MS12-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2008 Service Pack 3 GDR: 9 באוקטובר, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2716436

חל על

מאמר זה חל על:
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף על עדכון אבטחה זה

בנוסף לעדכון האבטחה שמתואר בעלון MS12-070, עדכון אבטחה זה כולל גם את כל העדכונים שכלולים בחבילות העדכונים המצטברים 1 עד 7.

למידע נוסף אודות מהדורות SQL Server 2008 שפורסמו לאחר פרסום SQL Server 2008 Service Pack 3, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע:
2629969 גירסאות Build של SQL Server 2008 שפורסמו לאחר פרסום SQL Server 2008 SP3 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

בעיות ידועות עם עדכון אבטחה זה

  • ייתכן שתוכל להתקין עדכון אבטחה זה המבוסס SQL Server 2008 על מערכת מבוססת SQL Server 2005 שבה לא מותקן SQL Server 2008. בתרחיש זה, התקנת עדכון אבטחה זה אינה חסומה. עדכון אבטחה זה מתקין את קבצי ההתקנה של SQL Server 2008 במערכת, והתכנית החדשה הבאה נוספת אל הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה:
    קבצי תמיכה בהתקנה של Microsoft SQL Server 2008
    כמו כן, התכנית החדשה הבאה נוספת אל הרשימה כלי תצורה בפריט Microsoft SQL Server 2008 בתפריטהתחל:
    מרכז ההתקנות של SQL Server
    במערכות אלה המבוססות על SQL Server 2005, ניתן להסיר בבטחה את התקנת עדכון האבטחה באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות x86
Business Intelligence Development Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5512.0199777624-Aug-201202:22x861033
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
3Sql_bids_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033

Database Services Common Core

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033
2Sqlaccess.dll2007.100.5512.041467224-Aug-201202:28x861033
3Sqlagent.exe2007.100.5512.037934424-Aug-201202:23x861033
4Sqlservr.exe2007.100.5512.04304225624-Aug-201202:23x861033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Msdtssrvr.exe10.0.5512.022420824-Aug-201202:24x861033
2Sql_is_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x86Not applicable
3Msreportbuilder_exe_manifest.32Not applicable79727324-Aug-201203:39Not applicableNot applicable
4Reportbuilder.applicationNot applicable1522424-Aug-201203:42Not applicableNot applicable
5Reportbuilder.exe.manifestNot applicable4028024-Aug-201203:38Not applicableNot applicable
6Reportbuilder_2_0_0_0_application.32Not applicable1525524-Aug-201203:43Not applicableNot applicable
7Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5512.014126424-Aug-201202:28x861033
8Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5512.0162094424-Aug-201202:28x860
9Sql_rs_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Appidpackage.dll10.0.5512.0107617624-Aug-201202:23x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
3Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5512.02299224-Aug-201202:23x861033
עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות x64
Business Intelligence Development Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5512.0199777624-Aug-201202:22x861033
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
3Sql_bids_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033

Database Services Common Core

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033
2Sqlaccess.dll2007.100.5512.042132824-Aug-201202:27x861033
3Sqlagent.exe2007.100.5512.044078424-Aug-201202:25x641033
4Sqlservr.exe2007.100.5512.05838996824-Aug-201202:25x641033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Msdtssrvr.exe10.0.5512.022011224-Aug-201202:34x641033
2Sql_is_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:33x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x86Not applicable
3Msreportbuilder_exe_manifest.64Not applicable79727324-Aug-201203:39Not applicableNot applicable
4Reportbuilder.applicationNot applicable1522424-Aug-201203:42Not applicableNot applicable
5Reportbuilder.exe.manifestNot applicable4028024-Aug-201203:38Not applicableNot applicable
6Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Not applicable1525524-Aug-201203:43Not applicableNot applicable
7Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5512.017505624-Aug-201202:27x641033
8Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5512.0162094424-Aug-201202:27x860
9Sql_rs_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Appidpackage.dll10.0.5512.0107617624-Aug-201202:23x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
3Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5512.02350424-Aug-201202:23x641033
עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות IA-64
Database Services Common Core
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5512.02862424-Aug-201202:22ia641033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5512.02862424-Aug-201202:22ia641033
2Sqlaccess.dll2007.100.5512.040801624-Aug-201202:28x861033
3Sqlagent.exe2007.100.5512.0122312024-Aug-201202:23ia641033
4Sqlservr.exe2007.100.5512.011186836824-Aug-201202:23ia641033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Msdtssrvr.exe10.0.5512.022011224-Aug-201202:35ia641033
2Sql_is_keyfile.dll2007.100.5512.02862424-Aug-201202:22ia641033

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:34x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x86Not applicable
3Msreportbuilder_exe_manifest.64Not applicable79727324-Aug-201203:39Not applicableNot applicable
4Reportbuilder.applicationNot applicable1522424-Aug-201203:42Not applicableNot applicable
5Reportbuilder.exe.manifestNot applicable4028024-Aug-201203:38Not applicableNot applicable
6Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Not applicable1525524-Aug-201203:43Not applicableNot applicable
7Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5512.024929624-Aug-201202:28ia641033
8Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5512.0162094424-Aug-201202:28x860
9Sql_rs_keyfile.dll2007.100.5512.02862424-Aug-201202:22ia641033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1Appidpackage.dll10.0.5512.0107617624-Aug-201202:23x860
2Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5512.092052824-Aug-201202:32x860
3Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5512.02862424-Aug-201202:22ia641033
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2716436 - Last Review: יום שלישי 16 אוקטובר 2012 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
KbSECVulnerability kbSecurity KbSECBulletin kbfix kbExpertiseInter kbbug atdownload KB2716436

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com