?Visual Studio 2012? naujinim? ap?valga

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2707250 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

?iame straipsnyje i?vardijami naujinimai, i?leisti ?Microsoft Visual Studio 2012?.

Daugiau informacijos

?Visual Studio? naujinimai suteikia funkcij? patobulinim? ir i?taiso triktis, apie kurias prane?ama svetain?je ?Microsoft Connect? ir naudojant ?Windows? klaid? ataskait? (WER) technologij?. Be to, naujinimai suteikia ?Visual Studio? nauj? funkcij?. Dauguma nauj? funkcij? taikomos leidimams ?Ultimate? ir ?Premium?. Ta?iau kai kurios funkcijos taikomos ir leidimams ?Professional? bei ?Express?.

?ioje lentel?je i?vardijami jau i?leisti ?Visual Studio 2012? naujinimai.

Pastaba ?ioje lentel?je yra i?leistos ir negalutin?s ?Visual Studio 2012? versijos naujinim?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?ini? baz?s straipsnio numerisI?leidimo dataApra?as
28725202013 m. lapkri?io 13 d.Pasiekiamas ?Visual Studio 2012? 4 naujinimas
28356002013 m. bir?elio 26 d.Pasiekiamas ?Visual Studio 2012? 3 naujinimas
27979122013 m. baland?io 4 d.Yra ?Visual Studio 2012? 2 naujinimas
27979152012 m. lapkri?io 26 d.Yra ?Visual Studio 2012? 1 naujinimas
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2707250 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Visual Studio Premium 2012
  • Microsoft Visual Studio Professional 2012
  • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
  • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
  • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
  • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo KB2707250

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com