การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์ 833 ถ้าทำการเขียน I/O เกิดขึ้นในระหว่างการสำรองข้อมูล VSS snapshot ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2708012
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ทำการสำรองข้อมูล snapshot ของ Microsoft SQL Server Volume Shadow คัดลอกบริการ (VSS) ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ถ้าการดำเนินการเขียน I/O เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูล ID 833 เหตุการณ์อาจถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ และข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
มีพบ SQL Servern> ครั้งสำหรับคำว่า I/O ร้องขอนานกว่า 15 วินาทีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ในแฟ้ม[เส้นทางแบบเต็มของแฟ้ม>] ใน[ฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูล.>] (dbid>). หมายเลขอ้างอิงแฟ้มระบบปฏิบัติการหมายเลขอ้างอิงแฟ้ม>. ออฟเซตของ I/O ยาวล่าสุดคือ:ออฟเซ็ตในเลขฐานสิบหก>
หมายเหตุตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพดิสก์แสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของดิสก์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีสมาชิกภายในของโครงสร้างคาบเกี่ยวกันจะไม่เริ่มต้นได้อย่างถูกต้องเมื่อการดำเนินการ I/O จะถูกหยุดไว้ โดยการสำรองข้อมูล snapshot นอกจากนี้ ID 833 เหตุการณ์ไม่ถูกต้องแสดงว่า มีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพดิสก์

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

อัพเดต 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 4 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777358 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2756574 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้การสำรองข้อมูลท้องถิ่นของ SQL Server แทน การสำรองข้อมูลดั้งเดิมไม่ได้ตรึงการดำเนินการ I/O

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2708012 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2708012 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2708012

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com