์มินัล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 272142 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ใช้ Microsoft Windows 2000 ที่เรียกใช้บริการเทอร์มินัล อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์ Userinit.exe โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเตรียมใช้งานอย่างถูกต้องคลิ 0xc0000142 ok เพื่อจบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
โดยอัตโนมัติแล้วมีล็อกผู้ใช้ออก ผู้ใช้เดียวกัน อย่างไรก็ตาม สามารถล็อกอินไปยังคอนโซลบริการเทอร์มินัลโดยไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ดูแลยังไม่กำหนดผู้ใช้ที่ด้านขวาเพื่อข้ามการตรวจสอบ traverse

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ด้านขวาเพื่อข้ามการตรวจสอบ traverse

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการทราบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเลี่ยงผ่านการตรวจสอบ traverse ค้นหาใน'นโยบายกลุ่ม'สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์.
  2. คลิกการตั้งค่า windows.
  3. คลิกการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย.
  4. คลิกนโยบายท้องถิ่น.
  5. คลิกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
  6. คลิกสองครั้งข้ามการตรวจสอบ traverse.

การตั้งค่านโยบายที่มีประสิทธิภาพต้องกำหนดให้กับผู้ใช้บริการเทอร์มินัลขวานี้ โดยค่าเริ่มต้น กลุ่ม Everyone ควรมีขวานี้อยู่แล้ว การตั้งค่านโยบายที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันอาจได้รับมาจากนโยบายภายในโดเมน หากเป็นกรณีนี้ นโยบายโดเมนดังกล่าวต้องมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 272142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbtermserv kbmt KB272142 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:272142

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com