หมายเลขบทความ (Article ID): 2697421
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

การแก้ไข

ทุกในบางครั้งคุณจะต้องเปลี่ยน passwordsin ของ Outlook อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้รายการด้านล่างที่เหมาะที่สุดคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Outlook


Change the password in Outlook for your Internet email account.

ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบนบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต เช่น Outlook.com หรือบัญชี Gmail ของคุณ แล้วคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใน Outlook เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Outlook และเลือก แฟ้ม>การตั้งค่าบัญชี.
  2. คลิก การตั้งค่าบัญชี อีกครั้ง See Image.
  3. เน้นบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านบน
  4. คลิก เปลี่ยนแปลง ใส่รหัสผ่านของคุณใหม่ในการ รหัสผ่าน เขตข้อมูล See Image.
  5. คลิก ถัดไป>เสร็จสิ้น.

Change the password on your Outlook data file.
Change your password if you have an Exchange account.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขอความช่วยเหลือจาก ชุมชน Microsoftออนไลน์หรือผู้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสนับสนุนของคุณ


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2697421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 12.0
Keywords: 
consumeroff2010track kbmt KB2697421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2697421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com