อีเมลที่ยังคงอยู่ในกล่องขาออกเมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2703723 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ข้อความอีเมลที่ส่งแล้วยังคงอยู่ในกล่องขาออกของคุณจนกว่าคุณได้ทำการดำเนินการส่ง/รับด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • โปรไฟล์ Outlook ของคุณถูกกำหนดค่าในโหมดออนไลน์ (ไม่โหมด cached Exchange)
 • คุณมีการ DelegateSentItemsStyle ตั้งค่ารีจิสทรีเป็น1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีความรับผิดชอบของคุณเอง

มีอยู่ไม่มีวิธีการแก้ปัญหานี้อื่นที่ไม่ใช่การสลับโปรไฟล์ของคุณไปยังโหมด cached Exchange หรือตั้งค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle เป็นศูนย์ (0) นอกจากนี้ ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีอยู่ใน Microsoft Exchange Server 2010 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า), Exchange ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าลักษณะการทำงานที่คล้ายกันบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่า DelegateSentItemsStyle = 0 ในรีจิสทรี อีเมลข้อความที่คุณส่งจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันจะถูกคัดลอกไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของคุณและไม่โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • เปลี่ยนค่าของ DelegateSentItemsStyle ให้เป็น 0 ในรีจิสทรี

  เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าของ DelegateSentItemsStyle, 0 ในรีจิสทรีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจาก Outlook
  2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี

   ใน Windows 8 และ Windows 8.1

   รูดในจากด้านขวาเพื่อเปิด charms เคาะ หรือคลิกค้นหาและจากนั้น พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา ชนิด regedit.exe เมื่อเริ่มต้น หน้าจอแล้ว เคาะ หรือคลิกregeditในผลลัพธ์การค้นหา

   ใน Windows Vista และ Windows 7

   คลิกเริ่มชนิด regedit ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต

   ใน Windows XP

   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง

  3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences

   หมายเหตุ ในคีย์เส้นทางนี้ ตัวยึด x.0ถึง15.0 2013 Outlook, 14.0สำหรับ Outlook 2010, 12.0สำหรับ Outlook 2007 และ11.0สำหรับ Outlook 2003

  4. เลือกค่าDelegateSentItemsStyle
  5. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
  6. ชนิด 0แล้ว คลิกตกลง
  7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  8. เริ่มโปรแกรม Outlook
 • เปลี่ยนส่วนกำหนดค่าของคุณไปยังโหมดแคช

  ถ้าคุณต้องมีหน้าที่นำเสนอ DelegateSentItemsStyle ค่ารีจิสทรี (= 1), อื่น ๆ ของคุณ มีอ็อพชันเมื่อต้องการ เปลี่ยนส่วนกำหนดค่าของคุณจากโหมดออนไลน์โหมดแคช
  • Outlook 2010หรือOutlook 2013
   1. บนแท็บแฟ้มคลิกการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
   2. บนแท็บอีเมลเลือกบัญชี Exchange Server ของคุณ คลิกเปลี่ยนแปลงและจากนั้น เปิดใช้งานตัวเลือกการใช้โหมด Cached Exchange
   3. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
   4. ออกจาก Outlook
   5. เริ่ม Outlook ใหม่
  • Outlook 2007
   1. บนเมนูเครื่องมือคลิกการตั้งค่าบัญชี
   2. บนแท็บอีเมลคลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
   3. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchangeคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange
   4. คลิก ตกลง
   5. จบการทำงาน และเริ่ม Outlook ใหม่
  • Outlook 2003
   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีอีเมล
   2. ในกล่องโต้ตอบแอคเคาท์อีเมลคลิกดูหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของบัญชีและจากนั้น คลิกถัดไป
   3. เลือกบัญชี Exchange Server และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
   4. ในกล่องโต้ตอบแอคเคาท์อีเมลคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchangeและจากนั้น คลิกถัดไป
   5. คลิกตกลงและเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว
 • เปลี่ยนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange กล่องจดหมาย 2010 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)

  Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 นำมาใช้ cmdlet PowerShell แลกเปลี่ยนแบบใหม่เพื่อกำหนดค่าโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งจะถูกคัดลอกข้อความ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่นี้ถูกจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ Exchange, Outlook สามารถกำหนดค่าสำหรับโหมด Exchange ออนไลน์ หรือแคช อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานเซิร์ฟเวอร์ Exchange ทำงานก็ต่อเมื่อค่ารีจิสทรี Outlook DelegateSentItemsStyle ถูกปิดใช้งาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletชุด MailboxSentItemsConfigurationคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  2632409 ข้อความที่ส่ง โดยใช้ "ส่งเป็น" และ "ส่งในนาม" สิทธิ์จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรีจิสทรีของ Windows:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences
หมายเหตุ ในเส้นทางรีจิสทรีนี้ x.0 สอดคล้องกับรุ่นของ Outlook (Outlook 2003 = 11.0, Outlook 2007 = 12.0, Outlook 2010 = 14.0, Outlook 2013 = 15.0)

ฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับจากค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle ได้อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

959628 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 (Outlook.msp): 16 ธันวาคม 2008
972148 เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007 ข้อความที่ส่งจะไม่ถูกบันทึกในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
2181579 อีเมลที่คุณส่งในนามของบุคคลอื่นจะไม่มีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2703723 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2557 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
kbmt KB2703723 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2703723

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com