อินสแตนซ์ของเอ็นจินการเขียนสคริปต์ JScript รั่วไหลหน่วยความจำเมื่อ Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2707082

นำไปใช้กับ

บทความนี้นำไปใช้ดังต่อไปนี้:
 • Windows Internet Explorer 9 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมี Windows Internet Explorer 8 หรือ 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ของเอ็นจินการเขียนสคริปต์ JScript โดยใช้อินเทอร์เฟซสำหรับ IActiveScriptSite และอินเทอร์เฟซสำหรับ IActiveScript
 • คุณเรียกใช้สคริปต์ในอินสแตนซ์ใหม่ของเอ็นจินการเขียนสคริปต์ JScript
 • ตัวอย่างของเอ็นจินการเขียนสคริปต์ JScript นำออกใช้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ปิดอินสแตนซ์
 • คุณเรียก และจากนั้น ปล่อยวัตถุสคริปต์

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจสังเกตเห็นว่า อินสแตนซ์ของเอ็นจินการเขียนสคริปต์ JScript หน่วยความจำรั่วไหล

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายนี้ในหัวข้อนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตั้งค่าคุณสมบัติSCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVEไป จริง. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ ไปเว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE

หมายเหตุ ถ้าคุณมี 2706045 ที่ติดตั้งการปรับปรุงระบบความปลอดภัย คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 2706045 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2706045 MS12-056: ช่องโหว่ใน JScript อาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 14 สิงหาคม 2012

ปรับปรุงข้อมูล

Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ร่วมกับ Internet Explorer 9

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 บนระบบที่มี 9 Explorer ของอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้ง ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2722913 ครั้งแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2722913 MS12-052: ปรับสะสมปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 14 สิงหาคม 2012

Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ร่วมกับ Internet Explorer 8

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 บนระบบที่มี Internet Explorer 8 ติดตั้ง ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ปัญหานี้ยังได้รับการแก้ไข โดยแฟ้ม JScript.dll ที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2706045

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ โปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2707082)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจการปรับปรุงของ Windows 7 ในขณะนี้
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 (KB2707082)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x ระบบที่ใช้ x64 (KB2707082)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 R2 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงของระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2707082)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium แพ็คเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มบันทึกย่อของข้อมูล
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Jscript.dll5.8.7600.17045717,82416-มิย.-201204:36
Jscript.dll5.8.7600.21238717,82416-มิย.-201204:29
Jscript.dll5.8.7601.17866717,82416-มิย.-201204:26
Jscript.dll5.8.7601.22024717,82416-มิย.-201204:13
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jscript.dll5.8.7600.17045850,94416-มิย.-201205:25x 64
Jscript.dll5.8.7600.21238850,94416-มิย.-201205:29x 64
Jscript.dll5.8.7601.17866911,36016-มิย.-201205:15x 64
Jscript.dll5.8.7601.22024911,36016-มิย.-201205:29x 64
Jscript.dll5.8.7600.17045717,82416-มิย.-201204:36x 86
Jscript.dll5.8.7600.21238717,82416-มิย.-201204:29x 86
Jscript.dll5.8.7601.17866717,82416-มิย.-201204:26x 86
Jscript.dll5.8.7601.22024717,82416-มิย.-201204:13x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jscript.dll5.8.7600.170451,772,54416-มิย.-201204:18IA-64
Jscript.dll5.8.7600.212381,772,54416-มิย.-201204:30IA-64
Jscript.dll5.8.7601.178661,772,54416-มิย.-201204:17IA-64
Jscript.dll5.8.7601.220241,772,54416-มิย.-201204:22IA-64
Jscript.dll5.8.7600.17045717,82416-มิย.-201204:36x 86
Jscript.dll5.8.7600.21238717,82416-มิย.-201204:29x 86
Jscript.dll5.8.7601.17866717,82416-มิย.-201204:26x 86
Jscript.dll5.8.7601.22024717,82416-มิย.-201204:13x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซสำหรับ IActiveScriptSite และอินเทอร์เฟซสำหรับ IActiveScript ไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
IActiveScript

IActiveScriptSite

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติSCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVEไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ SCRIPTPROP_HOSTKEEPALIVE
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_3614180a5a54fe932471085976656cae_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_7d0fbef6f280db29.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มX86_433559693f44247906a8d8e2211aa002_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_70fbfb8cd49a30b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มX86_a945bc5d5ec4bab3270cc38ee460ef7e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_7832c1a6df55e712.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มX86_fc6352c5acc7b4bc7bc65696debd2416_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_1148ba47cbdb9153.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9ba927cf599763.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,972
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:01
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e3318a2e86c6468.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,972
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:04
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6d9063cc8f1e6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,972
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a020446ce58e4f07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,972
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:42
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0d56aecf11032c2e2424fb4713435aa8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9fabe441f277d609.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_1ae8d4966e29e76c332704e5fd2a164b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_b98b68b0925b57bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_1c8e9cfde3da5e553f003429b8649b7f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_5c2d45c07142a556.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_21165e3742d595d39bcb42abba9b905a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_6ddcfdbdd9e46279.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_2b020a33659f0a966be262ed7a3db891_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_16fd35952f9bded2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_3cce43fe97aed83e0b40a524d7a4f37f_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a95182137e260089.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_4ba84268000fac48642fb225c7e5728c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_5cf53747af579bc2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_56c3d54deab5d2ec3632026d89c10cf3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_b02a8db106a27b9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_693e4ec8ca147ae8a30b2d4c3e245d54_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_d21b0e22c4940f20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_695c405833e475d1d5937b41a3983d92_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_f28003cc92801a49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_6e4b121927b32ad56c52c256a79d41a2_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_c993476ffbe48c3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_8b3e590114c9ee6bca6d8b2808a912d1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9b985fe234cdac5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_a3dbdfede2ece25be3cb636b7d7e20de_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3a0575f279a5e48b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_c9c3b15438ec28e186938ebdb1c2ad93_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_4e27a6d3161bf1d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_e2fde8b35a88bd09cbb35da59c571072_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0e48ce986e106f5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_ebfce74f90f56d3dd93969f0feac3873_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ecbd611fb3a0947c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9ba44ab87b70899.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,976
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)06:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_fa51b426a0c9d59e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,976
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:57
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_fb8c2be784ec8fa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,976
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:47
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_fc3edff09debc03d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,976
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)06:08
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:54
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:47
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:44
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:28
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_048155853ddbd5234d3b87d347edc78c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_162cfedd5cf47629.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มIa64_1c2617c433f2ab6800fd78c1348f618f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ead7bcad621a2220.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มIa64_a8acc4fe32c7505bcf29dc45b5479798_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3c8fdbdc345c05fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มIa64_e3187312863e619f04e61e08d40d9bd7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0d6738595cd5ca5e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)18-มิย.-2012
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9d4d1dcf57a05f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,974
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:58
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e34bc98e86a6d64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,974
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:48
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6f3459cc8d2769.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,974
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:45
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a021e862e58c5803.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,974
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:54
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:47
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:44
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-สคริปต์-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,126
วัน (UTC)16-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:28

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2707082 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmbsjscript kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2707082 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2707082

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com