แฟ้มใหม่ที่มีชื่อแฟ้มเดียวกันเป็นแฟ้มที่เป็นโกสต์สามารถดูได้โดยไม่ต้องแสดงพรอมต์คำบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือใช้ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2714030
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำลังใช้นโยบายกลุ่มสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือใช้ Windows 7 ที่จะซิงโครไนส์แฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังโฟลเดอร์ของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง
 • ในระหว่างการซิงโครไนส์ คุณพยายามสร้างแฟ้มใหม่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ชื่อแฟ้มจะเหมือนกับชื่อของแฟ้มที่เป็นโกสต์ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณจะไม่ได้รับแจ้งว่า แฟ้มที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้วที่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ แฟ้มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่คาดคิด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มที่เป็นโกสต์นี้จะเขียนทับ โดยแฟ้มใหม่โดยไม่ต้องแสดงพรอมต์คำ ฝั่งไคลเอ็นต์แคช (CSC) จะสร้างแฟ้มแคชของบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการซิงโครไนส์เนื้อหาแฟ้มบางส่วนเท่านั้นจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณพยายามสร้าง หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน CSC ตรวจสอบว่า แฟ้มนั้นเป็นแฟ้มห่างหรือแฟ้มที่ถูกลบ สามารถเขียนทับแฟ้มห่าง โดยไม่มีการแสดงพรอมต์คำ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มบันทึกย่อของข้อมูล
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cscapi.dll6.1.7601.2200634,81629 2012 พฤษภาคม04:42
Cscdll.dll6.1.7601.2200623,04029 2012 พฤษภาคม04:42
Csc.sys6.1.7601.22006389,63229 2012 พฤษภาคม02:25
Cscmig.dll6.1.7601.22006109,56829 2012 พฤษภาคม04:42
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14429 2012 พฤษภาคม05:05
Cscsvc.dll6.1.7601.22006547,84029 2012 พฤษภาคม04:42
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77628 2012 พฤษภาคม22:54
Shell32.dll6.1.7601.2200612,874,24029 2012 พฤษภาคม04:47
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7601.2200646,08029 2012 พฤษภาคม05:15x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2200630,20829 2012 พฤษภาคม05:15x 64
Csc.sys6.1.7601.22006516,09629 2012 พฤษภาคม02:35x 64
Cscmig.dll6.1.7601.22006137,21629 2012 พฤษภาคม05:15x 64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14429 2012 พฤษภาคม05:37ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.22006694,78429 2012 พฤษภาคม05:15x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77628 2012 พฤษภาคม22:52ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7601.2200614,174,72029 2012 พฤษภาคม05:18x 64
Shell32.dll6.1.7601.2200612,874,24029 2012 พฤษภาคม04:47x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_066e2c06735749fa970afd805dece183_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_aeecf9ec0975f189.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มX86_79c781558125777c1ef7950262a8568f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_b4dfd2bbce5460a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,057
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มX86_d0bfe1c5f3d4d483f80da150407c8317_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_78a5d31c70eb060e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_ae08aedb707b3439.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:14
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_a0e5fdf1d33d445f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,592
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:14
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_0c714714d8b63ec3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_6ec6dfe88951e808.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059,457
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:14
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_066e2c06735749fa970afd805dece183_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_0b0b956fc1d362bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_075fdaec46015c0c9cccf861fa0d36f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_776e0f74ad30fae5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_18c29bbb8512bf7ac4ee09dc5fda9a62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_83077f92a0aa5962.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,063
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_a03e6992e019a1c95ca97606717fc69e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_9fdcd45d8108772d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_aedc69effb95eca4adea5eaa7b22e4ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_75fb5d9c40f1523c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_e00a4c9400af7af4cd1de92857cb98ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_3e39ee69bfb01dbb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:08
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ...inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_0a274a5f28d8a56f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_fd0499758b9ab595.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,596
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_688fe2989113aff9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:08
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_cae57b6c41af593e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058,443
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:02
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22006_none_d53a25be76101b39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054,916
วัน (UTC)29 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:03

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2714030 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2714030 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2714030

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com