การแก้ไข: โปรแกรมแสดงรายงาน 2010 ไม่แสดง DateTime พารามิเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน SSRS 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2715841 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ปัญหานี้ถูกนำไปใช้กับ Microsoft SQL Server 2012 บริการรายงาน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบฟอร์ม Windows หรือแอพลิเคชัน Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) ที่ใช้ Microsoft .NET Framework 4.0
 • ในแบบฟอร์ม Windows หรือโปรแกรมประยุกต์ WPF คุณต้องใช้ตัวควบคุม Microsoft 2010 การแสดงรายงานจะแสดงรายงาน Microsoft SQL Server 2012 บริการรายงาน (SSRS 2012) ที่ทำงานในโหมดระยะไกล
 • เมื่อมีการวันที่และเวลา พารามิเตอร์ชนิดที่มีค่าเริ่มต้น
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการที่มีการตั้งค่าภูมิภาคการตั้งค่าเป็นภาษาอิตาลี นอกจากนี้ การเวลานาน รูปแบบถูกกำหนดเป็น "HH:mm:ss"
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ค่าเริ่มต้นของการ วันที่และเวลา ชนิดพารามิเตอร์ไม่ถูกแสดงในพื้นที่พร้อมท์พารามิเตอร์
 • ถ้าคุณกำหนดค่าไป วันที่และเวลาพิมพ์พารามิเตอร์ และปรับปรุงรายงาน ค่าหายไปหลังจากที่รายงานจะถูกแสดง และไม่แสดงขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน 4.0 การ Framework .NET ที่ป้องกันไม่ให้แอพลิเคชันและ SSRS 2012 จากการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ 4.0 Framework .NET ใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่จะถูกส่งกลับ โดย Windows อย่างไรก็ตาม SSRS 2012 จะขึ้นอยู่กับการ.NET Framework 3.5 บริการ Pack 1 (SP1) ดังนั้น SSRS 2012 ใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่ฝังอยู่ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ SSRS 2012 รันรายงาน โดยใช้การ "" สัญลักษณ์เป็นตัวแบ่งเวลา พารามิเตอร์ชนิดวันที่และเวลาจะถูกส่งกลับไปยังไคลเอนต์เป็นสายอักขระ ตัวควบคุมตัวแสดงรายงานเรียกวิธีDateTimeOffset.TryParseเพื่อตรวจสอบสายอักขระโดยใช้การ ": " สัญลักษณ์เป็นตัวคั่นเวลา ดังนั้น ผ่านการตรวจสอบสายอักขระที่เป็นค่า false และไม่แสดงอยู่ในพื้นที่การพร้อมท์พารามิเตอร์

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ารูปแบบเวลาแบบยาวถูกกำหนดเป็น "HH:mm:ss เริ่มต้นการตั้งค่าสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคภาษาอิตาลีเท่านั้น การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคภาษาอิตาลีขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการของคุณ โดยการเปลี่ยนรูปแบบเวลาแบบยาว

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1)

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2012 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"


การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องแก้ไขปัญหา ใช้หนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • ตั้งค่าภูมิภาคในแอพลิเคชันและระบบปฏิบัติการเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าภูมิภาคที่อยู่บนไคลเอนต์
 • สร้างเขตข้อมูลสำหรับการป้อนค่าสายอักขระสำหรับผู้ใช้ที่จะใส่ลงในข้อความ จากนั้น ในรายงาน แปลงสายอักขระวันที่
 • สร้างที่ซ่อนไว้ หรือไม่พร้อมรับพารามิเตอร์ที่ถูกเติมจากฟิลด์สำหรับการป้อนค่าสายอักขระเมื่อคุณรันรายงาน
 • สร้างไม่ใช่เห็น วันที่และเวลาชนิดของพารามิเตอร์และตัวควบคุม DateTimePicker จากตัวควบคุมตัวแสดงรายงาน คลิกมุมมองรายงานและจากนั้น ใส่ค่าลงในสายอักขระวันที่และเวลา พิมพ์พารามิเตอร์ในการ SubmittingParameterValues ตัวจัดการเหตุการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft รายงาน Viewer 2010 SP1 สามารถเผยแพร่ต่อแพ็คเกจจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:

เมื่อต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่DateTimeOffset.TryParseExactและDateTimeOffset.TryParseเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2715841 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2715841 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2715841

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com