Filer och mappar läggs till i systemet när Service Pack har installerats

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 271484 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV271484
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs filer och mappar som läggs till på datorn efter installation av Microsoft Windows 2000 Service Pack.

Mer Information

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

När du har installerat Windows 2000 Service Pack (SP) på datorn kan det skapas en mapp med SP-uppdaterade filer, som kan användas om ytterligare funktioner läggs till på en server och/eller arbetsstation. Den nya mappen används av anropet SetUpAPI när ytterligare funktioner läggs till i en befintlig installation.

Du kan installera Windows 2000 SP genom att hämta programmet Spexpress.exe från webben eller genom att installera programmet Spnetwork.exe från nätverket. Efter denna installation skapas en mapp med beteckningen ServicePackFiles i katalogen %Systemroot%. Denna katalog innehåller cirka 160 megabyte (MB) data.

Om katalogen tas bort och ytterligare komponenter (som DNS, WINS eller Terminal Services) läggs till i den kan det inträffa att filerna efterfrågas. Du har möjlighet att bläddra till en plats där filerna är tillgängliga.

Om du vill ställa in denna nya plats permanent redigerar du registret med följande åtgärder:
 1. Starta Registereditorn (Regedt32.exe).
 2. Leta upp värdet ServicePackSourcePath:REG:SZ under följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 3. Dubbelklicka på värdet ServicePackSourcePath och klicka på Strängredigerare.
 4. Ange den nya platsen för filerna. Denna kan antingen vara en lokal enhet eller en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) som pekar på en gemensam resurspunkt.
Värdet för ServicePackSourcePath måste peka på en nivå över katalogen I386, eftersom anropet SetUpAPI bifogar \I386 till källsökvägen.

Om filerna som ingår i katalogen %Systemroot%\ServicePackFiles tas bort kan de skapas igen genom att Service Pack installeras om.

Obs!

 • Denna artikel är inte tillämplig på några produkter, om Service Pack ingår i installationsavbildningen (slipstream).
 • Om Service Pack installeras med hjälp av en CD-skiva eller en distributionsresurs skapas inte katalogen ServicePackFiles. Värdet för ServicePackSourcePath i registret ställs in på källsökvägen för installationen.

Egenskaper

Artikel-id: 271484 - Senaste granskning: den 26 oktober 2007 - Revision: 4.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Nyckelord: 
kbinfo kbenv kbproductlink KB271484

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com