คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำการผูก LDAP บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2703811 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ1
 • คุณติดตั้งบทบาทที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรี Lightweight ไดเรกทอรีของบริการ (AD LDS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปิดใช้งานนโยบายการปิดการบัญชีผู้ใช้บนอินสแตนซ์ AD LDS
 • นโยบายดังกล่าวจะถูกทริกเกอร์เมื่อค่าBadPasswordCountเกินเขตแดนที่ระบุ ดังนั้น ผู้ใช้ AD LDS ถูกปิดใช้งาน
 • คุณสามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อทำการผูก LDAP ไปยังบัญชีที่ถูกล็อกออก
ในสถานการณ์สมมตินี้ ในสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด:
 • ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านถูกต้อง คุณได้รับข้อผิดพลาด "บัญชีผู้ใช้ที่ล็อกไว้ออก"
 • ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คุณได้รับข้อผิดพลาด "ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
สถานการณ์สมมติ 2
 • คุณติดตั้งบทบาทที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรี Lightweight ไดเรกทอรีของบริการ (AD LDS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปิดใช้งานนโยบายการปิดการบัญชีผู้ใช้บนอินสแตนซ์ AD LDS
 • คุณสามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อทำการผูก LDAP ไปยังบัญชีผู้ใช้ที่มีการระบุรหัสผ่านหมดอายุ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ในสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด:
 • ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คุณได้รับข้อผิดพลาด "ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
 • ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านถูกต้อง คุณได้รับข้อผิดพลาด ERROR_PASSWORD_EXPIRED ถ้าการ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป ตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน ได้รับข้อผิดพลาด ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE แทน

นอกจากนี้ คุณสมบัติBadPasswordCountไม่เพิ่มใน "สถานการณ์ 2" ดังนั้น จึง ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการลองส่งใหม่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.17xxxWindows Server 2008 R2RTMสาขาบริการของ
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1สาขาบริการของ
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,76522 2009 ก.ค.23:08ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7600.170532,720,76829-มิย.-201206:56x 64
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,765มิย.-10-200920:34ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7600.212472,726,91229-มิย.-201207:01x 64
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,76505-พฤศจิกายน-201001:54ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7601.178762,722,30429-มิย.-201206:50x 64
Ntdsa.mofไม่เกี่ยวข้อง227,76505-พฤศจิกายน-201001:54ไม่เกี่ยวข้อง
Ntdsai.dll6.1.7601.220342,727,42429-มิย.-201206:49x 64
Samlib.dll6.1.7600.16385107,00814 2009 ก.ค.01:41x 64
Samsrv.dll6.1.7600.17053757,76029-มิย.-201206:57x 64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385107,00814 2009 ก.ค.01:41x 64
Samsrv.dll6.1.7600.21247770,56029-มิย.-201207:02x 64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385107,00814 2009 ก.ค.01:41x 64
Samsrv.dll6.1.7601.17876758,78429-มิย.-201206:50x 64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385107,00814 2009 ก.ค.01:41x 64
Samsrv.dll6.1.7601.22034770,56029-มิย.-201206:50x 64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.1705360,92829-มิย.-201206:08x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54122 2009 ก.ค.22:47ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.2124760,92829-มิย.-2012เวลา 06:00x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54122 2009 ก.ค.23:04ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.1787660,92829-มิย.-201205:52x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112-พฤศจิกายน-201023:04ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.2203460,92829-มิย.-201205:50x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112-พฤศจิกายน-201023:39ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Samlib.dll6.1.7600.16385171,00814 2009 ก.ค.01:48IA-64
Samsrv.dll6.1.7600.170531,402,36829-มิย.-201205:43IA-64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:39ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385171,00814 2009 ก.ค.01:48IA-64
Samsrv.dll6.1.7600.212471,424,38429-มิย.-201205:47IA-64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:39ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385171,00814 2009 ก.ค.01:48IA-64
Samsrv.dll6.1.7601.178761,404,41629-มิย.-201205:31IA-64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:39ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.16385171,00814 2009 ก.ค.01:48IA-64
Samsrv.dll6.1.7601.220341,424,89629-มิย.-201205:41IA-64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,541มิย.-10-200920:39ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.1705360,92829-มิย.-201206:08x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54122 2009 ก.ค.22:47ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7600.2124760,92829-มิย.-2012เวลา 06:00x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54122 2009 ก.ค.23:04ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.1787660,92829-มิย.-201205:52x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112-พฤศจิกายน-201023:04ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.2203460,92829-มิย.-201205:50x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112-พฤศจิกายน-201023:39ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_01d4ba662b36e40da94d4629c59b6698_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22034_none_d9aeac68f86b8852.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0a88c2e9e5968747f259e75503d2a47c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_f3933d1b98a3afa4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0ad3baa96d361a8aad3cc55a3d5fd6a3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_6bc038b55500a619.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0e2decb3a98e59bfdfe0a37bdaaa8705_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_d19e4fd5ed14f9d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0ea23c169f967f5c65ebf5a3bc200bc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_7a3e2bbaf9e87cf6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0eb26093ea174af8db8e2ffdc5c03bd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_a3b158be16f8a239.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1c549ecc228e8c4bc19534ab9020149e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_31d2901e44df6caa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1d85adef35202fec6d1382d78992881f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_64671141c1ba0edb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1e761305b2be97d6404d9a1f4cfb89c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_0267e6060bff610b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2cb4d4e38e738bb6c7c4fdf69e515a3c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_a4a4399977f37676.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2e907e12850a6193259ecbe3cc975b38_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_80541b1b3dd795e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2fdbb6428c7a1a74637078d6369f500c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_7fc7f939cd983688.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3f6eb69edd6d5c218e9789ec58567b33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_3569f1438c6be6b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4c2a4fb33121094e122a574f952878fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_704ac92878ab05f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4deb62c839d07ac684bd81b406bc09c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_2da7c90a5acc6818.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4f2b264b1761411449a0056964d3e00d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_cdfb62bd5d8a15ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0fdef9a8d302993a81a1f0a566822f59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_19d1d548b76cbb6e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2b66c13d6e9090c747e026781b192d45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_e83ddfded5211698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2bec144a1569e207e8a137420e68b651_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_dc2e174be1c2bfe6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2c51720c11e6288b67417886e61fca2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22034_none_1931af6143cde460.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2cdb3d8020f9ff4c8c2c1cbbed7dfeef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_767ffa2d1ea3d86d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_5ea9f63bdb08c4902c356b0b17cc86da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_3a64017ecfaf3e4c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_6b1fa585584ad6501504a702c0817fb8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17053_none_9e19ba03e7153f9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_7d246497880b931a70d30dbfdbab9013_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_d84a65ee0839f14e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_7f864135736f82a2d49654d4764e4d4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22034_none_1ed6eb6ee03fe29d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_8b57bf65e42a67cab03861ab49d0e8a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_53a5ade3c47311c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_9a0655df47b1a05bee948067a9e18600_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21247_none_2e5c71462391bf95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_9a446acc5d494cfaf22bd5953b7ceb28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17876_none_c4c59b0d346335e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)30-มิย.-2012
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2703811 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2703811 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2703811

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com